รับแปลภาษาจีน แปลเอกสารราชการภาษาจีน

www.รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลภาษาจีน แปลเอกสารราชการภาษาจีน เพื่อใช้ในการขอวีซ่า สมรส และศึกษาต่อที่ประเทศจีน 

ดำเนินการแปลโดยนักแปลภาษาจีนมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารภาษาจีน มากว่า 10 ปี รับประกันความถูกต้อง

หากคุณกำลังมองหางานแปลภาษาจีนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และราคาไม่แพงอยู่

รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลภาษาจีน รับแปลเอกสารราชการภาษาจีน มาเป็นระยะเวลานาน มีลูกค้าใช้บริการแปลภาษาจีนกับเราแล้วกว่า 1000 ราย ทั้งงานแปลเอกสารราชการภาษาจีน เพื่อนำไปเรียนต่อ เพื่อนำไปสมรสกับชาวจีน เพื่อติดต่อกับบริษัทที่ประเทศจีน รวมไปถึงแปลภาษาจีนเป็นไทยและอังกฤษ เพื่อยื่น work permit ซึ่งทุกงานแปลภาษาจีนที่แปลจากทางบริษัทไป จะมีความถูกต้อง และได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอด

เรามุ่งเน้นที่ความถูกต้องของงานแปลภาษาจีน ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน และราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด

เรารับประกันได้ว่า งานแปลภาษาจีนของเรามีความถูกต้อง 100% หากนำไปใช้ไม่ได้ เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน

ค่าบริการ รับแปลภาษาจีน

บริการ ราคา
แปลเอกสารราชการไทยเป็นจีน 500-800
แปลเอกสารราชการจีนเป็นไทย 500-1000
แปลใบประกาศนียบัตรภาษาจีนเป็นไทย เริ่มต้นที่ 500 บาท
แปลใบทรานสคริป ใบเกรดจากไทยเป็นจีน เริ่มต้นที่ 800 บาท
บริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ 800 บาท
ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร(ของกงสุล) ชุดละ 400 บาท

 

รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

จุดเด่นของบริการ รับแปลภาษาจีน ของเรา

นักแปลจีนคุณภาพเยี่ยม

ในการแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนนั้น ผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาจีนได้ในระดับดีมาก เพราะเอกสารจะต้องนำไปใช้งานต่อที่ประเทศจีน และผู้ที่อ่านก็คือคนจีน กล่าวได้ว่า “ไม่ใช่ว่าคนที่เรียนภาษาจีนทุกคน จะแปลเอกสารราชการภาษาจีนได้” นักแปลภาษาจีน ของบริษัทเรา มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารภาษาจีน และเป็นล่ามภาษาจีนด้านสัญญาและโรงงาน มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้พัฒนาและฝึกฝนทางด้านภาษาจีนมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงทำให้งานแปลภาษาจีนที่ออกไปจากเรานั้น มีความถูกต้องสูง โดยจากผลงานที่ผ่านมาของเรานั้น ไม่เคยมีเอกสารภาษาจีนที่แปลไปแล้วใช้ไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว

รองรับงานแปลภาษาจีนด่วน

ทางบริษัทให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลามากที่สุด โดยเราทราบดีว่า ลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เอกสารอย่างเร่งด่วนอยู่เสมอ เราจึงมีบริการ รับแปลภาษาจีนด่วน โดยจะรองรับงานแปลเอกสารราชการภาษาจีนเป็นไทย และแปลภาษาไทยเป็นจีน ซึ่งลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเอกสารภายใน 24 ชั่วโมง กรณีจัดส่ง ems ก็จะจัดส่งได้ภายใน 1 วันเช่นเดียวกัน 

ราคาเหมาะสม

งานแปลเอกสารราชการภาษาจีนของเรานั้น สามารถส่งงานแปลภาษาจีนให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องสูง ทำให้ลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าเอกสารจะต้องถูกส่งกลับมาแก้ไข ซึ่งจะทำให้ต้องเสียทั้งค่าแปลใหม่ เสียเวลาในการเดินทาง รวมทั้งเสียความรู้สึกอีกด้วย

มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงฯ

กรณีที่ลูกค้าจะต้องนำงานแปลเอกสารราชการภาษาจีน ไปใช้ที่สถานทูตจีน หรือทางอำเภอของประเทศจีน เอกสารจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศเสียก่อน ซึ่งหากจะนำไปรับรองด้วยตนเองก็อาจจะต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ซึ่งเราก็เองก็มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการแปลเอกสารภาษาจีนกับเราด้วย เราจะจัดการดำเนินการรับรองให้จนเสร็จสิ้น และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆให้ลำบากเลย

เอกสารต่างๆที่เราให้บริการ รับแปลภาษาจีน

คู่ภาษาที่ให้บริการแปลภาษาจีน

รับแปลภาษาจีนเป็นไทย
รับแปลภาษาไทยเป็นจีน
รับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ
รับแปลภาษาอังกฤษเป็นจีน

รับแปลภาษาจีน เอกสารเฉพาะบุคคล

แปลสูติบัตรเป็นภาษาจีน
แปลพาสปอร์ต จีน-ไทย
แปลใบขับขี่เป็นภาษาจีน
แปลใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลเป็นจีน
แปลทะเบียนบ้านเป็นจีน
แปลบัตรประชาชน ไทย-จีน
แปลมรณบัตรเป็นภาษาจีน

รับแปลภาษาจีนเอกสารด้านครอบครัว

แปลใบหย่าเป็นภาษาจีน
แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตรเป็นจีน
แปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาจีน
แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเป็นจีน
แปลใบรับรองโสดเป็นภาษาจีน

รับแปลภาษาจีน เอกสารด้านการศึกษา

รับแปลใบเกรดภาษาจีน
แปลใบรับรองผลการศึกษาภาษาจีน
แปลใบประกาศนียบัตรภาษาจีน

รับแปลภาษาจีน ด้านบริษัท

แปลหนังสือรับรองบริษัทภาษาจีน
แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจีน
แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทภาษาจีน
แปลหนังสือบริคณห์สนธิเป็นภาษาจีน
แปลใบทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาจีน
แปลงบการเงินเป็นภาษาจีน