รับแปลภาษาลาว

รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลภาษาลาว รับแปลเอกสารภาษาลาวทุกประเภท รองรับงาน แปลลาวเป็นไทยและอังกฤษ

ดำเนินการแปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวลาว ที่มีประสบการณ์ล่ามแปลภาษาลาวในประเทศไทยกว่า 10 ปี

คุณกำลังมองหาบริษัทรับแปลภาษาลาวที่แปลได้ถูกต้อง รวดเร็ว และใช้งานได้ชัวร์ อยู่หรือเปล่า?

รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการรับแปลภาษาลาว มาเป็นระยะเวลานาน โดยทีมนักแปลภาษาลาวที่ดีที่สุด สามารถรองรับ งานแปลภาษาลาวแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงาน แปลเอกสารราชการ แปลสัญญาทางธุรกิจการค้า รวมไปถึงการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาลาว เพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือจำหน่ายสินค้าที่ประเทศลาว 

เราให้ความสำคัญกับความถูกต้องของงานแปลภาษาลาว ความตรงต่อเวลาในการส่งงานเป็นอย่างมาก เราจึงเลือกใช้ทีมนักแปลภาษาลาวระดับมืออาชีพจริงๆ

เรารับประกันได้ว่า งานแปลภาษาลาวของเรา มีความถูกต้องแม่นยำสูง และสามารถใช้งานในระดับหน่วยงานราชการของประเทศลาวได้อย่างแน่นอน

อัตราค่าบริการ รับแปลภาษาลาว

บริการ ราคา
แปลเอกสารราชการภาษาไทยเป็นภาษาลาว 400-800
แปลเอกสารราชการภาษาลาวเป็นไทย 400-800
แปลเอกสารสัญญา เอกสารทางกฎหมาย ลาว-ไทย -ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา-
แปลบทความเพื่อการโฆษณา แปลเว็บไซด์ -ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา-
บริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ 800 บาท
ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร(ของกงสุล) ชุดละ 400 บาท

รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

จุดเด่นของบริการ แปลภาษาลาวของเรา

แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวลาว

นักแปลภาษาลาว ของบริษัทเรา เป็นนักแปลชาวลาว ที่มีประสบการณ์ในการเป็นล่ามแปลภาษาลาวมากว่า 10 ปี มีประสบการณ์ในการแปลงานภาษาลาวในระดับประเทศอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น แปลเอกสารให้กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และอนามัยของแรงงานชาวลาว ที่อยู่ในประเทศไทย หรือแปลข้อบังคับของบริษัท เป็นภาษาลาว ให้แก่แรงงานชาวลาว ก่อนทำสัญญาว่าจ้างงาน ฯลฯ  จากประสบการณ์ในการแปลงานระดับประเทศอยู่บ่อยครั้งเช่นนี้แล้ว จึงทำให้มั่นใจได้ว่า งานแปลภาษาลาว ของเรา จะมีความถูกต้องที่สุด และสามารถนำไปใช้งานในระดับราชการ รวมถึงในระดับประเทศ ได้เป็นอย่างดี

รวดเร็วและตรงต่อเวลา

บริการรับแปลภาษาลาวของเรานั้น นอกจากจะให้ความสำคัญอย่างมากกับความถูกต้องของงานแปลแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่เรายึดถือไว้ตลอดก็คือ ในเรื่องของการส่งงานแปลตรงตามกำหนดนัดหมาย ซึ่งจากประวัติการทำงานแปลภาษาลาวของเรานั้น เราไม่เคยส่งงานแปลให้กับลูกค้าช้ากว่ากำหนดนัดหมายเลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งเราให้การประกันแก่ลูกค้าของเราทุกท่านว่า หากเราส่งงานช้ากว่ากำหนดนัดหมาย ทางบริษัทยินดีลดค่าบริการแปลให้ 30%

สำนวนการแปลภาษาลาวแบบเจ้าของภาษา

ในกรณีที่จะต้องมีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว ไม่ว่าจะเพื่อติดต่อสื่อสารเล็กๆ หรือในระดับติดต่อธุรกิจกันก็ตาม คำแปลภาษาลาวที่แปลโดยเจ้าของภาษา ที่เป็นชาวลาวโดยตรงนั้น ย่อมสามารถสื่อสารออกมาได้ดีกว่าให้นักแปลชาวไทยเป็นผู้แปลอย่างแน่นอน เรามองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ดี เราจึงคัดสรรทีมนักแปลภาษาลาว ที่เป็นชาวลาวโดยตรง มาเป็นผู้รับผิดชอบงานแปลภาษาลาวให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ ก็สามารถไว้ใจใช้บริการแปลภาษาลาวกับเราได้อย่างแน่นอน

มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ

กรณีที่ลูกค้าจะต้องนำงาน แปลเอกสารราชการภาษาลาว ไปใช้ที่สถานทูตลาว หรืออาจจะนำไปยื่นที่ประเทศลาว เช่น เอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสชาวลาว ฯ เอกสารนั้นจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศเสียก่อน ซึ่งหากจะนำไปยื่นรับรองด้วยตัวเอง ก็อาจจะเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ซึ่งบริษัทเราก็มีบริการรับยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลเอกสารภาษาลาว กับเราด้วย ซึ่งทางบริษัทก็จะเป็นผู้ดำเนินการรับรองเอกสารให้จนเสร็จขั้นตอนทั้งหมด และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆให้ลำบากเลย

เอกสารต่างๆ ที่ให้บริการ รับแปลภาษาลาว

คู่ภาษาที่ให้บริการแปลภาษาลาว

รับแปลภาษาลาวเป็นไทย
รับแปลภาษาไทยเป็นลาว
รับแปลภาษาลาวเป็นอังกฤษ
รับแปลภาษาอังกฤษเป็นลาว

รับแปลภาษาลาว เอกสารเฉพาะบุคคล

แปลสูติบัตรภาษาลาว-ไทย
แปลทะเบียนบ้านเป็นลาว
แปลใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลเป็นลาว
แปลพาสปอร์ต ลาว-ไทย
แปลมรณบัตรเป็นภาษาลาว
แปลบัตรประชาชน ไทย-ลาว
แปลใบขับขี่เป็นภาษาลาว

รับแปลภาษาลาวเอกสารด้านครอบครัว

แปลใบรับรองโสดเป็นภาษาลาว
แปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาลาว
แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเป็นลาว
แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตรเป็นลาว
แปลใบหย่าเป็นภาษาลาว
แปลทะเบียนสำมะโนครัวภาษาลาวเป็นไทย

รับแปลภาษาลาว เอกสารด้านการศึกษา

รับแปลใบเกรดเป็นภาษาลาว
แปลใบประกาศนียบัตรเป็นลาว
แปลใบรับรองผลการศึกษาเป็นลาว

รับแปลภาษาลาว ด้านบริษัท

แปลหนังสือรับรองบริษัทภาษาลาวเป็นไทย
แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นลาว
แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทภาษาลาว
แปลหนังสือบริคณห์สนธิเป็นภาษาลาว
แปลใบทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาลาว
แปลงบการเงินเป็นภาษาลาว