รับแปลภาษาอิตาลี

www.รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลภาษาอิตาลี รับแปลเอกสารราชการภาษาอิตาลี แปลเอกสารขอวีซ่าอิตาลี แปลเอกสารเพื่อสมรสกับชาวอิตาลี ฯ

ดำเนินการแปลโดยนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการ แปลเอกสารภาษาอิตาลี มากว่า 10 ปี รับประกันความถูกต้อง

 ถ้าคุณกำลังมองหา บริษัทแปลภาษาอิตาลี สำหรับงานเอกสารราชการ พร้อมรับรองเอกสารที่กงสุลอยู่…

รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลภาษาอิตาลี รับแปลเอกสารราชการภาษาอิตาลี พร้อมด้วยนำเอกสารที่แปล ไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยเราให้บริการ แปลเอกสารภาษาอิตาลี เพื่อใช้ขอวีซ่า สมรสกับชาวอิตาลี และเรียนต่อที่ประเทศอิตาลี ฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี สามารถรองรับงานแปลเอกสารราชการอิตาลี ได้เป็นอย่างดี

สำหรับบริการ แปลภาษาอิตาลี ของเรานั้น เรามุ่งเน้นที่ความถูกต้องของงานแปล ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน และราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด

 รับประกันงานแปล หากเอกสารที่แปลจากเรา นำไปใช้งานไม่ได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน

 

ค่าบริการ รับแปลภาษาอิตาลี

บริการ ราคา
แปลเอกสารราชการภาษาไทยเป็นอิตาลี 800-1,000
แปลเอกสารราชการภาษาอิตาลีเป็นไทย เริ่มต้นที่ 800 บาท
แปลเอกสารราชการภาษาอิตาลี-อังกฤษ -ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา-
บริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ 800 บาท
ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร(ของกงสุล) ชุดละ 400 บาท

รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

จุดเด่นของบริการ รับแปลภาษาอิตาลี ของเรา

นักแปลภาษาอิตาลีคุณภาพเยี่ยม

นักแปลภาษาอิตาลี ของบริษัทเรา มีประสบการณ์ในการ แปลเอกสารภาษาอิตาลี มาเป็นเวลานาน ด้วยการที่คร่ำหวอดอยู่กับการ แปลเอกสารภาษาอิตาลี มาเป็นเวลานาน ได้รับคำแนะนำจากลูกค้าที่เป็นชาวอิตาลีอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้ปัจจุบันงานแปลภาษาอิตาลีของเรานั้น มีคุณภาพที่สูง โดยเน้นไปที่ความถูกต้อง อ่านเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง เป็นหลัก

รับผิดชอบงานและตรงต่อเวลา

ตลอดระยะเวลาที่เราให้บริการรับแปลภาษาอิตาลีนั้น เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่องานที่รับมา และความตรงต่อเวลาเป็นอย่างมาก โดยตลอดระยะเวลาการทำงานแปลภาษาอิตาลีของเรา ยังไม่เคยส่งงานให้ลูกค้าเกินกำหนดเวลานัดหมายแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า ท่านจะได้เอกสารที่ถูกต้องและตรงตามกำหนดนัดหมายอย่างแน่นอน

งานที่ได้รับมีความคุ้มค่า

งานแปลเอกสารราชการ ภาษาอิตาลีของเรานั้น เน้นที่ความรวดเร็ว และคำแปลมีความถูกต้องสูง ทำให้ลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าเอกสารจะต้องถูกส่งกลับมาแก้ไข ซึ่งจะทำให้ต้องเสียทั้งค่าแปลใหม่ เสียเวลาในการเดินทาง รวมทั้งเสียความรู้สึกอีกด้วย

มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ

กรณีที่ลูกค้าจะต้องนำงานแปลเอกสารราชภาษาอิตาลี ไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ อาจจะต้องเสียเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไป-กลับ ซึ่งหากลูกค้าไม่สะดวกจะเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง ทางบริษัทก็มีบริการเป็นตัวแทน ยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้กับลูกค้าที่แปลเอกสารกับทางบริษัทด้วย และเมื่อขั้นตอนการรับรองเอกสารได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็จะจัดส่ง ems และแจ้งเลขพัสดุให้ทราบ ซึ่งลูกค้าสามารถรอรับเอกสารอยู่ที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเดินทางให้ลำบากเลย

เอกสารต่างๆที่เราให้บริการ รับแปลภาษาอิตาลี

รับแปลภาษาอิตาลี เอกสารเฉพาะบุคคล

แปลสูติบัตรเป็นภาษาอิตาลี
แปลทะเบียนบ้านเป็นอิตาลี
แปลใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลเป็นอิตาลี
แปลพาสปอร์ต อิตาลี-ไทย
แปลมรณบัตรเป็นภาษาอิตาลี
แปลบัตรประชาชน ไทย-อิตาลี
แปลใบขับขี่เป็นภาษาอิตาลี

รับแปลภาษาอิตาลีเอกสารด้านครอบครัว

แปลใบรับรองโสดเป็นภาษาอิตาลี
แปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาอิตาลี
แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเป็นอิตาลี
แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตรเป็นอิตาลี
แปลใบหย่าเป็นภาษาอิตาลี

รับแปลภาษาอิตาลี เอกสารด้านการศึกษา

รับแปลใบเกรดเป็นภาษาอิตาลี
แปลใบประกาศนียบัตรเป็นอิตาลี
แปลใบรับรองผลการศึกษาเป็นอิตาลี

รับแปลภาษาอิตาลี ด้านบริษัท

แปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นอิตาลี
แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอิตาลี
แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทภาษาอิตาลี
แปลหนังสือบริคณห์สนธิเป็นภาษาอิตาลี
แปลใบทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาอิตาลี