รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาญี่ปุ่น

แปลใบทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาญี่ปุ่น

“ใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) บางท่านอาจจะเรียกว่า ทะเบียนการค้า เป็นเอกสารที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งการจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ จะมีข้อดีเฉพาะสำหรับร้านค้าขนาดเล็กถึงกลาง ตรงที่ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ แสดงถึงการค้านั้น ๆ มีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง และมีวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างชัดแจ้ง ซึ่งก็จะทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจ ที่จะซื้อสินค้ากับร้านนั้นๆ และนอกจากความน่าเชื่อถือที่ได้จากทะเบียนพาณิชย์แล้ว ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาจจะต้องมีการแปลทะเบียนพาณิชย์ เพื่อใช้ในการติดต่อธุรกรรมต่าง ๆ ด้วย และนอกจากนี้ ทะเบียนพาณิชย์ยังใช้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าอีกด้วย”


รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) เป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมรับรอง


www.รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์ แปลใบทะเบียนการค้า เป็นภาษาญี่ปุ่น โดยนักแปลภาษาญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการแปลเอกสารราชการต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทได้เปิดให้บริการแปลเอกสารที่ต้องนำไปใช้ติดต่อต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อยื่นที่สถานทูตญี่ปุ่น และนำไปใช้ที่เขตที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำ และเอกสารทุกฉบับก็ล้วนนำไปใช้งานได้อย่างราบรื่นดี มาเป็นเวลากว่า 10 ปี

“เรามุ่งเน้นที่จะให้บริการ แปลใบทะเบียนพาณิชย์ แปลใบทะเบียนการค้าและเอกสารราชการอื่นๆเป็นภาษาญี่ปุ่น ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และราคาสมเหตุสมผล”

contaceus-ratchakarn

ติดต่อแปลภาษาญี่ปุ่น ใบทะเบียนพาณิชย์ และเอกสารราชการอื่น ๆ

ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือแสกน ใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) เพื่อประเมินราคาได้ที่

email :: pasacenter@gmail.com
Line Id :: 0943422420


ขั้นตอนการใช้บริการแปลใบทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาญี่ปุ่น และแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเรา

ส่งเอกสารประเมินราคาค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าถ่ายรูปเอกสาร หรือแสกนไฟล์ใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการแปลทั้งหมด ส่งมาเพื่อให้เราสรุปแจ้งยอดราคาค่าแปล และระยะเวลาแปล ทาง email หรือ Line

email :: pasacenter@gmail.com
Line Id :: 0943422420

เสนอราคาค่าแปล

เมื่อได้รับอีเมลหรือไลน์ ที่ลูกค้าส่งเอกสารมาประเมินราคาแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบทำการเสนอราคาแจ้งแก่ลูกค้าโดยไว (ตอบอีเมลและไลน์เวลา 09.00 – 17.00 น.)

*สำคัญ เราจะทำการเสนอราคาให้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์แสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร มาทางอีเมลหรือทางไลน์เท่านั้น กรณีไม่ส่งเอกสารมา เราไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้

ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าชำระค่าบริการแปลเพื่อเริ่มงานแปล เมื่อลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเข้ามาทางอีเมล หรือไลน์ที่ติดต่อ พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นี้

  • ชื่อสะกดภาษาญี่ปุ่น ของรายชื่อเฉพาะในเอกสาร เพื่อเวลาแปลเราจะได้ใช้ให้ตรงกัน *กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้ง และให้ทางสถาบันสะกดชื่อไปเอง หากมีความผิดพลาดและต้องการให้แก้ไขชื่อใหม่ในภายหลัง มีค่าใช้จ่ายนะคะ
  • ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสารของลูกค้า

บริษัทจัดส่งงานแปล

เริ่มแปลและจัดส่งงานแปล เมื่อได้รับแจ้งการโอนจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้โดยทันที และจะจัดส่งเอกสารให้ภายในกำหนดตามที่แจ้งไว้ โดยจะมีการแจ้งเลขพัสดุในช่วงค่ำของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการจัดส่ง)

 


แปลใบทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาญี่ปุ่นกับเรา ดียังไง?


#1. คำแปลใบทะเบียนพาณิชย์ แปลใบทะเบียนการค้าเป็นภาษาญี่ปุ่น ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

นักแปลภาษาญี่ปุ่นของบริษัทเรา มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนการค้า เป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อยื่นสถานทูตญี่ปุ่น หรือนำเอกสารไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยได้พัฒนาและปรับปรุงคำแปลอยู่ตลอดเวลา จนปัจจุบันนี้ลูกค้าที่เป็นชาวญี่ปุ่น ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แปลได้ดี และมีสำนวนเป็นแบบญี่ปุ่นจริงๆ

 

ตัวอย่างคำแปลใบทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาญี่ปุ่นจากเรา

 

#2. ได้รับงานรวดเร็ว

เราสามารถจัดส่งงานแปลใบทะเบียนพาณิชย์ แปลใบทะเบียนการค้า ฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1-2 วัน หลังได้รับชำระค่าบริการแปล หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้งานด่วน สามารถจัดส่งงานแปลให้ได้ภายใน 3 ชั่วโมงหลังลูกค้าชำระค่าบริการแปล โดยมีค่าบริการแปลด่วนเพียงฉบับละ 100 บาทเท่านั้น

#3. จัดส่งงานแปลตรงตามกำหนดเวลา

ในการใช้บริการ แปลใบทะเบียนพาณิชย์ แปลใบทะเบียนการค้าเป็นภาษาญี่ปุ่นกับเรานั้น หากเราจัดส่งคำแปลช้ากว่าที่กำหนดไว้ ยินดีคืนเงินค่าแปลให้แก่ลูกค้า 30%

 

#4. มีบริการนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล

pic-รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล-1-01

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว

กรณีต้องการนำ ใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนการค้า ไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น ปกติแล้วจะต้องนำไปยื่นคู่กับฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศด้วย ทางบริษัทจึงมีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าด้วย โดยลูกค้าสามารถสอบถาม หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420