รับแปลสูติบัตรเป็นภาษาญี่ปุ่น

รับแปลสูติบัตรเป็นญี่ปุ่น

“สูติบัตรเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญ ที่ทางเจ้าหน้าที่นายทะเบียนออกให้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรองบุคคล สูติบัตรจะแสดงถึงสัญชาติ วัน เดือน ปี เวลา รวมถึงสถานที่ที่บุคคลผู้นั้นเกิด และยังแสดงถึงชื่อบิดามารดาของบุคคลนั้น ๆ ในการติดต่อทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งการจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น การสมัครงาน การเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เกือบทุกครั้งจะต้องทำการแปลใบสูติบัตรเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบด้วย  ซึ่งในการ “แปลสูติบัตรเป็นภาษาญี่ปุ่น” ผู้แปลจะต้องมีความรู้ลึก รู้จริง และมีประสบการณ์ในภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี จึงจะใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องตามที่หน่วยงานราชการที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับ “


รับแปลสูติบัตรเป็นภาษาญี่ปุ่น ราคาถูก พร้อมรับรอง


www.รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลสูติบัตร แปลใบเกิด เป็นภาษาญี่ปุ่น โดยนักแปลภาษาญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการแปลเอกสารราชการต่างๆ จากภาษาไทยเป็นญี่ปุ่นจริงๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทได้เปิดให้บริการแปลเอกสารที่ต้องนำไปใช้ติดต่อต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อยื่นที่สถานทูตญี่ปุ่น และนำไปใช้ที่เขตที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำ และเอกสารทุกฉบับก็ล้วนนำไปใช้งานได้อย่างราบรื่นดี มาเป็นเวลากว่า 10 ปี

“เรามุ่งเน้นที่จะให้บริการ แปลสูติบัตร แปลใบเกิดและเอกสารราชการอื่นๆเป็นภาษาญี่ปุ่น ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และราคาสมเหตุสมผล”

contaceus-ratchakarn

ติดต่อแปลภาษาญี่ปุ่น สูติบัตร และเอกสารราชการอื่น ๆ

ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือแสกน สูติบัตร หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อประเมินราคาได้ที่

email :: pasacenter@gmail.com
Line Id :: 0943422420


ขั้นตอนการใช้บริการแปลสูติบัตรเป็นภาษาญี่ปุ่น และแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเรา

ส่งเอกสารประเมินราคาค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าถ่ายรูปเอกสาร หรือแสกนไฟล์สูติบัตรรวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการแปลทั้งหมด ส่งมาเพื่อให้เราสรุปแจ้งยอดราคาค่าแปล และระยะเวลาแปล ทาง email หรือ Line

email :: pasacenter@gmail.com
Line Id :: 0943422420

เสนอราคาค่าแปล

เมื่อได้รับอีเมลหรือไลน์ ที่ลูกค้าส่งเอกสารมาประเมินราคาแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบทำการเสนอราคาแจ้งแก่ลูกค้าโดยไว (ตอบอีเมลและไลน์เวลา 09.00 – 17.00 น.)

*สำคัญ เราจะทำการเสนอราคาให้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์แสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร มาทางอีเมลหรือทางไลน์เท่านั้น กรณีไม่ส่งเอกสารมา เราไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้

ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าชำระค่าบริการแปลเพื่อเริ่มงานแปล เมื่อลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเข้ามาทางอีเมล หรือไลน์ที่ติดต่อ พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นี้

  • ชื่อสะกดภาษาญี่ปุ่น ของรายชื่อเฉพาะในเอกสาร เพื่อเวลาแปลเราจะได้ใช้ให้ตรงกัน *กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้ง และให้ทางสถาบันสะกดชื่อไปเอง หากมีความผิดพลาดและต้องการให้แก้ไขชื่อใหม่ในภายหลัง มีค่าใช้จ่ายนะคะ
  • ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสารของลูกค้า

บริษัทจัดส่งงานแปล

เริ่มแปลและจัดส่งงานแปล เมื่อได้รับแจ้งการโอนจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้โดยทันที และจะจัดส่งเอกสารให้ภายในกำหนดตามที่แจ้งไว้ โดยจะมีการแจ้งเลขพัสดุในช่วงค่ำของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการจัดส่ง)

 


แปลสูติบัตรเป็นภาษาญี่ปุ่นกับเรา ดียังไง?


#1. คำแปลสูติบัตร/ใบเกิด ที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

นักแปลภาษาญี่ปุ่นของบริษัทเรา มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น สูติบัตร ใบเกิด เป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อยื่นสถานทูตญี่ปุ่น หรือนำเอกสารไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยได้พัฒนาและปรับปรุงคำแปลอยู่ตลอดเวลา จนปัจจุบันนี้ลูกค้าที่เป็นชาวญี่ปุ่น ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แปลได้ดี และมีสำนวนเป็นแบบญี่ปุ่นจริงๆ

 

ตัวอย่างคำแปลสูติบัตรเป็นภาษาญี่ปุ่นจากเรา

 

#2. จัดส่งงานแปลรวดเร็ว

เราสามารถจัดส่งงานแปลสูติบัตร แปลใบเกิด ฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1-2 วัน หลังได้รับชำระค่าบริการแปล หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้งานด่วน สามารถจัดส่งงานแปลให้ได้ภายใน 3 ชั่วโมงหลังลูกค้าชำระค่าบริการแปล โดยมีค่าบริการแปลด่วนเพียงฉบับละ 100 บาทเท่านั้น

ทั้งนี้ การรับงานแปลสูติบัตร แปลใบเกิดเป็นภาษาญี่ปุ่น แบบด่วนนั้น จะต้องโทรสอบถามคิวงานของทางบริษัทก่อน หากสามารถรับงานตามกำหนดเวลาได้ ทางบริษัทจะแจ้งเพื่อรอยืนยันการเริ่มแปลอีกครั้ง

#3. จัดส่งงานแปลตรงตามกำหนดเวลา

ในการใช้บริการ แปลสูติบัตร แปลใบเกิดเป็นภาษาญี่ปุ่นกับเรานั้น หากเราจัดส่งคำแปลช้ากว่าที่กำหนดไว้ ยินดีคืนเงินค่าแปลให้แก่ลูกค้า 30%

 

#4. มีบริการนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล

pic-รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล-1-01

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว

กรณีต้องการนำ สูติบัตร ใบเกิด ไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น ปกติแล้วจะต้องนำไปยื่นคู่กับฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศด้วย ทางบริษัทจึงมีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าด้วย โดยลูกค้าสามารถสอบถาม หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420