รับแปลภาษาลาว

รับแปลภาษาลาว-002

รับแปลภาษาลาวราคาถูก

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลภาษาไทยเป็นลาว แปลภาษาลาวเป็นไทย ราคาถูก พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท

"แปลภาษาลาวราคาถูก พร้อมรับรองคำแปล รับประกันความพอใจ"

รับแปลภาษา-004

แปลภาษาลาวกับเราดีกว่ายังไง?

ประสบการณ์แปลเอกสาร

แปลโดยนักแปลชาวลาว

นักแปลภาษาลาว ของบริษัทเรา เป็นนักแปลชาวลาว ที่มีประสบการณ์ในการเป็นล่ามแปลภาษาลาวมากว่า 10 ปี มีประสบการณ์ในการแปลงานภาษาลาวในระดับประเทศอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น แปลเอกสารให้กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และอนามัยของแรงงานชาวลาว ที่อยู่ในประเทศไทย หรือแปลข้อบังคับของบริษัท เป็นภาษาลาว ให้แก่แรงงานชาวลาว ก่อนทำสัญญาว่าจ้างงาน ฯลฯ จากประสบการณ์ในการแปลงานระดับประเทศอยู่บ่อยครั้งเช่นนี้แล้ว จึงทำให้มั่นใจได้ว่า งานแปลภาษาลาว ของเรา จะมีความถูกต้องที่สุด และสามารถนำไปใช้งานในระดับราชการ รวมถึงในระดับประเทศ ได้เป็นอย่างดี

ในกรณีที่จะต้องมีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว ไม่ว่าจะเพื่อติดต่อสื่อสารเล็กๆ หรือในระดับติดต่อธุรกิจกันก็ตาม คำแปลภาษาลาวที่แปลโดยเจ้าของภาษา ที่เป็นชาวลาวโดยตรงนั้น ย่อมสามารถสื่อสารออกมาได้ดีกว่าให้นักแปลชาวไทยเป็นผู้แปลอย่างแน่นอน เรามองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ดี เราจึงคัดสรรทีมนักแปลภาษาลาว ที่เป็นชาวลาวโดยตรง มาเป็นผู้รับผิดชอบงานแปลภาษาลาวให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ ก็สามารถไว้ใจใช้บริการแปลภาษาลาวกับเราได้อย่างแน่นอน

รับยื่นกงสุล

ราคาถูก พร้อมรับรองเอกสาร

รับแปลภาษาลาวราคาถูก พร้อมรับรองเอกสาร: เราเป็นบริษัทแปลเอกสารที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับงานแปลภาษาลาว ไม่ว่าจะเป็นแปลจากภาษาลาวเป็นไทยหรือภาษาไทยเป็นลาว เมื่อแปลเสร็จแล้วทางเราจะมีการประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท ให้กับลูกค้าทุกคนเพื่อนำไปใช้งานกับหน่วยงานราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

กรณีที่ลูกค้าจะต้องนำงาน แปลเอกสารราชการภาษาลาว ไปใช้ที่สถานทูตลาว หรืออาจจะนำไปยื่นที่ประเทศลาว เช่น เอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสชาวลาว ฯ เอกสารนั้นจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศเสียก่อน ซึ่งหากจะนำไปยื่นรับรองด้วยตัวเอง ก็อาจจะเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ซึ่งบริษัทเราก็มีบริการรับยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลเอกสารภาษาลาว กับเราด้วย ซึ่งทางบริษัทก็จะเป็นผู้ดำเนินการรับรองเอกสารให้จนเสร็จขั้นตอนทั้งหมด และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆให้ลำบากเลย 

ตรงต่อเวลา2

รวดเร็ว และรับประกันคุณภาพ

รับแปลภาษาลาวด่วน: สำหรับลูกค้างานแปลภาษาลาวที่ต้องการรีบใช้เอกสารโดยด่วน ทางเรามีบริการรับแปลภาษาลาวด่วน ไว้คอยบริการให้แก่ลูกค้าด้วย โดยจะจัดส่งเอกสารได้ภายใน 1 ถึง 2 วัน โดยลูกค้าต้องสอบถามคิวงานพร้อมจัดส่งเอกสารมาให้เราดูก่อน โดยในเรื่องของความตรงต่อเวลานั้น นอกจากเราจะให้ความสำคัญอย่างมากกับความถูกต้องของงานแปลแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่เรายึดถือไว้ตลอดก็คือ ในเรื่องของการส่งงานแปลตรงตามกำหนดนัดหมาย ซึ่งจากประวัติการทำงานแปลภาษาลาวของเรานั้น เราไม่เคยส่งงานแปลให้กับลูกค้าช้ากว่ากำหนดนัดหมายเลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งเราให้การประกันแก่ลูกค้าของเราทุกท่านว่า หากเราส่งงานช้ากว่ากำหนดนัดหมาย ทางบริษัทยินดีลดค่าบริการแปลให้ 30%

เอกสารที่ให้บริการแปลภาษาลาว

รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทย --> ภาษาลาว / ลาว--> ไทย เอกสารดังต่อไปนี้

 • แปลทะเบียนบ้าน
 • แปลสูติบัตร ใบเกิด
 • แปลหนังสือรับรองโสด
 • Alternate Arrow Right
  ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • Alternate Arrow Right
  แปลบัตรประชาชน
 • Alternate Arrow Right
  แปลพาสปอร์ต (Passport)
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบมรณบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลทะเบียนสมรส
 • แปลใบหย่า
 • แปลใบเกรด transcript
 • แปลใบประกาศนียบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนพาณิชย์
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Alternate Arrow Right
  แปลวัตถุประสงค์บริษัท
บริการของเรา

ค่าแปลภาษาลาว

บริการ

ราคา

แปลเอกสารราชการไทยเป็นลาว

หน้าละ 450-700 บาท

แปลเอกสารราชการลาวเป็นไทย

หน้าละ 500-800 บาท

บทความ สัญญา โฆษณา โบรชัวร์

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ค่าบริการยื่นรับรองกงสุล

800 บาท รวมส่ง ems

ค่าธรรมเนียมรับรอง (ของกงสุล)

ฉบับละ 400 บาท

contact22

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการแปลเป็นภาษาลาว ส่งมาเพื่อประเมินราคาค่าแปลได้ 2 ช่องทาง (กรณีต้องการให้รับรองกระทรวง รบกวนแจ้งมาด้วยนะคะ)

Email: pasacenter@gmail.com

Line ID: 0943422420

สำคัญ: กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารมา ขออนุญาตไม่แจ้งราคาใดๆ เนื่องจากว่าไม่เห็นเอกสาร และป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับเรา

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ "รับแปลเอกสารและรับรองเอกสาร" โดยเราให้ความสำคัญกับงานแปลเอกสารจะต้องมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้จริง 

โดยเราจะมุ่งเน้นที่จะจัดส่งคำแปลที่มีความถูกต้องสูง คำแปลมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้โดยราบรื่น ไม่มีปัญหาใดๆ นั่นคือวัตถุประสงค์สำคัญของบริการรับแปลภาษาลาวจากทางศูนย์แปลของเรา และที่สำคัญในส่วนของราคาค่าแปลเอกสารภาษาลาวนั้น เราก็ให้บริการรับแปลภาษาลาวในราคาที่ถูก ซึ่งอาจจะไม่ถูกมากที่สุด แต่ก็ถือว่าอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล เพราะเราใช้นักแปลที่มีประสบการณ์และคุณภาพจริงๆ ไม่ใช่แค่เพียงนักศึกษาจบใหม่หรือ Freelance ทั่วไป และนอกจากนี้เรายังเน้นการจัดส่งงานที่ตรงตามกำหนดนัด มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยคาดหวังจะรักษาผลงานที่ดี เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับเอกสารงานแปลที่ดีที่สุดต่อไปในระยะยาวด้วย


รับแปลภาษาลาว-001

รับแปลภาษาลาวราคาถูก

ถ้าคุณกำลังมองหาที่รับแปลภาษาลาวราคามาตรฐาน คุณภาพงานดี จัดส่งงานตามกำหนด พร้อมทั้งมีตราประทับรับรองคำแปล   ศูนย์แปลเอกสารของเรา เปิดให้บริการรับแปลภาษาลาวราคาถูก โดยเริ่มต้นเพียงหน้าละ 450 บาทเท่านั้น ลูกค้าสามารถถ่ายรูปเอกสารหรือสแกนไฟล์ที่ต้องการแปล จากนั้นส่งอีเมลหรือส่งไลน์มาให้กับเรา ทางเราจะรีบทำการเสนอราคาค่าแปลให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว ซึ่งท่านตกลงก็สามารถชำระค่าบริการแปล เพื่อเริ่มงานแต่ได้ในทันที แต่ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เสนอราคาค่าแปลเอกสารให้แก่ลูกค้าที่ไม่มีเอกสารส่งมา เนื่องจากว่าเราไม่ได้เห็นเอกสาร จึงไม่สามารถบอกได้ว่าราคาค่าแปลเป็นเท่าไหร่ ซึ่งถ้าเกิดเราบอกผ่านไปแล้วเวลาลูกค้าส่งมาจริงไม่ใช่ราคานี้ ก็จะทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ จึงขอให้ลูกค้าถ่ายรูปเอกสารหรือสแกนไฟล์เอกสาร ที่จะแปลเป็นภาษาลาวหรือที่จะแปลจากภาษาลาวเป็นภาษาไทย ส่งมาให้เราเพื่อประเมินราคาในทุกครั้ง

รับแปลภาษาลาวด่วน

เราให้บริการรับแปลภาษาลาวแบบด่วน โดยใช้ระยะเวลาในการแปลประมาณ 1 ถึง 2 วันเท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานเอกสารแบบด่วน สามารถถ่ายรูปเอกสารและแจ้งกำหนดเวลาที่ต้องการรับงานแปล ส่งมาสอบถามเพื่อให้ทางบริษัทเช็คคิวงาน ว่าจะสามารถรับแรงงานด่วนของลูกค้าได้ไหม โดยในการแปลภาษาลาวด่วน อาจจะมีค่าบริการค่าแปลด่วนเพิ่ม ซึ่งทางเราจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

แปลภาษาลาวที่ไหนดี?

ถ้าท่านกำลังมองหาสถาบันแปลเอกสารที่ให้บริการรับแปลภาษาลาว ที่เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ ราคาประหยัด พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท ตั้งสถาบันแปลรับแปลเอกสารราชการ.Com ของเรา จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นบริษัทที่ให้บริการรับแปลเอกสารมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี มีลูกค้าใช้บริการแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย ได้รับการแนะนำจากทางเว็บไซต์ pantip  อยู่บ่อยครั้ง ขอเสนอตัวรับงานแปลของท่าน โดยเรามีทีมงานนักแปลทั้งที่เป็นชาวลาวเจ้าของภาษารวมถึงนักแปลชาวไทยที่เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาลาวอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย คอยรองรับงานแปลภาษาลาวให้แก่ท่านในทุกรูปแบบ เราเน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จัดส่งงานตรงตามกำหนดนัด งานแปลมีความถูกต้องและใช้งานได้จริง ซึ่งหวังว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ลูกค้าทุกท่านโดยเร็วนี้นะคะ

ค่าแปลเอกสารภาษาลาว 

ค่าแปลเอกสารภาษาลาวของทางบริษัทเรา จะเริ่มต้นที่ประมาณหน้าละ 450 บาทขึ้นไป ซึ่งจะต้องพิจารณาตามเนื้อหา การจัดเรียงรูปแบบ การวาง LAYOUT รวมถึงความยากง่ายและความเร่งด่วน โดยลูกค้าสามารถสอบถามค่าแปลเอกสารภาษาลาว รวมถึงระยะเวลาที่ต้องใช้แปล ได้ทาง EMAIL หรือทาง LINE ที่แจ้งไว้ข้างต้น และเมื่อทางเราได้รับรายงานจากลูกค้าแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบทำการเสนอราคาค่าแปลภาษาลาว ให้แก่ลูกค้าทราบโดยเร็ว เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะเริ่มใช้บริการแปลเอกสารกับเราแล้ว ก็สามารถชำระค่าบริการแปล พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเพื่อเริ่มงานแปลได้ในทันที ทางนักแปลของเราจะเริ่มลงมือแปล พร้อมทั้งจัดส่งงานให้ตามกำหนดที่ได้แจ้งไว้โดยเร็ว

รับแปลภาษาลาวเป็นไทย

รับแปลภาษาลาวเป็นไทย สำหรับเอกสารราชการ เอกสารสัญญาที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศลาว กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สัญญาระหว่างเอกชนด้วยกันที่ต้องแปลจากภาษาลาวเป็นไทย พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท ทางเรามีบริการรับแปลในเอกสารกลุ่มนี้จากภาษาลาวเป็นไทยทั้งหมด โดยลูกค้าสามารถส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อแปลได้โดยไม่จำเป็นต้องนำส่งเอกสารตัวจริงมาด้วย บริการรับแปลภาษาลาวเป็นไทยแบบออนไลน์นี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยไม่ต้องเดินทาง เมื่อเอกสารแปลและได้รับรองเสร็จแล้ว เราก็จะจัดส่งเอกสารผ่านทาง EMS  ไปให้แก่ท่านถึงหน้าบ้านโดยสะดวกและรวดเร็ว 

รับแปลภาษาไทยเป็นลาว

รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว รองรับงานแปลเอกสารราชการต่างๆ ที่จะต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาลาวเช่น ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองความเป็นโสด สูติบัตร ใบมรณบัตร  รวมถึงเอกสารของบริษัทที่จะต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการของทางประเทศลาวที่จะต้องแปลเป็นภาษาลาว อันได้แก่ แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลหนังสือวัตถุประสงค์บริษัท แปลใบทะเบียนพาณิชย์ แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แปลรายชื่อกรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเมื่อแปลเสร็จแล้วทางเราก็จะทำการประทับตรารับรองคำแปลในเอกสาร พร้อมทั้งจัดส่ง EMS กลับไปถึงมือลูกค้าโดยสะดวก



error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420