รับแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร

รับแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร

“หนังสือรับรองการปกครองบุตร หรือเรียกว่า ใบ ปค.14 เป็นเอกสารที่สำนักงานทะเบียนเขตหรืออำเภอ ออกให้แก่ผู้ขอ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรองว่า มารดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงคนเดียว (ซึ่งจะอยู่ในกรณีที่ บิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และบิดายังไม่มีการจดทะเบียนรับรองว่าบุตรคนนี้ เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของตน) ดังนั้น จึงต้องมีเอกสารที่แสดงว่า มารดาเป็นผู้ปกครองเพียงผู้เดียว และมีอำนาจทำการแทนบุตรเพียงผู้เดียว ซึ่งนั่นก็คือ ความสำคัญของหนังสือรับรองการปกครองบุตร หรือใบ ปค.14 นั่นเอง”


รับแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร ภาษาอังกฤษ พร้อมรับรอง


หนังสือรับรองปกครองบุตร (ปค.14) มักจะต้องใช้เวลาที่ผู้เยาว์ หรือบุตร จะเดินทางไปต่างประเทศ ขอหนังสือเดินทาง หรือขอวีซ่าของบุตร โดยนิติกรรมเหล่านี้ ผู้เยาว์ไม่สามารถกระทำด้วยตนเองได้ จะต้องทำโดยผู้ปกครอง ซึ่งในกรณีที่บิดา-มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และบิดาก็ไม่ได้จดเบียนรับรองบุตรไว้ด้วย ดังนั้นมารดาจึงต้องเป็นผู้จัดการในเรื่องนี้เองทั้งหมด โดยจะต้องไปขอให้ทางสำนักงานทะเบียนประจำเขต/อำเภอ ออกหนังสือรับรองการปกครองบุตร มาเพื่อนำไปแปล และนำไปใช้ที่ต่างประเทศด้วย

รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ฯ พร้อมประทับตรารับรองคำแปลในเอกสารโดยบริษัท รวมถึงมีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กรณีที่ลูกค้าต้องใช้เอกสาร ปค 14 ที่ต้องรับรองกระทรวงต่างประเทศด้วย

โดยเรามีประสบการณ์ในการแปลเอกสารราชการ และยื่นกงสุล เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และได้เปิดให้บริการรับแปลเอกสารออนไลน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 รองรับลูกค้าเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน ในแต่ละปี มีเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศมากมาย ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่า เมื่อใช้บริการ แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร หรือแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเราแล้ว จะได้รับงานแปลเอกสารที่มีความถูกต้อง ใช้งานได้จริง รวมถึงได้รับงานอย่างรวดเร็ว และตรงกำหนดเวลาอย่างแน่นอน

“งานแปลเอกสารไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณมีคนที่มีความชำนาญดูแลให้คุณ”

contaceus-ratchakarn

ติดต่อแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารราชการอื่น ๆ

ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือแสกน หนังสือรับรองการปกครองบุตร โดยถ่ายให้เห็นเต็มหน้า และเห็นตัวอักษรต่าง ๆ ชัดเจน (เหมือนเวลาถ่ายเอกสาร) เพื่อประเมินราคาได้ที่

email :: pasacenter@gmail.com
Line Id :: 0943422420


ขั้นตอนการใช้บริการแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร และแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเรา

ส่งเอกสารประเมินราคาค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าถ่ายรูปเอกสาร หรือแสกนไฟล์หนังสือรับรองการปกครองบุตร รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการแปลทั้งหมด ส่งมาเพื่อให้เราสรุปแจ้งยอดราคาค่าแปล และระยะเวลาแปล ทาง email หรือ Line (ที่แจ้งไว้ตามด้านล่าง)

เสนอราคาค่าแปล

เมื่อได้รับอีเมลหรือไลน์ ที่ลูกค้าส่งเอกสารมาประเมินราคาแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบทำการเสนอราคาแจ้งแก่ลูกค้าโดยไว (ตอบอีเมลและไลน์เวลา 09.00 – 17.00 น.)

*สำคัญ เราจะทำการเสนอราคาให้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์แสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร มาทางอีเมลหรือทางไลน์เท่านั้น กรณีไม่ส่งเอกสารมา เราไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้

ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าชำระค่าบริการแปลเพื่อเริ่มงานแปล เมื่อลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเข้ามาทางอีเมล หรือไลน์ที่ติดต่อ พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นี้

  • ชื่อภาษาอังกฤษตามหนังสือรับรองการปกครองบุตรหรือตามบัตรประชาชน ของชื่อบุคคลในเอกสาร เพื่อเวลาแปลเราจะได้ใช้ให้ตรงกัน *กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้ง และให้ทางสถาบันสะกดชื่อไปเอง หากมีความผิดพลาดและต้องการให้แก้ไขชื่อใหม่ในภายหลัง มีค่าใช้จ่ายนะคะ
  • ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสารของลูกค้า

บริษัทจัดส่งงานแปล

เริ่มแปลและจัดส่งงานแปล เมื่อได้รับแจ้งการโอนจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้โดยทันที และจะจัดส่งเอกสารให้ภายในกำหนดตามที่แจ้งไว้ โดยจะมีการแจ้งเลขพัสดุในช่วงค่ำของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการจัดส่ง)

 


แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตรกับเรา ดียังไง?


#1. คำแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) มีความถูกต้อง

รับแปลเอกสารราชการ.com เป็นบริษัทแปลเอกสาร ที่เน้นไปที่การให้บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) และเอกสารราชการอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งในการแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) หรือแปลเอกสารราชการอื่นๆนั้น หากแปลไม่ถูกต้องจริง ก็ย่อมไม่สามารถผ่านการรับรองคำแปลจากกรมการกงสุลได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เอกสารของท่าน จะทำการแปล โดยผู้แปลที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

 

ตัวอย่างคำแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตรจากเรา

 

#2. ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลเอกสาร และรับรองคำแปลเอกสารโดยเฉพาะ เมื่อลูกค้าใช้บริการ แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) กับเรา ทางบริษัทจะประทับตรารับรองคำแปล และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป หรือจะให้ทางบริษัทดำเนินการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ด้วยก็ได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “บริการรับแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองกงสุล”

pic-รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล-1-01

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว

#3. ส่งงานตรงตามเวลานัดหมาย

บริการ รับแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ของเรา สามารถจัดส่งงานให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1-2 วัน หลังการชำระค่าบริการแปล ทางบริษัท เปิดให้บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซด์มาตั้งแต่ปี 2011 ให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาเสมอมา จนมีลูกค้าประจำและได้รับการบอกต่ออย่างมากมาย โดยตั้งแต่เปิดทำการมา ทางบริษัทไม่เคยส่งงานที่ด้อยคุณภาพ หรือส่งงานช้ากว่ากำหนดนัดหมายเลย แม้แต่ครั้งเดียว เพื่อเป็นการรับประกันการส่งงานตรงเวลาของเรา เรายินดีลดค่าแปลเอกสารให้ 30% ในกรณีที่บริษัทจัดส่งงานให้ช้ากว่าเวลานัดหมาย

 

#4. แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตรจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี

จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี

กรณีที่ลูกค้าต้องการนำ หนังสือรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ไปใช้ที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฯ ท่านจะต้องแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) เป็นภาษานั้นๆด้วย ทางบริษัทเรามีบริการ แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) และแปลเอกสารราชการต่างๆ เป็นภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯ โดยนักแปลที่มีความสามารถในด้านแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะด้วย ทำให้งานของลูกค้าจบภายในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่แปลภาษาอื่นๆต่ออีก

  • แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร ปค.14 เป็นภาษาญี่ปุ่น
  • แปลเป็นภาษาจีน
  • แปลเป็นภาษาเกาหลี
  • แปลเป็นภาษาอิตาลี

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420