วิธีใช้บริการแปลเอกสาร

วิธีการใช้บริการแปลเอกสาร

ประเภทเอกสารที่ต้องการให้ทางบริษัทยื่นรับรองกงสุลให้ด้วย 

1. ถ่ายรูปหรือแสกนไฟล์ เอกสารที่ต้องการแปลและยื่นรับรอง ส่งมาประเมินราคาทาง

email : pasacenter@gmail.com

Line Id ::  0943422420

2. บริษัททำการเสนอราคา :: เมื่อทางบริษัทได้รับไฟล์เอกสารแล้ว จะทำการเสนอราคากลับไปทางอีเมล หรือทางไลน์ที่ลูกค้าติดต่อมา

3. ลูกค้านำส่งเอกสารให้บริษัท :: หากลูกค้าตกลงให้ทางบริษัทแปลและดำเนินการยื่นรับรองเอกสาร สามารถส่งเอกสารให้เรา โดยทาง ems หรือนำมาส่งด้วยตนเอง โดยเอกสารและรายละเอียดที่ต้องทำการส่งให้เรามีดังนี้

(1) เอกสารที่ต้องการแปลและรับรอง (ต้องใช้ตัวจริงเท่านั้น)

(2) สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับรอง

(3) ส่งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต หรือตามบัตรประชาชน ของบุคคลในเอกสารทั้งหมด (เท่าที่ทราบ) มาทางอีเมล หรือจะพิมพ์ส่งมาพร้อมกับเอกสารตัวจริงก็ได้เช่นกัน

4. ชำระค่าดำเนินการ :: ลูกค้าชำระค่าบริการแปล เพื่อเริ่มดำเนินการ โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เริ่มแปล + นำไปยื่น + แก้ไข (ถ้ามี) + จัดส่ง ems กลับให้แก่ลูกค้า ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทางบริษัทได้รับเอกสารและการชำระค่าดำเนินการ

5. จัดส่ง ems กลับถึงมือลูกค้า :: เมื่อเอกสารผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่ง ems และแจ้งหมายเลขพัสดุให้ลูกค้าทราบในวันเดียวกัน

 

ประเภทเอกสารทั่วไป

1. ถ่ายรูปหรือแสกนไฟล์ เอกสารที่ต้องการแปลส่งมาประเมินราคาทางอีเมล์ pasacenter@gmail.com หรือทาง Line Id ::  0943422420

** หากมีกำหนดเวลาใช้งาน ลูกค้าสามารถแจ้งมาพร้อมกันกับตอนส่งไฟล์เอกสารได้เลยค่ะ

2. บริษัททำการเสนอราคา :: เมื่อทางบริษัทได้รับไฟล์เอกสารแล้ว จะทำการเสนอราคากลับไปทางอีเมล หรือทางไลน์ที่ลูกค้าติดต่อมา

3. ชำระค่าบริการแปลเอกสาร :: หากลูกค้าตกลงให้ทางบริษัทดำเนินการแปลเอกสาร สามารถชำระค่าบริการ และแจ้งรายละเอียดต่างๆดังนี้

(1) จำนวนเงินที่ชำระ / วันที่ที่ทำการชำระ

(2) ธนาคารที่โอนเข้ามา

(3) ชื่อ นามสกุล ตามพาสปอร์ต หรือตามบัตรประชาชน ของบุคคลในเอกสาร (กรณีเป็นเอกสารราชการ)

(4) ชื่อและที่อยู่จัดส่งของลูกค้า (กรณีต้องการให้บริษัทประทับตรารับรองคำแปลและจัดส่งเอกสารตัวจริงกลับไปให้ด้วย)

4. เริ่มดำเนินการแปล :: เมื่อได้รับการแจ้งโอนจากลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งกำหนดนัดส่งงาน และเริ่มดำเนินการแปลให้ทันที

5. จัดส่งงานให้แก่ลูกค้า โดยหากมีการแก้ไข สามารถแจ้งให้ทางบริษัทดำเนินการแก้ไขให้ได้

6. กรณีเป็นเอกสารที่ต้องการการประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท จะมีค่าจัดส่ง ems 50 บาท และเมื่อจัดส่งเอกสารแล้ว จะแจ้งเลขพัสดุให้ทราบในวันที่จัดส่ง

 

การชำระค่าบริการแปล

– ทางบริษัทจะเริ่มดำเนินการแปล เมื่อได้รับชำระค่าบริการเต็มจำนวนจากลูกค้าแล้วเท่านั้น และวันกำหนดนัดส่งงาน จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งการชำระเงินเช่นกัน