รับแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

แปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-1

“ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงความสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยในการสมรสกับชาวต่างชาติ ที่บุคคลที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติจะต้องจัดดำเนินการเพื่อให้ทางเขตออกหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ ในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้น ถ้าในกรณีที่เราไปจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศก่อน การสมรสก็จะมีผลสมบูรณ์เพียงแค่ประเทศของคู่สมรสที่คุณไปจดทะเบียนเท่านั้น การที่จะให้การสมรสมีผลผูกพันธ์ตามกฎหมายไทย จะต้องมีใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ที่ออกโดยหน่วยงานไทยเสียก่อน จึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย และจากนั้นจึงจะทำการเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ตามฝ่ายคู่สมรส หรือเปลี่ยนคำนำหน้านาม รวมถึงแก้ไขเอกสารสำคัญอื่นๆ ทั้งบัตรประชาชน ชื่อในทะเบียนบ้าน ได้ “


รับแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี


รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ฯ พร้อมรับรองเอกสารจากบริษัท รวมถึงยังมีบริการนำเอกสารไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

เรามีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการแปลเอกสารราชการ และยื่นกงสุล โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารเพื่อการสมรสกับชาวต่างประเทศ เช่น แปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว แปลใบสำคัญการสมรส แปลใบรับรองโสด ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี โดยประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่เปิดให้บริการแปลเอกสารผ่านทางออนไลน์มา ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า เอกสารของคุณอยู่ในมืออาชีพอย่างแท้จริง เราให้ความสำคัญกับความถูกต้องของงานแปล ที่จะต้องนำไปใช้งานได้จริง มีการตรวจสอบงานก่อนจัดส่ง รวมถึงให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาในการจัดส่งงานแปล เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและความพึงพอใจมากที่สุด

“งานแปลเอกสารไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณมีคนที่มีความชำนาญดูแลให้คุณ”

contaceus-ratchakarn

ติดต่อแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และเอกสารราชการอื่น ๆ

ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือแสกน ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว โดยถ่ายให้เห็นเต็มหน้า ตัวอักษรชัดเจน (เหมือนเวลาถ่ายเอกสาร) เพื่อประเมินราคาได้ที่

email :: pasacenter@gmail.com
Line Id :: 0943422420


ขั้นตอนการใช้บริการแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเรา

ส่งเอกสารประเมินราคาค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าถ่ายรูปเอกสาร หรือแสกนไฟล์ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการแปลทั้งหมด ส่งมาเพื่อให้เราสรุปแจ้งยอดราคาค่าแปล และระยะเวลาแปล ทาง email หรือ Line (ที่แจ้งไว้ตามด้านล่าง)

เสนอราคาค่าแปล

เมื่อได้รับอีเมลหรือไลน์ ที่ลูกค้าส่งเอกสารมาประเมินราคาแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบทำการเสนอราคาแจ้งแก่ลูกค้าโดยไว (ตอบอีเมลและไลน์เวลา 09.00 – 17.00 น.)

*สำคัญ เราจะทำการเสนอราคาให้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์แสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร มาทางอีเมลหรือทางไลน์เท่านั้น กรณีไม่ส่งเอกสารมา เราไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้

ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าชำระค่าบริการแปลเพื่อเริ่มงานแปล เมื่อลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเข้ามาทางอีเมล หรือไลน์ที่ติดต่อ พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นี้

  • ชื่อภาษาอังกฤษตามใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหรือตามบัตรประชาชน ของชื่อบุคคลในเอกสาร เพื่อเวลาแปลเราจะได้ใช้ให้ตรงกัน *กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้ง และให้ทางสถาบันสะกดชื่อไปเอง หากมีความผิดพลาดและต้องการให้แก้ไขชื่อใหม่ในภายหลัง มีค่าใช้จ่ายนะคะ
  • ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสารของลูกค้า

บริษัทจัดส่งงานแปล

เริ่มแปลและจัดส่งงานแปล เมื่อได้รับแจ้งการโอนจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้โดยทันที และจะจัดส่งเอกสารให้ภายในกำหนดตามที่แจ้งไว้ โดยจะมีการแจ้งเลขพัสดุในช่วงค่ำของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการจัดส่ง)

 


แปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวกับเรา ดียังไง?


#1. คำแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวมีความถูกต้อง

รับแปลเอกสารราชการ.com เป็นบริษัทแปลเอกสาร ที่เน้นไปที่การให้บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น แปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) และเอกสารราชการอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งในการแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) หรือแปลเอกสารราชการอื่นๆนั้น หากแปลไม่ถูกต้องจริง ก็ย่อมไม่สามารถผ่านการรับรองคำแปลจากกรมการกงสุลได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เอกสารของท่าน จะทำการแปล โดยผู้แปลที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

 

ตัวอย่างคำแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวจากเรา

 

#2. ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลเอกสาร และรับรองคำแปลเอกสารโดยเฉพาะ เมื่อลูกค้าใช้บริการ แปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) กับเรา ทางบริษัทจะประทับตรารับรองคำแปล และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป หรือจะให้ทางบริษัทดำเนินการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ด้วยก็ได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “บริการรับแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองกงสุล”

pic-รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล-1-01

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว

#3. ส่งงานตรงตามเวลานัดหมาย

บริการ รับแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) ของเรา สามารถจัดส่งงานให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1-2 วัน หลังการชำระค่าบริการแปล
ทางบริษัท เปิดให้บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซด์มาตั้งแต่ปี 2011 ให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาเสมอมา จนมีลูกค้าประจำและได้รับการบอกต่ออย่างมากมาย โดยตั้งแต่เปิดทำการมา ทางบริษัทไม่เคยส่งงานที่ด้อยคุณภาพ หรือส่งงานช้ากว่ากำหนดนัดหมายเลย แม้แต่ครั้งเดียว เพื่อเป็นการรับประกันการส่งงานตรงเวลาของเรา เรายินดีลดค่าแปลเอกสารให้ 30% ในกรณีที่บริษัทจัดส่งงานให้ช้ากว่าเวลานัดหมาย

 

#4. แปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี

จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี

กรณีที่ลูกค้าต้องการนำ ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) ไปใช้ที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน เกาหลี ฯ ท่านจะต้องแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) เป็นภาษานั้นๆด้วย ทางบริษัทเรามีบริการ แปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) และแปลเอกสารราชการต่างๆ เป็นภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯ โดยนักแปลที่มีความสามารถในด้านแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะด้วย ทำให้งานของลูกค้าจบภายในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่แปลภาษาอื่นๆต่ออีก

  • แปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเป็นภาษาญี่ปุ่น
  • แปลเป็นภาษาจีน
  • แปลเป็นภาษาเกาหลี
  • แปลเป็นภาษาอิตาลี

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420