รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

แปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ

แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารเพื่อการศึกษา ใบเกรด ทรานสคริป

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล

รับแปลภาษาอังกฤษ-รับยื่นกงสุล

แปลภาษาอังกฤษกับเราดียังไง?

ประสบการณ์แปลเอกสาร

ประสบการณ์รับแปลภาษาอังกฤษกว่า 10 ปี

ในการแปลเอกสารราชการ ภาษาไทยเป็นอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นไทยนั้น ผู้แปลจะต้องใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการ ตามที่กระทรวงต่างประเทศใช้ จึงจะทำให้เอกสารแปลที่แปลไปนั้น ได้รับการรับรองคำแปลถูกต้องจากกระทรวงต่างประเทศ หากมีการแปลที่ผิดพลาด ก็จะถูกส่งกลับมาแก้ไข อาจจะหลายครั้ง ซึ่งก็จะทำให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทางบริษัทได้ให้บริการ รับแปลภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารราชการ มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ได้ปรับปรุงคำแปลให้เข้ากับที่ทางกระทรวงต่างประเทศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีความถูกต้องสูง และยื่นรับรองคำแปลผ่านได้ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า "เมื่อใช้บริการแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษกับเราแล้ว จะได้รับงานที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้งานที่ต่างประเทศได้อย่างไม่มีปัญหา"

Note:: กรณีที่ลูกค้าต้องการนำเอกสารที่แปล ไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุลด้วย ขอแจ้งแนะนำว่า ให้ใช้บริการยื่นกงสุลกับเราไปเลยดีกว่า เนื่องจากว่า ในปัจจุบันการตรวจสอบเอกสารก่อนประทับตรารับรองของทางกระทรวง มีโอกาสถูกแก้ไขได้มาก โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจเอกสารด้วย กรณีที่ต้องแก้ไข ลูกค้าจะต้องเสียเวลาและมีความยุ่งยากขึ้นด้วย

รับยื่นกงสุล

แปลภาษาอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารกงสุล

รับแปลภาษาอังกฤษ+ยื่นรับรองเอกสาร: สำหรับการนำเอกสารไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุลแต่ละครั้ง คุณจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาเดินทางไป-กลับ ที่กระทรวงต่างประเทศถึง 2 ครั้ง ยังไม่นับรวมค่าเสียเวลาในการที่ไปรับรองเอกสารแต่ละครั้ง เวลาของคุณจะเหมือนกับหายไปทั้งวัน แถมยังจะต้องเหนื่อยรอต่อคิวเพื่อรับรองเอกสารอีก ทางบริษัทจึงขอเสนอบริการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้แก่ลูกค้าทุกคน โดยลูกค้าเพียงส่งเอกสารมาให้เรา แล้วจากนั้น ทางเราจะดำเนินการแปล และนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลแทนท่าน จนเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด และรวมถึงจัดส่ง ems กลับไปหาท่านถึงหน้าบ้านแบบสบายๆ โดยเราคิดค่าใช้จ่ายในการยื่นเอกสารเพียงแค่ 800 บาท เท่านั้น (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร และค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของทางกระทรวง ที่ถึงท่านไปเองก็ต้องเสียอยู่แล้ว) 

ตรงต่อเวลา2

เน้นความตรงต่อเวลาและรักษาคุณภาพ

ตลอดระยะเวลาที่เรา ให้บริการรับแปลภาษาอังกฤษ รวมถึงบริการรับยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล สิ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอดก็คือความตรงต่อเวลา และคุณภาพของงานแปล เพราะเรามีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ความตรงต่อเวลาและคุณภาพงานแปลที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ลูกค้าต้องการจะได้รับเมื่อใช้บริการแปลเอกสารกับเรา ดังนั้นเมื่อลูกค้า ตัดสินใจใช้บริการแปลเอกสารกับเราแล้ว ก็อยากให้มั่นใจได้เลยว่า ลูกค้าจะได้รับงานแปล ตรงตามกำหนดนัดหมายที่เราได้แจ้งไว้อย่างแน่นอน สำหรับงานแปลภาษาอังกฤษที่ไม่ต้องรับรองกระทรวงนั้น เรายังสามารถให้บริการแปลเอกสารด่วนแก่ท่านได้ โดยใช้ระยะเวลาแต่ 1 ถึง 2 วันเท่านั้น (กรณีงานแปลมีความเร่งด่วนมาก อาจมีการเพิ่มค่าบริการแปลด่วน) หรือลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามคิวงานได้ทางอีเมล์ หรือ Line 

เอกสารราชการต่างๆที่รับแปล

รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทย --> ภาษาอังกฤษ เอกสารดังต่อไปนี้

 • แปลทะเบียนบ้าน
 • แปลสูติบัตร ใบเกิด
 • แปลหนังสือรับรองโสด
 • Alternate Arrow Right
  ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • Alternate Arrow Right
  แปลบัตรประชาชน
 • Alternate Arrow Right
  แปลพาสปอร์ต (Passport)
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบมรณบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลทะเบียนสมรส
 • แปลใบหย่า
 • แปลใบเกรด transcript
 • แปลใบประกาศนียบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนพาณิชย์
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Alternate Arrow Right
  แปลวัตถุประสงค์บริษัท
บริการของเรา

อัตราค่าแปลภาษาอังกฤษ

บริการ

ราคา

แปลเอกสารราชการไทยเป็นอังกฤษ

หน้าละ 250-350 บาท

แปลเอกสารราชการอังกฤษเป็นไทย

หน้าละ 350-600 บาท

ค่าบริการยื่นรับรองเอกสารกงสุล

800 บาท

ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร (ของกงสุล)

ใบละ 400 บาท (คิดตามจริง)

ใบเกรด ทรานสคริป โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

contact22

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการแปลและรับรอง ส่งมาเพื่อประเมินราคาค่าแปลได้ 2 ช่องทาง

Email: pasacenter@gmail.com

Line ID: 0943422420

สำคัญ: กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารมา ขออนุญาตไม่แจ้งราคาใดๆ เนื่องจากว่าไม่เห็นเอกสาร และป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับเรา

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ "รับแปลเอกสารและรับรองเอกสาร" โดยเราให้ความสำคัญกับงานแปลเอกสารจะต้องมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้จริง และให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาในการจัดส่งงานแปลภาษาอังกฤษของเราแก่ลูกค้าเสมอมา โดยทางบริษัทเปิดให้บริการทั้งในส่วนของ รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า พร้อมรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยนอกจากจะรองรับคู่ภาษา ไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย แล้ว ยังมีบริการ รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศต่างๆ ได้แก่ แปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี แปลภาษาเขมร แปลภาษาลาว ฯ โดยแต่ละภาษา จะดำเนินการแปล โดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสารราชการในภาษานั้น ๆ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เราอาจจะไม่ใช่ที่บริการ รับแปลภาษาอังกฤษที่ราคาถูกที่สุด แต่เราเน้นการแปลเอกสารให้ถูกต้อง รับผิดชอบในทุก ๆ งานที่ได้รับ จัดส่งงานให้ตรงตามกำหนด ไม่มีเผา ไม่มีทำงานลวก ๆ โดยเน้นถึงการนำเอกสารไปใช้งานของลูกค้าเป็นที่สุด


thai-english-japan

รับแปลภาษาอังกฤษราคาถูก

รับแปลภาษาอังกฤษ ราคาถูก หลายท่านอาจจะเคยนำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีราคาถูก แต่เวลาได้รับงานกลับรู้สึกว่างานแปลไม่ค่อยมีคุณภาพ หรือจะส่งไม่ตรงตามกำหนดนะ ผลัดไปผลัดมา จนทำให้เสียความรู้สึกกับการจ้างแปลเอกสาร ทางเว็บไซต์ รับแปลเอกสารราชการ.Com ให้บริการรับแปลภาษาอังกฤษ ในราคามาตรฐาน อาจจะถูกกว่าบางที่เนื่องจากเราไม่มีต้นทุนในด้านค่าเช่าหน้าร้าน ที่ทำให้ต้นทุนสูง แต่เราก็อาจจะแพงกว่าบางที่ ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของลูกค้าว่าจะเลือกงานแต่ที่มีคุณภาพ หรือจะเลือกร้านที่ราคาถูก แล้วเสี่ยงดวงว่าจะได้รับงานที่ดีหรืองานที่ไม่มีคุณภาพ

รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แปลเอกสารขอวีซ่า

รับแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เอกสารขอวีซ่าทุกประเภท เราให้บริการรับแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารขอวีซ่าทุกประเภท พร้อมนำเอกสารไปยื่นรับรองกระทรวงกรณีที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการแปลใบรับรองโสด แปลบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารเพื่อการศึกษา แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา แปลใบประกาศนียบัตร แปลทรานสคริป แปลเอกสารของบริษัท ทั้งหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท ไปหนังสือรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเอกสารทุกฉบับจะได้รับการแปลโดยทีมงานผู้มีความชำนาญ และมีความสามารถในการแปลเอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่าเหล่านี้โดยเฉพาะ ทำให้ลูกค้าได้รับงานแปลที่มีความถูกต้องมีการจัดวางรูปแบบตารางหรือ layout ได้ถูกต้องตามต้นฉบับ พร้อมมีการรับรองเอกสารจากทางบริษัทให้เรียบร้อย

แปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

ถ้าคุณกำลังมองหาสถาบันแปลเอกสาร ที่ให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสาร ที่ไว้ใจได้ เชื่อถือได้ ราคาไม่ถึงกับถูก แต่ก็ไม่ได้แพงจนเกินเหตุ เราขอเสนอตัวเป็นผู้รับเอกสารให้แก่คุณ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ด้วยความเข้าใจและรักในงานแปลเอกสารอย่างแท้จริง เราเชื่อว่า เมื่อลูกค้าใช้บริการแปลเอกสารกับเราแล้ว ลูกค้าจะเข้าใจดีว่าเรามีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการแปลภาษาอังกฤษแค่ไหน ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 10 ปีของเรา ไม่เคยจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าช้ากว่ากำหนดเลย ซึ่งนั่นเป็นเครื่องยืนยันถึงความรับผิดชอบในงานแปลเอกสารของพวกเราเป็นอย่างดี

รับแปลภาษาอังกฤษด่วน

บริการรับแปลภาษาอังกฤษด่วน สำหรับเอกสารราชการ เอกสารยื่นขอวีซ่า เอกสารเพื่อใช้สมรสกับชาวต่างชาติ รับแปลพาสปอร์ตด่วน แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ระยะเวลาแปล 1-2 วัน สำหรับงานแปลเกิน 10 ใบ สามารถจัดส่งงานได้ภายใน 1 ถึง 2 วันเท่านั้น ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการแปลภาษาอังกฤษด่วน ได้ในเวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ เมื่อเอกสารเสร็จแล้วทางบริษัทจะรีบทำการจัดส่ง EMS หรือนัดรับเอกสาร รวมถึงจัดส่งเอกสารด่วนโดย Messenger เอกชน ตามตกลง

รับจ้างแปลภาษา สถาบันแปลภาษา พร้อมรับรองคำแปล

บริการรับจ้างแปลภาษา เราเป็นสถาบันแปลภาษาที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมให้บริการรับจ้างแปลภาษาพร้อมรับรองคำแปลในเอกสาร โดยเราให้บริการรับแปลทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารมาโดยตลอด ถ้าคุณกำลังหาที่รับจ้างแปลภาษาที่ดี มีความรับผิดชอบ และราคาไม่แพงจนเกินไป เราขอเสนอตัวให้คุณลองใช้บริการกับเราดูสักครั้ง หลายคนอาจจะกังวลว่าเมื่อใช้บริการแปลเอกสารผ่านทางออนไลน์แล้วจะไม่ได้รับเอกสารหรือถูกโกง เราขอยืนยันว่าทางบริษัทให้บริการแปลเอกสารผ่านทางออนไลน์มาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว เน้นความซื่อตรง และรับผิดชอบในงานแปลมาโดยตลอด เพราะเราแปลเอกสารเป็นอาชีพ ดังนั้นจะให้มีประวัติเสียหายด้วยการโกงลูกค้าเพียงไม่กี่ร้อยบาทนั้น ยอมไม่คุ้มกับชื่อเสียงที่เราสะสมมาเป็นระยะเวลานานอย่างแน่นอน ในส่วนนี้จึงอยากขอให้ลูกค้าไว้วางใจ  ใช้บริการรับจ้างแปลภาษากับเราได้

error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420