รับแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบ ภ.พ.20 หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานสรรพากรได้ออกให้แก่ผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกว่า จด VAT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจจะต้องได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล หรือบางกรณีก็เพียงได้การรับรองจากบริษัทผู้แปล ซึ่งจะแล้วแต่หน่วยงานปลายทางที่เรียกใช้เอกสารนั้นๆ ลูกค้าสามารถสอบถามไปยังหน่วยงานที่จะนำเอกสารไปใช้เพื่อที่จะทราบแน่ชัดว่าเอกสารใบภาษีมูลค่าเพิ่มที่แปลนี้ จะต้องรับรองในระดับไหน ซึ่งเมื่อพอลูกค้าทราบแล้วสามารถแจ้งต่อเราเพื่อดำเนินการแปลและรับรองต่อไป “


รับแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ภาษาอังกฤษ พร้อมรับรอง


รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น พร้อมรับรองเอกสาร

และนอกจากบริการแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทางบริษัทยังให้บริการรับแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกประเภท อาทิเช่นหนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนการค้า งบการเงิน ฯ สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำเอกสารไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ทางบริษัทก็มีบริการเดินเรื่องยื่นรับรองเอกสารให้แก่ท่าน โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 8 ถึง 10 วันทำการ ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารตัวจริงทาง EMS มาให้แก่เราด้วย

รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการแปลเอกสารออนไลน์ โดยรับงานแปลที่เป็นเอกสารราชการโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารบริษัท เอกสารเฉพาะตัวเพื่อใช้ในการสมรสกับชาวต่างชาติ แปลเอกสารยื่นขอวีซ่า โดยเราให้บริการแปลพร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ ในราคาประหยัด และให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานแปล โดยเลือกผู้แปลที่มีความชำนาญ ในด้านการแปลเอกสารเหล่านี้ เข้ามาอยู่ในทีมงานของเรา เพื่อให้งานแปลของเรามีคุณภาพดีที่สุด เมื่อลูกค้าใช้บริการแปลเอกสารกับเราแล้ว สิ่งที่เราสามารถยืนยันได้ก็คือ ลูกค้าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ มีการตรวจเช็คก่อนจัดส่งงาน และได้รับงานตรงตามกำหนดนัด ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ลูกค้าทุกๆท่านในเร็ววันนี้

“งานแปลเอกสารไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณมีคนที่มีความชำนาญดูแลให้คุณ”

contaceus-ratchakarn

ติดต่อแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และเอกสารราชการอื่น ๆ

ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือแสกน ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) โดยกางหน้ารูปถ่าย ให้เห็นทั้งบนและล่าง พร้อมทั้งตัวอักษรทุกตัวอย่างชัดเจน (เหมือนเวลาถ่ายเอกสาร) เพื่อประเมินราคาได้ที่

email :: pasacenter@gmail.com
Line Id :: 0943422420


ขั้นตอนการใช้บริการแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเรา

ส่งเอกสารประเมินราคาค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าถ่ายรูปเอกสาร หรือแสกนไฟล์ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการแปลทั้งหมด ส่งมาเพื่อให้เราสรุปแจ้งยอดราคาค่าแปล และระยะเวลาแปล ทาง email หรือ Line (ที่แจ้งไว้ตามด้านล่าง)

เสนอราคาค่าแปล

เมื่อได้รับอีเมลหรือไลน์ ที่ลูกค้าส่งเอกสารมาประเมินราคาแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบทำการเสนอราคาแจ้งแก่ลูกค้าโดยไว (ตอบอีเมลและไลน์เวลา 09.00 – 17.00 น.)

*สำคัญ เราจะทำการเสนอราคาให้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์แสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร มาทางอีเมลหรือทางไลน์เท่านั้น กรณีไม่ส่งเอกสารมา เราไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้

ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าชำระค่าบริการแปลเพื่อเริ่มงานแปล เมื่อลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเข้ามาทางอีเมล หรือไลน์ที่ติดต่อ พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นี้

  • ชื่อภาษาอังกฤษตามใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)หรือตามบัตรประชาชน ของชื่อบุคคลในเอกสาร เพื่อเวลาแปลเราจะได้ใช้ให้ตรงกัน *กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้ง และให้ทางสถาบันสะกดชื่อไปเอง หากมีความผิดพลาดและต้องการให้แก้ไขชื่อใหม่ในภายหลัง มีค่าใช้จ่ายนะคะ
  • ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสารของลูกค้า

บริษัทจัดส่งงานแปล

เริ่มแปลและจัดส่งงานแปล เมื่อได้รับแจ้งการโอนจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้โดยทันที และจะจัดส่งเอกสารให้ภายในกำหนดตามที่แจ้งไว้ โดยจะมีการแจ้งเลขพัสดุในช่วงค่ำของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการจัดส่ง)

 


แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)กับเรา ดียังไง?


#1. คำแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)มีความถูกต้อง

รับแปลเอกสารราชการ.com เป็นบริษัทแปลเอกสาร ที่เน้นไปที่การให้บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และเอกสารราชการอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งในการแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแปลเอกสารราชการอื่นๆนั้น หากแปลไม่ถูกต้องจริง ก็ย่อมไม่สามารถผ่านการรับรองคำแปลจากกรมการกงสุลได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เอกสารของท่าน จะทำการแปล โดยผู้แปลที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

 

ตัวอย่างคำแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)จากเรา

 

#2. ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลเอกสาร และรับรองคำแปลเอกสารโดยเฉพาะ เมื่อลูกค้าใช้บริการ แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) กับเรา ทางบริษัทจะประทับตรารับรองคำแปล และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป หรือจะให้ทางบริษัทดำเนินการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ด้วยก็ได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “บริการรับแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองกงสุล”

pic-รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล-1-01

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว

#3. ส่งงานตรงตามเวลานัดหมาย

บริการ รับแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของเรา สามารถจัดส่งงานให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1-2 วัน หลังการชำระค่าบริการแปล กรณีเป็นงานเร่งด่วน และเอกสารของลูกค้าไม่ต้องรับรองที่กระทรวงด้วย เราสามารถแปลด่วนให้ได้  โดยจัดส่งให้ภายในวันนั้น ๆ เลย (มีเพิ่มค่าบริการแปลด่วน) ทั้งนี้ทางบริษัท เปิดให้บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซด์มาตั้งแต่ปี 2011 ให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาเสมอมา จนมีลูกค้าประจำและได้รับการบอกต่ออย่างมากมาย โดยตั้งแต่เปิดทำการมา ทางบริษัทไม่เคยส่งงานที่ด้อยคุณภาพ หรือส่งงานช้ากว่ากำหนดนัดหมายเลย แม้แต่ครั้งเดียว เพื่อเป็นการรับประกันการส่งงานตรงเวลาของเรา เรายินดีลดค่าแปลเอกสารให้ 30% ในกรณีที่บริษัทจัดส่งงานให้ช้ากว่าเวลานัดหมาย

 

#4. แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี

จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี

กรณีที่ลูกค้าต้องการนำ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ไปใช้ที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฯ ท่านจะต้องแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เป็นภาษานั้นๆด้วย ทางบริษัทเรามีบริการ แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และแปลเอกสารราชการต่างๆ เป็นภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯ โดยนักแปลที่มีความสามารถในด้านแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะด้วย ทำให้งานของลูกค้าจบภายในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่แปลภาษาอื่นๆต่ออีก


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420