รับแปลภาษากัมพูชา – รับแปลภาษาเขมร

www.รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลภาษากัมพูชา – รับแปลภาษาเขมร รับแปลเอกสารราชการภาษากัมพูชา ทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ และ แปลภาษากัมพูชา สำหรับเอกสารเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สัญญา คู่มือการทำงาน ฯ

ดำเนินการแปลโดยนักแปลชาวกัมพูชา ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

คุณต้องการงาน แปลภาษากัมพูชา ที่ถูกต้อง แปลได้รวดเร็ว และใช้งานได้ชัวร์ ใช่ไหม?

รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลภาษากัมพูชา รับแปลภาษาเขมร มาเป็นเวลานาน ทั้งในการแปลเอกสารราชการเพื่อสมรสกับชาวกัมพูชา แปลสัญญาทางธุรกิจ หรือแปลเอกสารเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อขยายตลาดที่ประเทศกัมพูชา 

เรามุ่งเน้นที่ความถูกต้องของงานแปล ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน และราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด

เรารับประกันได้ว่า งานแปลภาษากัมพูชา ของเรา มีความถูกต้องสูง และสามารถใช้งานในระดับหน่วยงานราชการของประเทศกัมพูชาได้อย่างแน่นอน

อัตราค่าบริการ รับแปลภาษากัมพูชา - ภาษาเขมร

บริการ ราคา
แปลเอกสารราชการ ภาษาไทยเป็นกัมพูชา 400-800
แปลเอกสารราชการ ภาษากัมพูชาเป็นไทย 400-800
แปลเอกสารสัญญา เอกสารทางกฎหมาย -ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา-
แปลบทความเพื่อการโฆษณา แปลเว็บไซด์ -ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา-
บริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ 800 บาท
ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร(ของกงสุล) ชุดละ 400 บาท

 

รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

จุดเด่นของบริการ รับแปลภาษาเขมร (ภาษากัมพูชา) ของเรา

นักแปลภาษากัมพูชาคุณภาพเยี่ยม

นักแปลภาษากัมพูชา (ภาษาเขมร) ของบริษัทเรา เป็นชาวกัมพูชาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยเป็นอย่างดี ทำให้สามารถแปลภาษากัมพูชาได้อย่างรวดเร็ว งานแปลมีความถูกต้องสูง และสามารถรองรับงานแปลเอกสารภาษากัมพูชา ได้หลายประเภท เช่น แปลเอกสารราชการภาษากัมพูชา เป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นกัมพูชา แปลภาษากัมพูชา เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ แปลฉลากสินค้า รวมไปถึงแปลสัญญา และข้อตกลงระหว่างบริษัทระหว่างประเทศ โดยที่ผ่านมาบริการ รับแปลภาษากัมพูชา ของเรา ก็ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

รวดเร็วและตรงต่อเวลา

บริการ รับแปลภาษากัมพูชารับแปลภาษาเขมร ของเรานั้น นอกจากให้ความสำคัญกับความถูกต้องของงานแปลแล้ว ยังถือเรื่องความตรงต่อเวลาเป็นอย่างมากอีกด้วย ซึ่งเราเรียนแจ้งได้เลยว่า ตลอดระยะเวลาการทำงานแปลภาษากัมพูชาของเรา ยังไม่เคยส่งงานให้ลูกค้าเกินกำหนดเวลานัดหมายแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า ท่านจะได้เอกสารตรงตามกำหนดนัดส่งงานแปลอย่างแน่นอน

สำนวนการแปลแบบเจ้าของภาษา

กรณีลูกค้าต้องการ แปลเอกสารเป็นภาษากัมพูชา ทางบริษัทจะให้นักแปลที่เป็นชาวกัมพูชาเป็นผู้ดำเนินการแปล ซึ่งจะทำให้งานแปลภาษากัมพูชาของเรา มีภาษาและสำนวนที่ดี เหมาะสำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อธุรกิจ ทำสัญญาระหว่างบริษัท ซึ่งจะต้องแปลด้วยความละเอียด รอบคอบ และมีการสื่อภาษาที่ดี ให้สามารถเข้าใจได้ทั้งสองฝ่าย

มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ

กรณีที่ลูกค้าจะต้องนำงานแปลเอกสารราชภาษากัมพูชา ไปใช้ที่สถานทูตกัมพูชา หรือไปยื่นที่ประเทศกัมพูชาโดยตรง เช่น เอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวกัมพูชา ฯ เอกสารนั้นจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศเสียก่อน ซึ่งหากจะนำไปรับรองด้วยตนเองก็อาจจะต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ซึ่งสำหรับบริการ รับแปลเอกสาร ของบริษัทเรา ก็มีบริการ แปลเอกสารพร้อมยื่นรับรอง กระทรวงต่างประเทศให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ แปลเอกสารภาษากัมพูชา กับเราด้วย ซึ่งเราก็จะจัดการดำเนินการรับรองให้จนเสร็จสิ้น และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆให้ลำบากเลย

เอกสารต่างๆ ที่ให้บริการ รับแปลภาษากัมพูชา - รับแปลภาษาเขมร

คู่ภาษาที่ให้บริการแปลภาษากัมพูชา

รับแปลภาษากัมพูชาเป็นไทย
รับแปลภาษาไทยเป็นกัมพูชา
รับแปลภาษากัมพูชาเป็นอังกฤษ
รับแปลภาษาอังกฤษเป็นกัมพูชา

รับแปลภาษากัมพูชา เอกสารเฉพาะบุคคล

แปลสูติบัตรภาษากัมพูชา-ไทย
แปลทะเบียนบ้านเป็นกัมพูชา
แปลใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลเป็นกัมพูชา
แปลพาสปอร์ต กัมพูชา-ไทย
แปลมรณบัตรเป็นภาษากัมพูชา
แปลบัตรประชาชน ไทย-กัมพูชา
แปลใบขับขี่เป็นภาษากัมพูชา

รับแปลภาษาเขมร เอกสารด้านครอบครัว

แปลใบรับรองโสดเป็นภาษากัมพูชา
แปลทะเบียนสมรสเป็นภาษากัมพูชา
แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเป็นกัมพูชา
แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตรเป็นกัมพูชา
แปลใบหย่าเป็นภาษากัมพูชา
แปลทะเบียนสำมะโนครัวภาษากัมพูชาเป็นไทย

รับแปลภาษาเขมร เอกสารด้านการศึกษา

รับแปลใบเกรดเป็นภาษากัมพูชา
แปลใบประกาศนียบัตรเป็นกัมพูชา
แปลใบรับรองผลการศึกษาเป็นกัมพูชา

รับแปลภาษากัมพูชา ด้านบริษัท

แปลหนังสือรับรองบริษัทภาษาเขมรเป็นไทย
แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกัมพูชา
แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทภาษากัมพูชา
แปลหนังสือบริคณห์สนธิเป็นภาษากัมพูชา
แปลใบทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษากัมพูชา
แปลงบการเงินเป็นภาษากัมพูชา