รับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล

www.รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

สำหรับเอกสารราชการต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในต่างประเทศ ปกติแล้วจะต้องได้รับการ แปลและรับรองเอกสาร จากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เสียก่อน โดยการรับรองคำแปลจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศนั้น ถือได้ว่าเป็นการรับรองคำแปลในระดับสูงสุดของประเทศไทย สามารถนำเอกสารที่ได้แปลและรับรองแล้วนั้น ไปใช้งานที่ต่างประเทศได้ อย่างเป็นสากลและถูกต้องตามกฎหมาย

และในกรณีที่ต้องการนำเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ มาใช้ที่ประเทศไทยนั้น ก็จำเป็นจะต้องนำเอกสารนั้นๆมาแปลเป็นภาษาไทย และรับรองคำแปลที่กรมการกงสุล เช่นกัน

www.รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ แปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยทางบริษัทได้เปิดให้บริการรับแปลเอกสารและยื่นรับรองเอกสารมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มีลูกค้าที่ใช้บริการแปลและรับรองเอกสารที่กงสุลกับเราแล้ว กว่า 1000 ราย

อัตราค่าบริการแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรอง

บริการ ราคา
แปลเอกสารราชการไทยเป็นอังกฤษ 250-400
แปลเอกสารราชการอังกฤษเป็นไทย 350-600
แปลทรานสคริปไทยเป็นอังกฤษ เริ่มต้นที่ 800 บาท
บริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ 800 บาท
ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร(ของกงสุล) ชุดละ 400 บาท

**ใช้เวลาในการแปล + ยื่นรับรอง + แก้ไข (ถ้ามี) + จัดส่ง ems กลับให้ลูกค้า ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารตัวจริงจากลูกค้า

 

ข้อดีเมื่อใช้บริการ แปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารที่กงสุล กับเรา

ดำเนินการโดยบริษัท ที่มีประสบการณ์ด้านการแปลและรับรองกงสุลโดยเฉพาะ ทำให้ท่านได้รับงานแปลที่ถูกต้องและตรงตามกำหนดนัดหมาย

สะดวกสบาย :: ท่านไม่จำเป็นต้องออกเดินทางฝ่ารถติดไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ต่อคิว รอยื่น และต้องเดินทางไปรับเอกสารอีกครั้งให้เสียเวลา เราดำเนินการแปลและรับรองกงสุลให้ท่าน จนจบขั้นตอน พร้อมจัดส่ง ems ถึงบ้านท่านภายใน 7 วัน

ครบวงจร :: เอกสารที่จะนำไปใช้ที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฯ ท่านจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษานั้นๆด้วย ทางบริษัทเรามีบริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น บริการ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ฯ โดยนักแปลที่มีความสามารถในด้านแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะด้วย ทำให้งานของลูกค้าจบภายในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่แปลภาษาอื่นๆต่ออีก

รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือแสกน เอกสารราชการที่ต้องการแปลและรับรอง ส่งมาเพื่อประเมินราคาได้ที่

email :: pasacenter@gmail.com
โทร 094-342-2420
Line Id :: 0943422420

รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล

 

เสียงตอบรับจากลูกค้างานแปลของเรา

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลเอกสารและรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

เอกสารที่สามารถให้เราดำเนินการแปลและรับรองได้ มีดังนี้

บริการแปลและรับรองคำแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

แปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคล เช่น ใบสูติบัตร (ใบเกิด) บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ

– แปลและรับรองเอกสารที่เกี่ยวกับสถานะทางครอบครัว เช่น หนังสือรับรองความเป็นโสด (ใบโสด) ใบหย่า ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองบุตร ฯ

– แปลและรับรองเอกสารที่เกี่ยวกับบริษัท หรือนิติบุคคลต่างๆ เช่น ใบทะเบียนบริษัท ทะเบียนการค้า งบการเงิน ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ

– แปลและรับรองเอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น ใบเกรด ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบสุทธิ ใบรับรองผลการเรียน

** สำหรับเอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษานั้น จะรับรองคำแปลที่กงสุลได้ต่อเมื่อ เป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมหาวิทยาลัยของรัฐบาลเท่านั้น สำหรับสถาบันการศึกษาอื่นๆ จะต้องมีการส่งลายมือชื่อให้กับทางกงสุลเสียก่อน ซึ่งจะต้องสอบถามเป็นสถาบันไป

บริการแปลและรับรองคำแปลเอกสารราชการจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

สำหรับการขอรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นไทย สิ่งสำคัญคือ เอกสารที่จะรับรองนั้น จะต้องออกโดยสถานทูต หรือสถานกงสุลต่างประเทศในไทยเท่านั้น โดยหากเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการในต่างประเทศ ก็จะต้องนำไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศ (ของประเทศที่ออกเอกสาร) และสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ เสียก่อน จึงจะนำมารับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ในประเทศไทยต่อไป