รับแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท-001

หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท เป็นเอกสารที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกให้แก่เจ้าของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นและมีอยู่จริง โดยจะแสดงรายละเอียดของกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมทั้งแสดงถึงทุนจดทะเบียนบริษัท ส่วนวัตถุประสงค์ของบริษัท จะแสดงให้ทราบว่า บริษัทจดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่งมีทั้งพาณิชยกรรม ซื้อมาขายไป โดยบริษัทมักจะจดหรือเพิ่มวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของบริษัท ไว้ในข้อท้ายๆ โดยหนังสือรับรองบริษัท จะมีอายุการใช้งาน 1 เดือน  3 เดือน และ 6 เดือน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ร้องขอเอกสารนั้นๆ”


รับแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท แปลเอกสารขอวีซ่า พร้อมรับรอง


รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท และแปลเอกสารประกอบการขอวีซ่าทุกประเภท เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท

บริการรับแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท และเอกสารของบริษัททุกประเภท โดยให้บริการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาในโซนอาเซียน ได้แก่ภาษาลาว ภาษาเขมร และภาษาเวียดนาม และนอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำหนังสือรับรองบริษัทไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศด้วย ทางเราก็มีบริการรับยื่น รับรองเอกสารที่กระทรวง พร้อมจัดส่ง EMS กับถึงท่านโดยไม่ต้องเดินทางให้ลำบากแต่อย่างใด

รับแปลเอกสารราชการ.com เปิดให้บริการรับแปลเอกสารราชการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ให้บริการแปลทั้งเอกสารบริษัท เช่นหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ แปลและรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ แปลเอกสารส่วนบุคคล และเอกสารเพื่อใช้ในการสมรสกับชาวต่างชาติ โดยเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานแปล ลูกค้าที่ใช้บริการแปลกับเรา สามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับงานแปลที่มีความถูกต้อง ซึ่งแปลโดยมืออาชีพอย่างแท้จริง ได้รับงานที่ตรงตามกำหนดนัด ไม่เลื่อนไม่เลทไม่ช้า และมีการรับรองคำแปลจากศูนย์แปลที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เรียบร้อย เพื่อนำไปใช้กับหน่วยงานราชการอื่นๆต่อไป

“งานแปลเอกสารไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณมีคนที่มีความชำนาญดูแลให้คุณ”

contaceus-ratchakarn

ติดต่อแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท และเอกสารราชการอื่น ๆ

ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือแสกน หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท (เหมือนเวลาถ่ายเอกสาร) ส่งมาหาเรา เพื่อประเมินราคาได้ที่

email :: pasacenter@gmail.com
Line Id :: 0943422420


ขั้นตอนการใช้บริการแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท และแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเรา

ส่งเอกสารประเมินราคาค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าถ่ายรูปเอกสาร หรือแสกนไฟล์หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการแปลทั้งหมด ส่งมาเพื่อให้เราสรุปแจ้งยอดราคาค่าแปล และระยะเวลาแปล ทาง email หรือ Line (ที่แจ้งไว้ตามข้างต้น)

เสนอราคาค่าแปล

เมื่อได้รับอีเมลหรือไลน์ ที่ลูกค้าส่งเอกสารมาประเมินราคาแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบทำการเสนอราคาแจ้งแก่ลูกค้าโดยไว (ตอบอีเมลและไลน์เวลา 09.00 – 17.00 น.)

*สำคัญ เราจะทำการเสนอราคาให้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์แสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร มาทางอีเมลหรือทางไลน์เท่านั้น กรณีไม่ส่งเอกสารมา เราไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้

ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าชำระค่าบริการแปลเพื่อเริ่มงานแปล เมื่อลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเข้ามาทางอีเมล หรือไลน์ที่ติดต่อ พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นี้

  • ชื่อภาษาอังกฤษตามหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัทหรือตามบัตรประชาชน ของชื่อบุคคลในเอกสาร เพื่อเวลาแปลเราจะได้ใช้ให้ตรงกัน *กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้ง และให้ทางสถาบันสะกดชื่อไปเอง หากมีความผิดพลาดและต้องการให้แก้ไขชื่อใหม่ในภายหลัง มีค่าใช้จ่ายนะคะ
  • ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสารของลูกค้า

บริษัทจัดส่งงานแปล

เริ่มแปลและจัดส่งงานแปล เมื่อได้รับแจ้งการโอนจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้โดยทันที และจะจัดส่งเอกสารให้ภายในกำหนดตามที่แจ้งไว้ โดยจะมีการแจ้งเลขพัสดุในช่วงค่ำของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการจัดส่ง)

 


แปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัทกับเรา ดียังไง?


#1. คำแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัทมีความถูกต้อง

รับแปลเอกสารราชการ.com เป็นบริษัทแปลเอกสาร ที่เน้นไปที่การให้บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น แปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท และเอกสารราชการอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งในการแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท หรือแปลเอกสารราชการอื่นๆนั้น หากแปลไม่ถูกต้องจริง ก็ย่อมไม่สามารถผ่านการรับรองคำแปลจากกรมการกงสุลได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เอกสารของท่าน จะทำการแปล โดยผู้แปลที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

 

ตัวอย่างคำแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัทจากเรา

 

#2. ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลเอกสาร และรับรองคำแปลเอกสารโดยเฉพาะ เมื่อลูกค้าใช้บริการ แปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท กับเรา ทางบริษัทจะประทับตรารับรองคำแปล และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป หรือจะให้ทางบริษัทดำเนินการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ด้วยก็ได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “บริการรับแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองกงสุล”

pic-รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล-1-01

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว

#3. ส่งงานตรงตามเวลานัดหมาย

บริการ รับแปลหนังสือรับรองบริษัท และแปลวัตถุประสงค์บริษัท ของเรา สามารถจัดส่งงานให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1-2 วัน หลังการชำระค่าบริการแปล โดยทางบริษัท เปิดให้บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซด์มาตั้งแต่ปี 2011 ให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาเสมอมา จนมีลูกค้าประจำและได้รับการบอกต่ออย่างมากมาย โดยตั้งแต่เปิดทำการมา ทางบริษัทไม่เคยส่งงานที่ด้อยคุณภาพ หรือส่งงานช้ากว่ากำหนดนัดหมายเลย แม้แต่ครั้งเดียว เพื่อเป็นการรับประกันการส่งงานตรงเวลาของเรา เรายินดีลดค่าแปลเอกสารให้ 30% ในกรณีที่บริษัทจัดส่งงานให้ช้ากว่าเวลานัดหมาย

 

#4. แปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัทจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี

จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี

กรณีที่ลูกค้าต้องการนำ หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท ไปใช้ที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฯ ท่านจะต้องแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท เป็นภาษานั้นๆด้วย ทางบริษัทเรามีบริการ แปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท และแปลเอกสารราชการต่างๆ เป็นภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯ โดยนักแปลที่มีความสามารถในด้านแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะด้วย ทำให้งานของลูกค้าจบภายในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่แปลภาษาอื่นๆต่ออีก


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420