รับแปลภาษากัมพูชา

รับแปลภาษากัมพูชา-001

รับแปลภาษาเขมร-กัมพูชา

www.รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลภาษากัมพูชา – รับแปลภาษาเขมร รับแปลเอกสารราชการภาษากัมพูชา ทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ และ แปลภาษากัมพูชา สำหรับเอกสารเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สัญญา คู่มือการทำงาน ฯ

"แปลโดยนักแปลชาวเขมร ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในไทย"

แปลภาษาญี่ปุ่น-002

แปลภาษาเขมรกับเราดีกว่ายังไง?

ประสบการณ์แปลเอกสาร

"แปลโดยนักแปลชาวเขมรเจ้าของภาษา"

นักแปลภาษากัมพูชา (ภาษาเขมร) ของบริษัทเรา เป็นชาวกัมพูชาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยเป็นอย่างดี ทำให้สามารถแปลภาษากัมพูชาได้อย่างรวดเร็ว งานแปลมีความถูกต้องสูง และสามารถรองรับงานแปลเอกสารภาษากัมพูชา ได้หลายประเภท เช่น แปลเอกสารราชการภาษากัมพูชา เป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นกัมพูชา แปลภาษากัมพูชา เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ แปลฉลากสินค้า รวมไปถึงแปลสัญญา และข้อตกลงระหว่างบริษัทระหว่างประเทศ โดยที่ผ่านมาบริการ รับแปลภาษากัมพูชา ของเรา ก็ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด กรณีลูกค้าต้องการ แปลเอกสารเป็นภาษากัมพูชา ทางบริษัทจะให้นักแปลที่เป็นชาวกัมพูชาเป็นผู้ดำเนินการแปล ซึ่งจะทำให้งานแปลภาษากัมพูชาของเรา มีภาษาและสำนวนที่ดี เหมาะสำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อธุรกิจ ทำสัญญาระหว่างบริษัท ซึ่งจะต้องแปลด้วยความละเอียด รอบคอบ และมีการสื่อภาษาที่ดี ให้สามารถเข้าใจได้ทั้งสองฝ่าย

รับยื่นกงสุล

รับแปลภาษาเขมรด่วน พร้อมรับรองเอกสาร

รับแปลภาษาเขมรด่วน: กรณีที่ลูกค้าจะต้องนำงานแปลเอกสารราชภาษากัมพูชา ไปใช้ที่สถานทูตกัมพูชา หรือไปยื่นที่ประเทศกัมพูชาโดยตรง เช่น เอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวกัมพูชา ฯ เอกสารนั้นจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศเสียก่อน ซึ่งหากจะนำไปรับรองด้วยตนเองก็อาจจะต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ซึ่งสำหรับบริการ รับแปลเอกสาร ของบริษัทเรา ก็มีบริการ แปลเอกสารพร้อมยื่นรับรอง กระทรวงต่างประเทศให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลเอกสารภาษากัมพูชา กับเราด้วย ซึ่งเราก็จะจัดการดำเนินการรับรองให้จนเสร็จสิ้น และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆให้ลำบากเลย 

ตรงต่อเวลา2

ราคาถูก ส่งงาน(ก่อน)ตรงเวลา

รับแปลภาษาเขมรราคาถูก ส่งงานเร็ว: รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลภาษากัมพูชา รับแปลภาษาเขมร มาเป็นเวลานาน ทั้งในการแปลเอกสารราชการเพื่อสมรสกับชาวกัมพูชา แปลสัญญาทางธุรกิจ หรือแปลเอกสารเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อขยายตลาดที่ประเทศกัมพูชา บริการ รับแปลภาษาเขมร ของเรานั้น นอกจากให้ความสำคัญกับความถูกต้องของงานแปลแล้ว ยังถือเรื่องความตรงต่อเวลาเป็นอย่างมากอีกด้วย ซึ่งเราเรียนแจ้งได้เลยว่า ตลอดระยะเวลาการทำงานแปลภาษากัมพูชาของเรา ยังไม่เคยส่งงานให้ลูกค้าเกินกำหนดเวลานัดหมายแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า ท่านจะได้เอกสารตรงตามกำหนดนัดส่งงานแปลอย่างแน่นอน

เอกสารที่ให้บริการแปลเป็นภาษาเขมร

รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทย --> ภาษาเขมร / เขมร --> ไทย เอกสารดังต่อไปนี้

 • แปลทะเบียนบ้าน
 • แปลสูติบัตร ใบเกิด
 • แปลหนังสือรับรองโสด
 • Alternate Arrow Right
  ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • Alternate Arrow Right
  แปลบัตรประชาชน
 • Alternate Arrow Right
  แปลพาสปอร์ต (Passport)
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบมรณบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลทะเบียนสมรส
 • แปลใบหย่า
 • แปลใบเกรด transcript
 • แปลใบประกาศนียบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนพาณิชย์
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Alternate Arrow Right
  แปลวัตถุประสงค์บริษัท
บริการของเรา

ค่าแปลภาษาเขมร

บริการ

ราคา

แปลเอกสารราชการไทยเป็นเขมร

หน้าละ 500-700 บาท

แปลเอกสารราชการเขมรเป็นไทย

หน้าละ 500-700 บาท

แบบสอบถาม งานเนื้อหา งานวิจัย ข่าว งานแปลเว็บไซต์ ฯ

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ค่าบริการยื่นรับรองกงสุล

800 บาท รวมส่ง ems

ค่าธรรมเนียมรับรอง (ของกงสุล)

ฉบับละ 400 บาท

contact22

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการแปลเป็นภาษาเขมร ส่งมาเพื่อประเมินราคาค่าแปลได้ 2 ช่องทาง (กรณีต้องการให้รับรองกระทรวง รบกวนแจ้งมาด้วยนะคะ)

Email: pasacenter@gmail.com

Line ID: 0943422420

สำคัญ: กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารมา ขออนุญาตไม่แจ้งราคาใดๆ เนื่องจากว่าไม่เห็นเอกสาร และป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับเรา

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ "รับแปลเอกสารและรับรองเอกสาร" โดยเราให้ความสำคัญกับงานแปลเอกสารจะต้องมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้จริง

โดยบริการ รับแปลภาษาเขมร ก็เป็นส่วนหนึ่งของบริการแปลเอกสารครบวงจรของเราเช่นกัน โดยเรามุ่งเน้นไปที่ความถูกต้องของงานแปลเป็นสำคัญ ดังนั้นเราจึงเลือกทำงานร่วมกับนักแปลที่เป็นชาวเขมรโดยตรง ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ดีกรีเป็นล่ามประจำหน่วยงานราชการในประเทศไทยหลายแห่ง เพื่อให้เอกสารภาษาเขมรที่เราแปลให้กับลูกค้านั้น มีความถูกต้องมาก และสามารถนำไปใช้งานกับหน่วยงานราชการได้จริง แม้กระทั่งหน่วยงานราชการในประเทศเขมรเองก็ตาม 


รับแปลภาษาเขมร-001

รับแปลภาษาเขมร

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาเขมร มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงจำนวนชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ในแต่ละปีมีพี่น้องชาวไทยจำนวนมากที่จดทะเบียนสมรสกับชาวกัมพูชา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารที่ผ่านการแปลและรับรองโดยบริษัทที่ดำเนินการด้านการแปลโดยเฉพาะ รับแปลเอกสารราชการ.Com เอง ก็เป็นบริษัทหนึ่ง ที่ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาเขมร แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร แปลจากภาษาเขมรเป็นไทย โดยที่ผ่านมามีลูกค้าไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารกับเราแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 คน และยังได้แนะนำเพื่อนหรือญาติให้มาใช้บริการกับเราต่อด้วย ซึ่งถือว่าเป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า งานแปลภาษาเขมรของเรามีความถูกต้องสูง และนำไปใช้งานได้จริงๆ เพราะแปลโดยนักแปลมืออาชีพนั่นเอง

รับแปลภาษาเขมรด่วน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาเขมรด่วน โดยต้องการรับงานภายใน 1-2 วันนั้น ทางเราก็มีบริการรับแปลภาษาเขมรด่วนให้กับลูกค้าด้วย แต่ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องถ่ายรูปเอกสารรวมถึงส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการแปลทั้งหมด มาเพื่อประเมินราคาพร้อมทั้งเพื่อพิจารณาว่า คิวงานสามารถจะจัดส่งงานแปลได้ทันตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการใช้งานหรือเปล่า โดยเมื่อทางบริษัทได้รับไฟล์งานเอกสารที่ต้องการแปลจากลูกค้าแล้ว เราจะรีบทำการเสนอราคาค่าแปลพร้อมทั้งระยะเวลาในการแปล หากลูกค้าตกลงจะสามารถชำระค่าบริการแปลและแจ้งยืนยันการแปลเอกสาร ได้ทาง Email หรือทาง LINE ที่ระบุไว้ข้างต้นได้เลยนะคะ

รับแปลภาษาไทย-เขมร

ศูนย์แปลภาษาเขมร ให้บริการรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาเขมร แปลโดยนักแปลสาวเขมรเจ้าของภาษาโดยตรง ลองรับงานแปลหลากหลายตั้งแต่เอกสารราชการต่างๆ ทั้งบัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน ใบรับรองโสด ทะเบียนบริษัท นอกจากนั้นยังให้บริการแปลเอกสารภาษาเขมรทางด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม โปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือ และอีกมากมาย ดำเนินงานแปลโดยนักแปลคุณภาพ ที่จะทำให้งานแปลภาษาไทยเป็นเขมรของคุณ มีความถูกต้องสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง 

แปลภาษาเขมรที่ไหนดี ราคาถูก และเร็ว

ถ้าคุณกำลังต้องการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมรอยู่ และยังไม่รู้ว่าจะแปลกับบริษัทไหนดี รับแปลเอกสารราชการ.Com ขอเสนอตัวเป็นสื่อในการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นเขมรให้แก่ท่าน โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่เป็นชาวกัมพูชา ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเป็นผู้แปลด้วยตัวเอง จะทำให้ท่านได้รับคำแปลที่มีความถูกต้อง มีสำนวนภาษาที่ลื่นไหล สามารถใช้ได้แม้กระทั่งกับหน่วยงานราชการในประเทศเขมร รวมถึงด้านในการแปลเอกสารด้านการโฆษณาเพื่อเป็นภาษากัมพูชานั้น ก็จะสามารถสื่อสารกับชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดี อย่าลืมนะคะ ถ้าไม่รู้ว่าจะแปลภาษากัมพูชาที่ไหนดี แวะมาที่นี่ได้เลยค่ะ
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420