รับแปลภาษาอิตาลี

รับแปลภาษาอิตาลี-002

รับแปลภาษาอิตาลี

รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาอิตาลี ไทยเป็นอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารกงสุล

"คำแปลอิตาลีมีคุณภาพ รับรองกระทรวง ราคาประหยัด"

รับแปลภาษา-003

แปลภาษาอิตาลีกับเราดีกว่ายังไง?

ประสบการณ์แปลเอกสาร

"นักแปลอิตาลีประสบการณ์สูง"

นักแปลภาษาอิตาลี ของบริษัทเรา มีประสบการณ์ในการ แปลเอกสารภาษาอิตาลี มาเป็นเวลานาน ด้วยการที่คร่ำหวอดอยู่กับการ แปลเอกสารภาษาอิตาลี มาเป็นเวลานาน ได้รับคำแนะนำจากลูกค้าที่เป็นชาวอิตาลีอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้ปัจจุบันงานแปลภาษาอิตาลีของเรานั้น มีคุณภาพที่สูง โดยเน้นไปที่ความถูกต้อง อ่านเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง เป็นหลัก งานแปลเอกสารราชการ ภาษาอิตาลีของเรานั้น เน้นที่ความรวดเร็ว และคำแปลมีความถูกต้องสูง ทำให้ลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าเอกสารจะต้องถูกส่งกลับมาแก้ไข ซึ่งจะทำให้ต้องเสียทั้งค่าแปลใหม่ เสียเวลาในการเดินทาง รวมทั้งเสียความรู้สึกอีกด้วย

รับยื่นกงสุล

บริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ

รับแปลอิตาลีพร้อมรับรองกระทรวง: กรณีที่ลูกค้าจะต้องนำงานแปลเอกสารราชภาษาอิตาลี ไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ อาจจะต้องเสียเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไป-กลับ ซึ่งหากลูกค้าไม่สะดวกจะเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง ทางบริษัทก็มีบริการเป็นตัวแทน ยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้กับลูกค้าที่แปลเอกสารกับทางบริษัทด้วย และเมื่อขั้นตอนการรับรองเอกสารได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็จะจัดส่ง ems และแจ้งเลขพัสดุให้ทราบ ซึ่งลูกค้าสามารถรอรับเอกสารอยู่ที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเดินทางให้ลำบากเลย สำหรับบริการยื่นรับรองกระทรวง ลูกค้าจะต้องจัดส่งเอกสารตัวจริง และทางเราจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 8-10 วันทำการ กรณีเร่งด่วนกว่านี้ ทางเราจะไม่สามารถรับทำให้ได้นะคะ 

ตรงต่อเวลา2

จัดส่งงานตรง(ก่อน)เวลา

รับแปลภาษาอิตาลี จัดส่งงานตรงเวลา:ตลอดระยะเวลาที่เราให้บริการรับแปลภาษาอิตาลีนั้น เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่องานที่รับมา และความตรงต่อเวลาเป็นอย่างมาก โดยตลอดระยะเวลาการทำงานแปลภาษาอิตาลีของเรา ยังไม่เคยส่งงานให้ลูกค้าเกินกำหนดเวลานัดหมายแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า ท่านจะได้เอกสารที่ถูกต้องและตรงตามกำหนดนัดหมายอย่างแน่นอน

เอกสารที่ให้บริการแปลเป็นภาษาอิตาลี

รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทย --> ภาษาอิตาลี เอกสารดังต่อไปนี้

 • แปลทะเบียนบ้าน
 • แปลสูติบัตร ใบเกิด
 • แปลหนังสือรับรองโสด
 • Alternate Arrow Right
  ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • Alternate Arrow Right
  แปลบัตรประชาชน
 • Alternate Arrow Right
  แปลพาสปอร์ต (Passport)
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบมรณบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลทะเบียนสมรส
 • แปลใบหย่า
 • แปลใบเกรด transcript
 • แปลใบประกาศนียบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนพาณิชย์
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Alternate Arrow Right
  แปลวัตถุประสงค์บริษัท
บริการของเรา

ค่าแปลภาษาอิตาลี

บริการ

ราคา

แปลเอกสารราชการไทยเป็นอิตาลี

หน้าละ 800-1,000 บาท

แปลเอกสารราชการอิตาลีเป็นไทย

เริ่มต้นหน้าละ 800 บาท

ค่าบริการยื่นรับรองกงสุล

800 บาท รวมส่ง ems

ค่าธรรมเนียมรับรอง (ของกงสุล)

ฉบับละ 400 บาท

contact22

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการแปลเป็นภาษาอิตาลี ส่งมาเพื่อประเมินราคาค่าแปลได้ 2 ช่องทาง (กรณีต้องการให้รับรองกระทรวง รบกวนแจ้งมาด้วยนะคะ)

Email: pasacenter@gmail.com

Line ID: 0943422420

สำคัญ: กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารมา ขออนุญาตไม่แจ้งราคาใดๆ เนื่องจากว่าไม่เห็นเอกสาร และป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับเรา

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ "รับแปลเอกสารและรับรองเอกสาร" ซึ่งบริการ รับแปลภาษาอิตาลี ก็เป็นหนึ่งในบริการแปลเอกสารของเราด้วย โดยเราให้ความสำคัญกับงานแปลเอกสารจะต้องมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้จริง และให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาในการจัดส่งงานแปลภาษาของเราแก่ลูกค้าเสมอมา โดยทางบริษัทเปิดให้บริการทั้งในส่วนของ รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า พร้อมรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยนอกจากจะรองรับคู่ภาษา ไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย แล้ว ยังมีบริการ รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้แก่ แปลภาษาอิตาลี แปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี แปลภาษาเขมร แปลภาษาลาว ฯ โดยแต่ละภาษา จะมีนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสารราชการในภาษานั้น ๆ โดยเฉพาะ 


รับแปลภาษาอิตาลี--ไทย / ภาษาไทย <---> ภาษาอิตาลี

เราให้บริการ รับแปลภาษาอิตาลีเป็นไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอิตาลี รองรับเอกสารราชการเกือบทุกประเภท อาทิเช่น รับแปลภาษาอิตาลี เอกสารเฉพาะบุคคล แปลสูติบัตรเป็นภาษาอิตาลี
แปลทะเบียนบ้านเป็นอิตาลี แปลใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลเป็นอิตาลี แปลพาสปอร์ต อิตาลี-ไทย แปลมรณบัตรเป็นภาษาอิตาลี แปลบัตรประชาชน ไทย-อิตาลี แปลใบขับขี่เป็นภาษาอิตาลี  รับแปลภาษาอิตาลีเอกสารด้านครอบครัว แปลใบรับรองโสดเป็นภาษาอิตาลี แปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาอิตาลี แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเป็นอิตาลี แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตรเป็นอิตาลี แปลใบหย่าเป็นภาษาอิตาลี รับแปลภาษาอิตาลี เอกสารด้านการศึกษา รับแปลใบเกรดเป็นภาษาอิตาลี แปลใบประกาศนียบัตรเป็นอิตาลี แปลใบรับรองผลการศึกษา รับแปลภาษาอิตาลี ด้านบริษัท หนังสือรับรองบริษัท แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท แปลหนังสือบริคณห์สนธิ แปลใบทะเบียนพาณิชย์ 

แปลภาษาอิตาลีที่ไหนดี

ถ้าคุณกำลังมองหา บริษัทแปลภาษาอิตาลี สำหรับงานเอกสารราชการ พร้อมรับรองเอกสารที่กงสุลอยู่…
รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลภาษาอิตาลี รับแปลเอกสารราชการภาษาอิตาลี พร้อมด้วยนำเอกสารที่แปล ไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยเราให้บริการ แปลเอกสารภาษาอิตาลี เพื่อใช้ขอวีซ่า สมรสกับชาวอิตาลี และเรียนต่อที่ประเทศอิตาลี ฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี สามารถรองรับงานแปลเอกสารราชการอิตาลี ได้เป็นอย่างดี
สำหรับบริการ แปลภาษาอิตาลี ของเรานั้น เรามุ่งเน้นที่ความถูกต้องของงานแปล ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน และราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด
รับประกันงานแปล หากเอกสารที่แปลจากเรา นำไปใช้งานไม่ได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420