รับแปลเอกสารภาษาจีน

รับแปลภาษาจีน-003

รับแปลภาษาจีน

รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสมรสภาษาจีน-ไทย แปลเอกสารการศึกษา แปลหนังสือรับรองจบการศึกษาภาษาจีนเป็นไทย ไทยเป็นจีน แปลพาสปอร์ตภาษาจีนเป็นไทย การันตีผลงานด้วยลูกค้ากว่า 1,000 ท่าน

"แปลภาษาจีนกับเรา รับประกันงานแปล จัดส่งตรงเวลา นักแปลมืออาชีพ"

แปลภาษาจีนกับเราดีกว่ายังไง?

ประสบการณ์แปลเอกสาร

"นักแปลจีนมืออาชีพ ประสบการณ์ 15+ ปี"

ในการแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนนั้น ผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาจีนได้ในระดับดีมาก เพราะเอกสารจะต้องนำไปใช้งานต่อที่ประเทศจีน และผู้ที่อ่านก็คือคนจีน กล่าวได้ว่า “ไม่ใช่ว่าคนที่เรียนภาษาจีนทุกคน จะแปลเอกสารราชการภาษาจีนได้” นักแปลภาษาจีน ของบริษัทเรา มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารภาษาจีน และเป็นล่ามภาษาจีนด้านสัญญาและโรงงาน มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้พัฒนาและฝึกฝนทางด้านภาษาจีนมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงทำให้งานแปลภาษาจีนที่ออกไปจากเรานั้น มีความถูกต้องสูง โดยจากผลงานที่ผ่านมาของเรานั้น ไม่เคยมีเอกสารภาษาจีนที่แปลไปแล้วใช้ไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว ทางบริษัทให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลามากที่สุด โดยเราทราบดีว่า ลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เอกสารอย่างเร่งด่วนอยู่เสมอ เราจึงมีบริการ รับแปลภาษาจีนด่วน โดยจะรองรับงานแปลเอกสารราชการภาษาจีนเป็นไทย และแปลภาษาไทยเป็นจีน ซึ่งลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเอกสารภายใน 24 ชั่วโมง กรณีจัดส่ง ems ก็จะจัดส่งได้ภายใน 1 วันเช่นเดียวกัน

รับยื่นกงสุล

มีตราประทับรับรองคำแปล

รับแปลภาษาจีน พร้อมรับรอง: สำหรับเอกสารที่ต้องการแปลเป็นภาษาจีนและนำไปใช้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ทางบริษัทมีการประทับตรารับรองลงบนคำแปลในเอกสารให้กับลูกค้าที่ใช้บริการแปลภาษาจีนกับเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ตรารับรองจากบริษัท) และในกรณีที่ลูกค้าจะต้องนำงานแปลเอกสารราชการภาษาจีน ไปใช้ที่สถานทูตจีน หรือทางอำเภอของประเทศจีน เอกสารจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศเสียก่อน ซึ่งหากจะนำไปรับรองด้วยตนเองก็อาจจะต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ซึ่งเราก็เองก็มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการแปลเอกสารภาษาจีนกับเราด้วย เราจะจัดการดำเนินการรับรองให้จนเสร็จสิ้น และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆให้ลำบากเลย 

ตรงต่อเวลา2

จัดส่งงานตรงเวลา ราคาไม่แพง

รับแปลภาษาจีนราคาถูก ส่งงานเร็ว: ความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดถือมาโดยตลอด เมื่อลูกค้าใช้บริการกับเราแล้วสิ่งที่ท่านจะได้รับ ก็คือคำแปลภาษาที่มีความถูกต้อง ใช้งานได้จริง และจัดส่งงานตรงตามกำหนดนัด ที่สำคัญคือราคาไม่สูงจนเกินไป ทางบริษัทของเราไม่ใช่ศูนย์แปลที่ คิดค่าแปลเอกสารถูกที่สุด แต่เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพราะว่าค่าตัวของนักแปลภาษาจีนที่มีความชำนาญ ย่อมมีราคาสูงกว่าการให้ฟรีแลนซ์ทั่วไปทำ แต่ก็จะได้คำแปลที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง และจบภายในครั้งเดียว โดยสถาบันแปลเอกสารของเราเลือกที่จะส่งงานแปลภาษาจีนที่มีคุณภาพ ในราคาที่นักแปลมืออาชีพสามารถอยู่ได้ และลูกค้าก็ยอมรับได้เช่นกัน โดยลูกค้าสามารถสอบถามราคาค่าแปลภาษาจีน เพื่อพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าจะตกลงแปลที่เราไหม ได้ทาง email/line ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ

เอกสารที่ให้บริการแปลเป็นภาษาจีน

รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทย --> ภาษาจีน และจีน-->ไทย เอกสารดังต่อไปนี้

 • แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา
 • แปลสูติบัตร ใบเกิด
 • แปลหนังสือรับรองโสด
 • Alternate Arrow Right
  ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • Alternate Arrow Right
  แปลบัตรประชาชน
 • Alternate Arrow Right
  แปลพาสปอร์ต (Passport)
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบมรณบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลทะเบียนสมรส
 • แปลใบหย่า
 • แปลใบเกรด transcript
 • แปลใบประกาศนียบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนพาณิชย์
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Alternate Arrow Right
  แปลวัตถุประสงค์บริษัท
บริการของเรา

ค่าแปลภาษาจีน

บริการ

ราคา

แปลเอกสารราชการไทยเป็นจีน

หน้าละ 500-700 บาท

แปลเอกสารราชการจีนเป็นไทย

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ใบเกรด ทรานสคริป โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ค่าบริการยื่นรับรองกงสุล

800 บาท รวมส่ง ems

ค่าธรรมเนียมรับรอง (ของกงสุล)

ฉบับละ 400 บาท

contact22

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการแปลเป็นภาษาจีน ส่งมาเพื่อประเมินราคาค่าแปลได้ 2 ช่องทาง (กรณีต้องการให้รับรองกระทรวง รบกวนแจ้งมาด้วยนะคะ)

Email: pasacenter@gmail.com

Line ID: 0943422420

สำคัญ: กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารมา ขออนุญาตไม่แจ้งราคาใดๆ เนื่องจากว่าไม่เห็นเอกสาร และป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับเรา

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ "รับแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน พร้อมรับรอง" โดยเราให้ความสำคัญในเรื่อง ความถูกต้องของเอกสารที่แปล นักแปลของบริษัทเป็นนักแปลที่มีความสามารถด้านการแปลเอกสารอย่างแท้จริง ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ไม่ใช่ฟรีแลนซ์ที่รับแปลในเวลาว่าง คำแปลของบริษัทสามารถนำไปใช้งานได้โดยราบรื่น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาในการจัดส่งงานแปลภาษาจีนแก่ลูกค้ามาโดยตลอด โดยขอบเขตงานแปลภาษาจีนที่ทางบริษัทรับนั้น จะเป็นในส่วนของเอกสารราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเพื่อการสมรส เพื่อการศึกษาต่อ เอกสารเพื่อการทำงาน ทำ work permit  อาทิเช่น ใบรับรองโสด ใบประกาศนียบัตร หนังสือรับรองจบการศึกษา ใบเกรด ทรานสคริป ใบผลการเรียน หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ สูติบัตร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนนามสกุล ฯ 


รับแปลภาษาจีนออนไลน์

ลูกค้าสามารถติดต่อแปลภาษาจีนกับเราได้โดยง่าย โดยเราให้บริการรับแปลภาษาจีนออนไลน์ ลูกค้าเพียงแค่ถ่ายรูปหรือสแกนเอกสาร ส่งมาเพื่อประเมินราคา เมื่อทำการเสนอราคาเสร็จแล้วหากลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระค่าบริการแปล จากนั้นเราก็จะรีบดำเนินการไปให้กับลูกค้าโดยทันที เมื่อคำแปลเสร็จแล้ว เราก็จะจัดส่งเอกสารผ่านทาง EMS  ให้กับลูกค้ารอรับอยู่ที่บ้านได้เลย ซึ่งบริการรับแปลภาษาจีนออนไลน์ ของเรานี้ยังครอบคลุมถึง การนำเอกสารไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุล (ไม่ใช่สถานทูตนะคะ) โดยลูกค้าเพียงแค่ส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริง มาให้กับเรา ส่วนที่เหลือเราจะดำเนินการแปลเอกสาร รวมถึงนำไปยื่นรับรองที่กระทรวงจนเสร็จขั้นตอนได้ตราประทับจากกระทรวงเป็นที่เรียบร้อย และจัดส่ง EMS กับไปให้ถึงกับท่านโดยสะดวก โดยลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการ แปลภาษาจีนออนไลน์กับเราได้ ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 09.00-17.00 เมื่อได้รับไฟล์เอกสารจากลูกค้าแล้วทางเราจะรีบทำการเสนอราคาให้แก่ท่านโดยเร็ว โดยขอสงวนสิทธิ์เสนอราคาเฉพาะลูกค้าที่ได้จัดส่งไฟล์เอกสารมาแล้วเท่านั้น

รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน

สถาบันแปลภาษาจีนของเราให้บริการรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยรองรับเอกสารราชการเกือบทุกประเภท ทั้งในส่วนของเอกสารที่จะต้องนำไปใช้สมรสกับชาวจีน เอกสารเพื่อการศึกษาต่อ เอกสารเพื่อการทำงาน เอกสารของทางบริษัท อาทิเช่น ใบรับรองโสด หนังสือสำคัญแสดงการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล พาสปอร์ต หนังสือรับรองจบการศึกษา หนังสือรับรองประวัติผลการเรียน ใบเกรด ทรานสคริป หนังสือรับรองบริษัท  ใบเสร็จค่ายา ใบเบิกประกันสังคม โดยเอกสารทุกใบ จะดำเนินการแปลโดยนักแปลภาษาจีนที่มีประสบการณ์ และคร่ำหวอดในวงการนักแปลภาษาจีนมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ลูกค้าจะได้รับงานแปลที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่ไม่แพง

หาล่ามแปลเอกสารภาษาจีน เราช่วยได้

ถ้าท่านกำลังมองหาล่ามแปลเอกสารภาษาจีน ที่เชื่อถือได้ งานแปลมีคุณภาพ พร้อมรับรองเอกสารมีตราประทับให้เรียบร้อย เราขอเสนอตัวเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับท่านที่กำลังมองหาบริการแปลภาษาจีนที่ดี โดยประสบการณ์การทํางานด้านเอกสารภาษาจีนมาเป็นระยะเวลานานของเรา จึงกล้าการันตีคุณภาพ ว่าลูกค้าจะได้รับงานแปลเอกสารภาษาจีนที่ถูกต้อง ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกแปลเป็นภาษาจีนกลาง ภาษาจีนตัวเต็มหรือภาษาจีนตัวย่อ ทางเราก็มีนะแต่ที่คอยบริการงานแปลให้ท่านอยู่ตลอดเวลา

รับแปลภาษาจีน หน้าละเท่าไร?

ราคาค่าบริการรับแปลภาษาจีน อาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่หน้าละ 500 บาทถึงหน้าละพันกว่าบาท ทั้งนี้ในการพิจารณาราคา จะดูจากปริมาณ เนื้อหา ความยากง่าย ความเร่งด่วน กรณีที่ลูกค้ามีเอกสารที่ต้องการแปลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งเอกสารให้เราผ่านทาง LINE หรือทางอีเมล์ เพื่อให้เราประเมินราคาค่าแปลภาษาจีนแล้วเสนอแก่ท่านได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อได้รับรายงานจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะรีบทำการแจ้งราคาค่าบริการรับแปลภาษาจีน ตามจำนวนหน้าที่ลูกค้าส่งมาให้ทั้งหมด โดยเร็ว กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีเอกสารแต่ต้องการทราบราคาค่าแปลภาษาจีนหน้าละเท่าไร สามารถดูราคาเบื้องต้นได้ตามตารางข้างต้นที่เราได้แจ้งไว้แล้ว แต่ทางบริษัทจะไม่ทำการแจ้งราคาใดๆให้แก่ลูกค้า เนื่องจากว่ายังไม่ได้เห็นเอกสาร จึงไม่สามารถทราบราคาค่าแปลว่าหน้าละเท่าไหร่ได้

เกี่ยวกับภาษาจีน

ภาษาจีนที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้จะมีอยู่ 2 รูปแบบได้แก่ ภาษาจีนตัวเต็ม และภาษาจีนตัวย่อ โดยภาษาจีนกลางเป็นคำเฉพาะที่คนไทย ใช้เรียกภาษาหลักของจีน สำหรับคนจีนเองจะเรียกภาษานี้ว่า ฮั่นยวี่ (อักษรจีน: 漢語) แปลว่า ภาษาฮั่น อันป็นภาษาของชาวฮั่นนั่นเอง ในภาษาอังกฤษจะเรียกภาษาจีนกลางว่าแมนดาริน โดยภาษาจีนกลางนอกจากจะใช้กันเป็นจำนวนส่วนใหญ่ที่ประเทศจีนแล้ว ก็ยังจะมีการใช้กันมากที่ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมถึงประเทศไทย ที่มีประชากรชาวจีนย้ายมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420