รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์

รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์-001

“ใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) หลายคนอาจจะเรียกกันว่า ทะเบียนการค้า เป็นเอกสารที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยในการจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์นี้ จะมีข้อดีสำหรับร้านค้าหรือธุรกิจรายย่อย ตรงที่ได้ความน่าเชื่อถือ แสดงการมีตัวตนจริงๆ มีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง และมีวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งก็จะทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นที่จะซื้อกับร้านนั้นๆ และนอกจากความน่าเชื่อถือที่ได้จากทะเบียนพาณิชย์แล้ว ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร เพื่อกู้ยืมเงินเพื่อหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ก็เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่มักจะต้องยื่นเพื่อประกอบในการขอเครดิตการกู้ยืมอยู่ตลอด และนอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า โดยจะมีการแปลทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาอังกฤษ และรับรองจากทางบริษัทผู้แปล ซึ่งก็จะเป็นข้อที่ช่วยในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าด้วย”


รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) ภาษาอังกฤษ ยื่นวีซ่า พร้อมรับรอง

email :: pasacenter@gmail.com | Line Id :: 0943422420


รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้บริการรับแปลใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมนำไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ และนอกจากจะให้บริการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เรายังมีบริการรับแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ ภาษาเกาหลี และภาษาในโซนอาเซียน เช่นภาษาลาว  ภาษากัมพูชา และภาษาเวียดนาม ซึ่งดำเนินงานแปลโดยนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษา ลูกค้าจะได้รับงานแปลที่มีความถูกต้องและสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น

รับแปลเอกสารราชการ.com เปิดให้บริการรับแปลเอกสารผ่านทางออนไลน์ มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยให้บริการแปลเฉพาะเอกสารราชการ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารของทางบริษัท เช่นทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ เอกสารเฉพาะส่วนตัวที่นำไปใช้เพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เช่นใบรับรองโสด เอกสารเพื่อใช้สำหรับการเรียนหรือทำงานที่ต่างประเทศ หรือทำ work permit  เช่นหนังสือรับรองจบการศึกษา ใบเกรด ทรานสคริป โดยเราเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพของงานแปล และความตรงต่อเวลาในการจัดส่งงาน เมื่อลูกค้าใช้บริการกับเราแล้ว สามารถมั่นใจได้เลยว่า คำแปลในเอกสารจะมีความถูกต้อง มีการจัดวางรูปแบบตรงตามต้นฉบับ และได้รับงานแปลที่ตรงตามเวลานัดหมายอย่างแน่นอน

“งานแปลเอกสารไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณมีคนที่มีความชำนาญดูแลให้คุณ”

contaceus-ratchakarn

ติดต่อแปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) และเอกสารราชการอื่น ๆ

ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือแสกน ใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) โดยกางหน้ารูปถ่าย ให้เห็นทั้งบนและล่าง พร้อมทั้งตัวอักษรทุกตัวอย่างชัดเจน (เหมือนเวลาถ่ายเอกสาร) เพื่อประเมินราคาได้ที่

email :: pasacenter@gmail.com
Line Id :: 0943422420


ขั้นตอนการใช้บริการแปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) และแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเรา

ส่งเอกสารประเมินราคาค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าถ่ายรูปเอกสาร หรือแสกนไฟล์ใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการแปลทั้งหมด ส่งมาเพื่อให้เราสรุปแจ้งยอดราคาค่าแปล และระยะเวลาแปล ทาง email หรือ Line (ที่แจ้งไว้ตามด้านล่าง)

เสนอราคาค่าแปล

เมื่อได้รับอีเมลหรือไลน์ ที่ลูกค้าส่งเอกสารมาประเมินราคาแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบทำการเสนอราคาแจ้งแก่ลูกค้าโดยไว (ตอบอีเมลและไลน์เวลา 09.00 – 17.00 น.)

*สำคัญ เราจะทำการเสนอราคาให้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์แสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร มาทางอีเมลหรือทางไลน์เท่านั้น กรณีไม่ส่งเอกสารมา เราไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้

ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าชำระค่าบริการแปลเพื่อเริ่มงานแปล เมื่อลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเข้ามาทางอีเมล หรือไลน์ที่ติดต่อ พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นี้

  • ชื่อภาษาอังกฤษตามใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403)หรือตามบัตรประชาชน ของชื่อบุคคลในเอกสาร เพื่อเวลาแปลเราจะได้ใช้ให้ตรงกัน *กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้ง และให้ทางสถาบันสะกดชื่อไปเอง หากมีความผิดพลาดและต้องการให้แก้ไขชื่อใหม่ในภายหลัง มีค่าใช้จ่ายนะคะ
  • ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสารของลูกค้า

บริษัทจัดส่งงานแปล

เริ่มแปลและจัดส่งงานแปล เมื่อได้รับแจ้งการโอนจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้โดยทันที และจะจัดส่งเอกสารให้ภายในกำหนดตามที่แจ้งไว้ โดยจะมีการแจ้งเลขพัสดุในช่วงค่ำของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการจัดส่ง)

 


แปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403)กับเรา ดียังไง?


#1. คำแปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403)มีความถูกต้อง

รับแปลเอกสารราชการ.com เป็นบริษัทแปลเอกสาร ที่เน้นไปที่การให้บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น แปลใบทะเบียนพาณิชย์ และเอกสารราชการอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งในการแปลใบทะเบียนพาณิชย์ หรือแปลเอกสารราชการอื่นๆนั้น หากแปลไม่ถูกต้องจริง ก็ย่อมไม่สามารถผ่านการรับรองคำแปลจากกรมการกงสุลได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เอกสารของท่าน จะทำการแปล โดยผู้แปลที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

 

ตัวอย่างคำแปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403)จากเรา

 

#2. ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลเอกสาร และรับรองคำแปลเอกสารโดยเฉพาะ เมื่อลูกค้าใช้บริการ แปลใบทะเบียนพาณิชย์ กับเรา ทางบริษัทจะประทับตรารับรองคำแปล และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป หรือจะให้ทางบริษัทดำเนินการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ด้วยก็ได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “บริการรับแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองกงสุล”

pic-รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล-1-01

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว

#3. ส่งงานตรงตามเวลานัดหมาย

บริการ รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์ ของเรา สามารถจัดส่งงานให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1-2 วัน หลังการชำระค่าบริการแปล และในกรณีที่เร่งด่วน เราสามารถให้บริการ แปลเอกสารด่วน ให้แก่ท่านได้ โดยจะส่งเอกสารได้ภายในวันนั้น ๆ เลย (มีค่าบริการแปลเอกสารด่วนเพิ่ม) ทั้งนี้ทางบริษัท เปิดให้บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซด์มาตั้งแต่ปี 2011 ให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาเสมอมา จนมีลูกค้าประจำและได้รับการบอกต่ออย่างมากมาย โดยตั้งแต่เปิดทำการมา ทางบริษัทไม่เคยส่งงานที่ด้อยคุณภาพ หรือส่งงานช้ากว่ากำหนดนัดหมายเลย แม้แต่ครั้งเดียว และเพื่อเป็นการรับประกันการส่งงานตรงเวลาของเรา เรายินดีลดค่าแปลเอกสารให้ 30% ในกรณีที่บริษัทจัดส่งงานให้ช้ากว่าเวลานัดหมาย

 

#4. แปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403)จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี

จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี

กรณีที่ลูกค้าต้องการนำ ใบทะเบียนพาณิชย์ ไปใช้ที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฯ ท่านจะต้องแปลใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นภาษานั้นๆด้วย ทางบริษัทเรามีบริการ แปลใบทะเบียนพาณิชย์ และแปลเอกสารราชการต่างๆ เป็นภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯ โดยนักแปลที่มีความสามารถในด้านแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะด้วย ทำให้งานของลูกค้าจบภายในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่แปลภาษาอื่นๆต่ออีก


error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420