บริการ รับแปลงบการเงิน แปลหมายเหตุท้ายงบการเงิน แปลเอกสารทางบัญชีทุกประเภทเป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมประทับตรารับรองคำแปล

www.รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลงบการเงิน แปลหมายเหตุท้ายงบการเงิน แปลเอกสารทางบัญชีทุกประเภท เป็นภาษาญี่ปุ่น โดยนักแปลภาษาญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการแปลเอกสารราชการต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทได้เปิดให้บริการแปลเอกสารที่ใช้ยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อยื่นที่สถานทูตญี่ปุ่น และนำไปใช้ที่เขตที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำ และเอกสารทุกฉบับก็ล้วนนำไปใช้งานได้อย่างราบรื่นดี มาเป็นเวลากว่า 10 ปี

Untitled-332

เรามุ่งเน้นที่จะให้บริการ แปลงบการเงิน แปลหมายเหตุท้ายงบการเงิน แปลเอกสารทางบัญชีทุกประเภทและเอกสารราชการอื่นๆเป็นภาษาญี่ปุ่น ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และราคาสมเหตุสมผล

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการ แปลงบการเงิน แปลหมายเหตุท้ายงบการเงิน แปลเอกสารทางบัญชีทุกประเภท กับเรา

1

คำแปลงบการเงิน แปลหมายเหตุท้ายงบการเงิน แปลเอกสารทางบัญชีทุกประเภทเป็นภาษาญี่ปุ่น ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
นักแปลภาษาญี่ปุ่นของบริษัทเรา มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น งบการเงิน หมายเหตุท้ายงบการเงิน เป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อยื่นสถานทูตญี่ปุ่น หรือนำเอกสารไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยได้พัฒนาและปรับปรุงคำแปลอยู่ตลอดเวลา จนปัจจุบันนี้ลูกค้าที่เป็นชาวญี่ปุ่น ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แปลได้ดี และมีสำนวนเป็นแบบญี่ปุ่นจริงๆ

pic รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล 1-01

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว

2

แปลงบการเงิน แปลหมายเหตุท้ายงบการเงิน แปลเอกสารทางบัญชีทุกประเภทเป็นภาษาญี่ปุ่นกับเรา ได้รับงานรวดเร็ว
เราสามารถจัดส่งงานแปลงบการเงิน แปลหมายเหตุท้ายงบการเงิน แปลเอกสารทางบัญชีทุกประเภท ฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1-2 วัน หลังได้รับชำระค่าบริการแปล หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้งานด่วน สามารถจัดส่งงานแปลให้ได้ภายใน 3 ชั่วโมงหลังลูกค้าชำระค่าบริการแปล โดยมีค่าบริการแปลด่วนเพียงฉบับละ 100 บาทเท่านั้น

ทั้งนี้ การรับงานแปลงบการเงิน แปลหมายเหตุท้ายงบการเงิน แปลเอกสารทางบัญชีทุกประเภทเป็นภาษาญี่ปุ่น แบบด่วนนั้น จะต้องโทรสอบถามคิวงานของทางบริษัทก่อน หากสามารถรับงานตามกำหนดเวลาได้ ทางบริษัทจะแจ้งเพื่อรอยืนยันการเริ่มแปลอีกครั้ง

3

จัดส่งงานแปลตรงตามกำหนดเวลา
ในการใช้บริการ แปลงบการเงิน แปลหมายเหตุท้ายงบการเงิน แปลเอกสารทางบัญชีทุกประเภทเป็นภาษาญี่ปุ่นกับเรานั้น หากเราจัดส่งคำแปลช้ากว่าที่กำหนดไว้ ยินดีคืนเงินค่าแปลให้แก่ลูกค้า 30%

4

มีบริการนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล
กรณีต้องการนำ งบการเงิน หมายเหตุท้ายงบการเงิน ไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น บางครั้งอาจจะต้องนำไปยื่นคู่กับฉบับแปลภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศด้วย ทางบริษัทจึงมีบริการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษและยื่นรับรองงบการเงินที่กงสุล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าด้วย โดยลูกค้าสามารถสอบถาม หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือแสกน งบการเงิน หมายเหตุท้ายงบการเงิน หรือเอกสารราชการอื่นๆที่ต้องการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่งเพื่อประเมินราคาได้ที่
email :: pasacenter@gmail.com
โทร 094-342-2420
Line Id :: 0943422420

อ่านรายละเอียดบริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม

เสียงตอบรับจากลูกค้างานแปลของเรา