รับแปลใบรับรองโสด

รับแปลใบรับรองโสด-001

“ใบรับรองโสด หนังสือรับรองความโสด เป็นเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้ เพื่อยืนยันว่า บุคคลนั้น ๆ ณ ปัจจุบันไม่ได้ทำการสมรสกับบุคคลใด ๆ หรือในกรณีที่เคยสมรสแล้ว ในหนังสือรับรองโสดก็จะระบุว่า ได้มีการจดทะเบียนหย่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว – โดยใบรับรองโสด มักจะถูกใช้ประกอบการยื่นจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ สำหรับคนไทยที่จะไปสมรสกับชาวต่างชาติ ก็จะต้องมีการไปขอใบรับรองโสดที่เขต จากนั้นก็จะต้องนำใบรับรองโสดนี้มาแปลเป็นภาษาอังกฤษ (รวมถึงภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี) เพิ่มเติมอีกด้วย ในทางกลับกัน เมื่อชาวต่างชาติจะมาสมรสกับชาวไทย ตัวฝ่ายชาวต่างชาติก็จะต้องไปขอหนังสือรับรองสถานะ โดยจะมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมรสกับชาวไทยด้วย”


รับแปลใบรับรองโสด เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรอง


รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลใบรับรองโสด แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด หนังสือรับรองสถานภาพสมรส จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสารจากบริษัท และบริการยื่นรับรองเอกสารใบรับรองโสด ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

จดทะเบียนในนามบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปิดให้บริการรับแปลเอกสารออนไลน์พร้อมทั้งนำเอกสารไปยื่นเรื่องรับรองที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ เป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว  เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งกว้าง ด้วยประสบการณ์และความสามารถของทีมนักแปลของเรา จะทำให้ลูกค้าได้รับงานแปลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้รับความสะดวกสบาย รวมถึงได้รับงานตามกำหนดนัดหมายอย่างแน่นอน

“งานแปลเอกสารไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณมีคนที่มีความชำนาญดูแลให้คุณ”

contaceus-ratchakarn

ติดต่อแปลใบรับรองโสด และเอกสารราชการอื่น ๆ

ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือแสกน ใบรับรองโสด โดยถ่ายให้เห็นเต็มหน้ากระดาษ ตัวหนังสือชัดเจน (เหมือนเวลาถ่ายเอกสาร) เพื่อประเมินราคาได้ที่

email :: pasacenter@gmail.com
Line Id :: 0943422420


ขั้นตอนการใช้บริการแปลใบรับรองโสด และแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเรา

ส่งเอกสารประเมินราคาค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าถ่ายรูปเอกสาร หรือแสกนไฟล์ใบรับรองโสด รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการแปลทั้งหมด ส่งมาเพื่อให้เราสรุปแจ้งยอดราคาค่าแปล และระยะเวลาแปล ทาง email หรือ Line (ที่แจ้งไว้ตามด้านล่าง)

เสนอราคาค่าแปล

เมื่อได้รับอีเมลหรือไลน์ ที่ลูกค้าส่งเอกสารมาประเมินราคาแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบทำการเสนอราคาแจ้งแก่ลูกค้าโดยไว (ตอบอีเมลและไลน์เวลา 09.00 – 17.00 น.)

*สำคัญ เราจะทำการเสนอราคาให้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์แสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร มาทางอีเมลหรือทางไลน์เท่านั้น กรณีไม่ส่งเอกสารมา เราไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้

ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าชำระค่าบริการแปลเพื่อเริ่มงานแปล เมื่อลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเข้ามาทางอีเมล หรือไลน์ที่ติดต่อ พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นี้

  • ชื่อภาษาอังกฤษตามใบรับรองโสดหรือตามบัตรประชาชน ของชื่อบุคคลในเอกสาร เพื่อเวลาแปลเราจะได้ใช้ให้ตรงกัน *กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้ง และให้ทางสถาบันสะกดชื่อไปเอง หากมีความผิดพลาดและต้องการให้แก้ไขชื่อใหม่ในภายหลัง มีค่าใช้จ่ายนะคะ
  • ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสารของลูกค้า

บริษัทจัดส่งงานแปล

เริ่มแปลและจัดส่งงานแปล เมื่อได้รับแจ้งการโอนจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้โดยทันที และจะจัดส่งเอกสารให้ภายในกำหนดตามที่แจ้งไว้ โดยจะมีการแจ้งเลขพัสดุในช่วงค่ำของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการจัดส่ง)

 


แปลใบรับรองโสดกับเรา ดียังไง?


#1. คำแปลใบรับรองโสดมีความถูกต้อง

รับแปลเอกสารราชการ.com เป็นบริษัทแปลเอกสาร ที่เน้นไปที่การให้บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น แปลใบรับรองโสด แปลใบโสด และเอกสารราชการอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งในการแปลใบรับรองโสด แปลใบโสด หรือแปลเอกสารราชการอื่นๆนั้น หากแปลไม่ถูกต้องจริง ก็ย่อมไม่สามารถผ่านการรับรองคำแปลจากกรมการกงสุลได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เอกสารของท่าน จะทำการแปล โดยผู้แปลที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

pic-รับแปลใบรับรองโสด-1-01

ตัวอย่างคำแปลใบรับรองโสดจากเรา

 

#2. ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลเอกสาร และรับรองคำแปลเอกสารโดยเฉพาะ เมื่อลูกค้าใช้บริการ แปลใบรับรองโสด แปลใบโสด กับเรา ทางบริษัทจะประทับตรารับรองคำแปล และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป หรือจะให้ทางบริษัทดำเนินการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ด้วยก็ได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “บริการรับแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองกงสุล”

pic-รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล-1-01

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว

#3. ส่งงานตรงตามเวลานัดหมาย

บริการ รับแปลใบรับรองโสด แปลใบโสด ของเรา สามารถจัดส่งงานให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1-2 วัน หลังการชำระค่าบริการแปล ค่าบริการประมาณหน้าละ 300-400 บาท
ทางบริษัท เปิดให้บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซด์มาตั้งแต่ปี 2011 ให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาเสมอมา จนมีลูกค้าประจำและได้รับการบอกต่ออย่างมากมาย โดยตั้งแต่เปิดทำการมา ทางบริษัทไม่เคยส่งงานที่ด้อยคุณภาพ หรือส่งงานช้ากว่ากำหนดนัดหมายเลย แม้แต่ครั้งเดียวเพื่อเป็นการรับประกันการส่งงานตรงเวลาของเรา เรายินดีลดค่าแปลเอกสารให้ 30% ในกรณีที่บริษัทจัดส่งงานให้ช้ากว่าเวลานัดหมาย

 

#4. แปลใบรับรองโสดจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี

จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี

กรณีที่ลูกค้าต้องการนำ ใบรับรองโสด ใบโสด ไปใช้ที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลี ฯ ท่านจะต้องแปลใบรับรองโสด ใบโสด เป็นภาษานั้นๆด้วย ทางบริษัทเรามีบริการ แปลใบรับรองโสด แปลใบโสด และแปลเอกสารราชการต่างๆ เป็นภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯ โดยนักแปลที่มีความสามารถในด้านแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะด้วย ทำให้งานของลูกค้าจบภายในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่แปลภาษาอื่นๆต่ออีก


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420