รับแปลเอกสารราชการ

แปลเอกสารราชการ จากไทยเป็นอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล

moon-computer-image

ขั้นตอนการใช้บริการแปลเอกสารราชการกับเรา

ส่งเอกสารประเมินราคาค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าถ่ายรูปเอกสาร หรือแสกนไฟล์ เอกสารที่ต้องการแปล พร้อมแจ้งคู่ภาษาที่ต้องการ ส่งมาเพื่อให้เราสรุปแจ้งยอดราคาค่าแปล และระยะเวลาแปล ทาง email หรือ Line 

Email: pasacenter@gmail.com

Line ID: 0943422420

เสนอราคาค่าแปล

เมื่อได้รับอีเมลหรือไลน์ ที่ลูกค้าส่งเอกสารมาประเมินราคาแล้ว ทางบริษัทก็จะรีบทำการเสนอราคาแจ้งแก่ลูกค้าโดยไว (ตอบอีเมลและไลน์ในช่วงเวลา 09.00 – 17.00 น.)

*สำคัญ เราจะทำการเสนอราคาให้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์แสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร มาทางอีเมลหรือทางไลน์เท่านั้น กรณีไม่ส่งเอกสารมา เราไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้

ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าชำระค่าบริการแปลเพื่อเริ่มงาน เมื่อลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเข้ามาทางอีเมล หรือไลน์ที่ติดต่อ พร้อมกันนี้ ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 • ชื่อภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ตหรือตามบัตรประชาชน ของบุคคลในเอกสาร เพื่อเวลาแปลเราจะได้ใช้ให้ตรงกัน *กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้ง และให้ทางศูนย์แปลสะกดชื่อไปเอง หากมีความผิดพลาดและต้องการแก้ไขในภายหลัง มีค่าใช้จ่ายนะคะ
 • ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสาร

บริษัทจัดส่งงานแปล

เริ่มแปลและจัดส่งงานแปล เมื่อได้รับแจ้งการโอนจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทก็จะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้โดยทันที และจะจัดส่งเอกสารให้ภายในกำหนดตามที่แจ้งไว้ โดยจะมีการแจ้งเลขพัสดุในช่วงค่ำของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการจัดส่ง)

contact22

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่งมาเพื่อประเมินราคาค่าแปลได้ 2 ช่องทาง (กรณีต้องการให้รับรองกระทรวง รบกวนแจ้งมาด้วยนะคะ)

Email: pasacenter@gmail.com

Line ID: 0943422420

สำคัญ: กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารมา ขออนุญาตไม่แจ้งราคาใดๆ เนื่องจากว่าไม่เห็นเอกสาร และป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

เอกสารราชการที่รับแปล

แปลเอกสารราชการจากภาษาไทย --> ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาจีน เอกสารดังต่อไปนี้

 • แปลทะเบียนบ้าน
 • แปลสูติบัตร ใบเกิด
 • แปลหนังสือรับรองโสด
 • Alternate Arrow Right
  ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • Alternate Arrow Right
  แปลบัตรประชาชน
 • Alternate Arrow Right
  แปลพาสปอร์ต (Passport)
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบมรณบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลทะเบียนสมรส
 • แปลใบหย่า
 • แปลใบเกรด transcript
 • แปลใบประกาศนียบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนพาณิชย์
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Alternate Arrow Right
  แปลวัตถุประสงค์บริษัท
บริการของเรา

ค่าแปลเอกสารราชการ

บริการ

ราคา

แปลเอกสารราชการไทยเป็นอังกฤษ

เริ่มต้น 250-350 บาท

แปลเอกสารราชการอังกฤษเป็นไทย

เริ่มต้น 350-600 บาท

แปลเอกสารไทยเป็นญี่ปุ่น จีน เกาหลี

เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท+

ค่าบริการยื่นรับรองเอกสารกงสุล

800 บาท

ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร (ของกงสุล)

ใบละ 400 บาท (คิดตามจริง)

แปลเอกสารกับเราดียังไง?

ประสบการณ์แปลเอกสาร

ประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี

เราให้บริการแปลเอกสารราชการ พร้อมกับยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศแก่ลูกค้า มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ซึ่งทำให้เราทราบดีว่า ในการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง ทั้งในเรื่องของการใช้คำศัพท์ที่ตรงตามกับทางกรมการกงสุลได้วางหลักและขอบเขตไว้ รวมถึงการจัดวางรูปแบบของตาราง Layout หน้ากระดาษ ให้ถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ลูกค้าจึงสามารถวางใจได้ว่า เมื่อใช้บริการแปลเอกสารราชการกับเราแล้ว จะได้รับงานที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้งานที่ต่างประเทศได้อย่างไม่มีปัญหา

รับยื่นกงสุล

สะดวกด้วยบริการยื่นรับรองเอกสาร

รับรองเอกสารกงสุล: ในการนำเอกสารไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุลแต่ละครั้ง คุณจะต้องใช้เวลาเดินทางไป-กลับ ที่กระทรวงต่างประเทศถึง 2 ครั้ง ยังไม่นับรวมค่าเสียเวลาที่ในการไปรับรองเอกสารแต่ละครั้ง เวลาของคุณจะต้องหายไปทั้งวัน แถมยังต้องเหนื่อยรอต่อคิวอีก เราจึงขอเสนอบริการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยท่านเพียงส่งเอกสารมาให้เรา จากนั้นเราจะดำเนินการแปลและนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้แก่ท่าน จนเสร็จขั้นตอนทั้งหมด พร้อมทั้งจัดส่ง ems กลับไปหาท่านถึงบ้านแบบสะดวกสบาย โดยเราคิดค่าบริการในการยื่นเอกสารเพียงแค่ 800 บาท เท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของทางกระทรวง ที่แม้ท่านไปเองก็ต้องเสียอยู่แล้ว)

ตรงต่อเวลา2

เน้นความตรงต่อเวลาและรักษาคุณภาพ

ในตลอดระยะเวลาการทำงานบริการแปลเอกสารแก่ลูกค้า ทางบริษัทจะยึดถือความตรงต่อเวลาและการรักษาคุณภาพของผลงานเป็นสำคัญมาโดยตลอด เพราะเราเข้าใจดีว่า ความตรงต่อเวลาและคุณภาพงานที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ลูกค้าอยากจะได้รับจากการใช้บริการกับเรา ดังนั้นเมื่อลูกค้าติดต่อและตกลงใช้บริการแปลเอกสารกับเราแล้ว ก็สามารถสบายได้เลยว่า ลูกค้าจะได้รับงานแปลตรงตามกำหนดนัดหมายที่เราได้แจ้งไว้อย่างแน่นอน และนอกจากนี้ สำหรับงานแปลเอกสารราชการในภาษาอื่น ๆ นอกจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ฯ เรายังสามารถให้บริการแปลเอกสารด่วน เสร็จในระยะเวลา 1-2 วัน ตามช่วงคิวงาน (กรณีเป็นงานแปลด่วน อาจมีเพิ่มค่าบริการแปลด่วนต่างหาก) ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดงานแปลด่วนผ่านทางอีเมล/ไลน์

contact22

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการแปล ส่งมาเพื่อประเมินราคาค่าแปลได้ 2 ช่องทาง (กรณีต้องการให้รับรองกระทรวง รบกวนแจ้งมาด้วยนะคะ)

Email: pasacenter@gmail.com

Line ID: 0943422420

สำคัญ: กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารมา ขออนุญาตไม่แจ้งราคาใดๆ เนื่องจากว่าไม่เห็นเอกสาร และป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับเรา

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการ แปลเอกสารและรับรองเอกสาร โดยเราให้ความสำคัญกับงานแปลเอกสารที่มีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้จริง และให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาในการจัดส่งงานแปลแก่ลูกค้าเสมอมา โดยทางบริษัทเปิดให้บริการ รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า พร้อมรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รองรับคู่ภาษา ไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย รวมถึงภาษาต่างประเทศ ได้แก่ แปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี แปลภาษาเขมร แปลภาษาลาว ฯ โดยแต่ละภาษา จะทำเดินการแปลโดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ ซึ่งนักแปลจะสามารถใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการ เพื่อนำไปใช้กับหน่วยงานราชการต่างประเทศได้อย่างราบรื่น


จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี

รับแปลเอกสาร ราคาถูก

บริษัท แปลเอกสารให้บริการรับแปลเอกสารในราคาที่ถูก คุณภาพงานแปลสูง สามารถนำไปใช้งานได้จริง ติดต่อได้ง่าย บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยทีมงานแปลเอกสารที่มีประสบการณ์ในด้านการแปลและยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถส่งเอกสารมาให้เราทำการแปลและรับรองเอกสารผ่านทาง line Email รวมถึงจัดส่ง ems เอกสารต้นฉบับมาได้โดยง่าย

รับแปลเอกสารราชการ กรมการกงสุล

บริการที่เกิดมาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ไม่ต้องการไปดำเนินการยื่นรับรองเอกสารด้วยตัวเอง เรามีบริการแปลพร้อมนำเอกสารไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล ในราคาประหยัด ช่วยให้ท่านสะดวก และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่กรมการกงสุลด้วยตัวเอง นอกจากนี้ เรายังมีบริการจัดส่ง ems กลับไปถึงบ้านท่าน เมื่อเอกสารรับรอง ได้รับรองเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกด้วย

รับแปลภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสารญี่ปุ่นที่ไหนดี?

ถ้าคุณกำลังมองหาที่แปลภาษาญี่ปุ่น เอกสารราชการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ เราขอเสนอตัวเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่กำลังมองหาบริการแปลภาษาญี่ปุ่นดี ๆ ไว้ใจได้ โดยนักแปลภาษาญี่ปุ่นของเรา จบเอกภาษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยจุฬา ศิลปากร และธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีนักแปลที่เป็นชาวญี่ปุ่นเป็นผู้รับงานด้วยตนเอง เราจึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นจากทางเราแล้ว ลูกค้าจะได้รับงานแปลภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพดี นำไปใช้งานได้แม้ในทางธุรกิจหรือทางกฎหมายก็ตาม ซึ่งถ้าท่านต้องการใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น และไม่รู้จะแปลภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดีแล้ว อยากให้ลองใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นจากเราดูนะคะ

รับแปลภาษาจีนที่ไหนดี ที่ราคาถูกและคุณภาพดี

สำหรับงานแปลเอกสารราชการ ทั้งการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน และจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย ทางสถาบันแปลของเรา มีนักแปลมืออาชีพคอยดูแลงานแปลของท่านตลอดเวลา โดยถ้าท่านกำลังมองหา ที่แปลภาษาจีนดี ๆ อยู่แล้วล่ะก็ ไม่ว่าจะเป็นการแปลใบรับรองโสด แปลใบปริญญาบัตร แปลเอกสารเพื่อแต่งงานกับชาวจีน หรือแปลเอกสารจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ทางเรามั่นใจว่าเมื่อใช้บริการแปลภาษาจีนที่บริษัทของเราแล้ว ท่านจะได้รับงานที่มีคุณภาพสูงและพึงพอใจอย่างแน่นอน ดังนั้นถ้าท่านหาที่แปลภาษาจีนอยู่ล่ะก็ อยากให้ลองใช้บริการแปลภาษาจีนที่ รับแปลเอกสารราชการ.COM ดูสักครั้ง เราเชื่อว่าท่านจะถูกใจอย่างแน่นอน

รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาลาว

นอกจากงานแปลภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนแล้ว ภาษาในแถบอาเซียน อย่างภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม และภาษาลาว ทางเราก็มีบริการรับแปลเอกสารราชการให้ท่านด้วย โดยนักแปลของศูนย์แปลเอกสาร ของเรา มีทั้งนักแปลที่เป็นชาวเขมร ชาวลาว ชาวเวียดนาม ที่จบการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีในประเทศไทย จึงสามารถถ่ายทอดงานแปลทั้ง 2 ภาษาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการแปลเอกสาร ให้กับศูนยืแปลของเรา และเป็นล่ามประจำหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาแล้ว จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เมื่อท่านใช้บริการแปลเอกสารภาษาเขมร เวียดนาม ภาษาลาว รับแปลเอกสารสัญญา บริษัทรับแปลเอกสาร จากเราแล้ว งานแปลของท่านจะมีความสมบูรณ์ ใช้งานได้ รวมทั้งมีการรับรองคำแปลจากทางบริษัท ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำเอกสารแปลไปใช้กับหน่วยงานราชการทั้งในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ได้โดยราบรื่น
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420