รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ

รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ-001

“หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) เป็นเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยจะกำหนดกรอบที่วัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมีการแสดงรายละเอียดอื่นๆที่สำคัญของทางบริษัทเช่น ทุนจดทะเบียน ผู้เริ่มก่อการ ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงให้ผู้ที่กำลังจะซื้อหุ้นหรือเข้ามือถือหุ้นรวมทั้งผู้ที่ต้องการติดต่อกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นนั้น ได้ทราบถึงขอบเขตธุรกิจของบริษัทว่าดำเนินการกิจการเป็นยังไง มีวัตถุที่ประสงค์อย่างไร นอกจากนี้ยังทราบว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งด้วยเงินทุนเท่าไร ถ้าเปรียบก็คือหนังสือบริคณห์สนธิถือเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดการงานของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกทั้งหมด ซึ่งจะตรงกันข้ามกับข้อบังคับของบริษัทซึ่งจะเป็นระเบียบภายในของบริษัทนั้นๆเท่านั้น ในการแปลหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องมีความละเอียดและความรอบคอบเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีชื่อกรรมการ จำนวนหุ้นและราคาหุ้น มีคำสำคัญอยู่มาก ผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในเอกสารด้านบริษัทเป็นอย่างดีถึงจะทำการแปลได้”


รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรอง


รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสารจากบริษัทแปล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้บริการรับเดินเรื่องยื่นเอกสารที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ ให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้เอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุล โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 8-10 วันทำการ พร้อมกันนี้ลูกค้าต้องส่งเอกสารตัวจริงมาทำการรับรองด้วย

รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการแปลเอกสารออนไลน์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยมีความชำนาญด้านเอกสารราชการทุกประเภท ทั้งในส่วนของเอกสารบริษัท  เช่น แปลหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์ งบการเงิน ซึ่งในการแปลจะดำเนินการแปลโดยนักแปลที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารด้านนี้โดยเฉพาะ สามารถใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องตามสากล หรือตามที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศกำหนด โดยเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานแปลมาโดยตลอด และนอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องความตรงต่อเวลา ซึ่งเมื่อลูกค้าใช้บริการกับเราแล้ว สามารถมั่นใจได้เลยว่า ลูกค้าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่สูง และได้รับงานแปลที่ตรงตามเวลานัดหมาย

“งานแปลเอกสารไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณมีคนที่มีความชำนาญดูแลให้คุณ”

contaceus-ratchakarn

ติดต่อแปลหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) และเอกสารราชการอื่น ๆ

ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือแสกน หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) โดยกางหน้ารูปถ่าย ให้เห็นทั้งบนและล่าง พร้อมทั้งตัวอักษรทุกตัวอย่างชัดเจน (เหมือนเวลาถ่ายเอกสาร) เพื่อประเมินราคาได้ที่

email :: pasacenter@gmail.com
Line Id :: 0943422420


ขั้นตอนการใช้บริการแปลหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) และแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเรา

ส่งเอกสารประเมินราคาค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าถ่ายรูปเอกสาร หรือแสกนไฟล์หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการแปลทั้งหมด ส่งมาเพื่อให้เราสรุปแจ้งยอดราคาค่าแปล และระยะเวลาแปล ทาง email หรือ Line (ที่แจ้งไว้ตามด้านล่าง)

เสนอราคาค่าแปล

เมื่อได้รับอีเมลหรือไลน์ ที่ลูกค้าส่งเอกสารมาประเมินราคาแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบทำการเสนอราคาแจ้งแก่ลูกค้าโดยไว (ตอบอีเมลและไลน์เวลา 09.00 – 17.00 น.)

*สำคัญ เราจะทำการเสนอราคาให้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์แสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร มาทางอีเมลหรือทางไลน์เท่านั้น กรณีไม่ส่งเอกสารมา เราไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้

ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าชำระค่าบริการแปลเพื่อเริ่มงานแปล เมื่อลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเข้ามาทางอีเมล หรือไลน์ที่ติดต่อ พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นี้

  • ชื่อภาษาอังกฤษตามหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)หรือตามบัตรประชาชน ของชื่อบุคคลในเอกสาร เพื่อเวลาแปลเราจะได้ใช้ให้ตรงกัน *กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้ง และให้ทางสถาบันสะกดชื่อไปเอง หากมีความผิดพลาดและต้องการให้แก้ไขชื่อใหม่ในภายหลัง มีค่าใช้จ่ายนะคะ
  • ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสารของลูกค้า

บริษัทจัดส่งงานแปล

เริ่มแปลและจัดส่งงานแปล เมื่อได้รับแจ้งการโอนจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้โดยทันที และจะจัดส่งเอกสารให้ภายในกำหนดตามที่แจ้งไว้ โดยจะมีการแจ้งเลขพัสดุในช่วงค่ำของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการจัดส่ง)

 


แปลหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)กับเรา ดียังไง?


#1. คำแปลหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)มีความถูกต้อง

รับแปลเอกสารราชการ.com เป็นบริษัทแปลเอกสาร ที่เน้นไปที่การให้บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น แปลหนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารราชการอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งในการแปลหนังสือบริคณห์สนธิ หรือแปลเอกสารราชการอื่นๆนั้น หากแปลไม่ถูกต้องจริง ก็ย่อมไม่สามารถผ่านการรับรองคำแปลจากกรมการกงสุลได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เอกสารของท่าน จะทำการแปล โดยผู้แปลที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

 

ตัวอย่างคำแปลหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)จากเรา

 

#2. ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลเอกสาร และรับรองคำแปลเอกสารโดยเฉพาะ เมื่อลูกค้าใช้บริการ แปลหนังสือบริคณห์สนธิ กับเรา ทางบริษัทจะประทับตรารับรองคำแปล และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป หรือจะให้ทางบริษัทดำเนินการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ด้วยก็ได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “บริการรับแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองกงสุล”

pic-รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล-1-01

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว

#3. ส่งงานตรงตามเวลานัดหมาย

บริการ รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ ของเรา สามารถจัดส่งงานให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1-2 วัน หลังการชำระค่าบริการแปล โดยลูกค้าสามารถสอบถามคิวงานได้ตามอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ทางบริษัท เปิดให้บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซด์มาตั้งแต่ปี 2011 ให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาเสมอมา จนมีลูกค้าประจำและได้รับการบอกต่ออย่างมากมาย โดยตั้งแต่เปิดทำการมา ทางบริษัทไม่เคยส่งงานที่ด้อยคุณภาพ หรือส่งงานช้ากว่ากำหนดนัดหมายเลย แม้แต่ครั้งเดียว และนอกจากนี้ เพื่อเป็นการรับประกันการส่งงานตรงเวลาของเรา เรายินดีลดค่าแปลเอกสารให้ 30% ในกรณีที่บริษัทจัดส่งงานให้ช้ากว่าเวลานัดหมาย

 

#4. แปลหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี

จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี

กรณีที่ลูกค้าต้องการนำ หนังสือบริคณห์สนธิ ไปใช้ที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฯ ท่านจะต้องแปลหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นภาษานั้นๆด้วย ทางบริษัทเรามีบริการ แปลหนังสือบริคณห์สนธิ และแปลเอกสารราชการต่างๆ เป็นภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯ โดยนักแปลที่มีความสามารถในด้านแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะด้วย ทำให้งานของลูกค้าจบภายในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่แปลภาษาอื่นๆต่ออีก


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420