รับแปลสูติบัตร

รับแปลสูติบัตร-002

“ในการติดต่อทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรส การสมัครงาน การเรียนต่อ เกือบทุกครั้งจะต้องทำการแปลใบสูติบัตร สูติบัตรเป็นเอกสารสำคัญ ที่ทางเจ้าหน้าที่นายทะเบียนออกให้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองตัวบุคคล ที่แสดงถึงสัญชาติ วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่บุคคลนั้น ๆ เกิด รวมถึงชื่อบิดามารดาของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งในการ “แปลสูติบัตร” นี้ ก็เพื่อเป็นหลักฐานรับรองตัวตนของบุคคลนั้น ๆ เป็นเอกสารสำคัญที่ในชีวิตหนึ่งจะมีได้แค่ใบเดียว ในกรณีที่ทำหาย ทางเจ้าหน้าที่จะไม่ออกสูติบัตรฉบับใหม่ให้ แต่จะออกหนังสือรับรองการเกิด หรือสำเนาสูติบัตรให้แทน”


รับแปลสูติบัตร เป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พร้อมรับรองกงสุล


รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลสูติบัตร จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และมีบริการนำสูติบัตร และเอกสารราชการอื่น ๆ นำไปรับรองความถูกต้องของคำแปล ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ แจ้งวัฒนะแทนท่าน โดยในการแปลสูติบัตรของเรา นอกจากจะให้บริการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังให้บริการแปลสูติบัตรเป็นภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ฯ พร้อมรับรอง โดยเรามีประสบการณ์ในการแปลเอกสารราชการ และยื่นกงสุล เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และมาเปิดให้บริการรับแปลเอกสารออนไลน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 รองรับลูกค้าเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน ในแต่ละปี มีเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงมากมาย ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เมื่อใช้บริการ แปลสูติบัตร หรือแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเราแล้ว จะได้รับงานแปลที่มีความถูกต้อง ใช้งานได้จริง รวมถึงได้รับงานอย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลาอย่างแน่นอน

“งานแปลเอกสารไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณมีคนที่มีความชำนาญดูแลให้คุณ”

contaceus-ratchakarn

ติดต่อแปลสูติบัตร และเอกสารราชการอื่น ๆ

ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือแสกน ใบสูติบัตร ใบเกิด เพื่อประเมินราคาได้ที่

email :: pasacenter@gmail.com
Line Id :: 0943422420


ขั้นตอนการใช้บริการแปลสูติบัตร และแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเรา

ส่งเอกสารประเมินราคาค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าถ่ายรูปเอกสาร หรือแสกนไฟล์สูติบัตร รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการแปลทั้งหมด ส่งมาเพื่อให้เราสรุปแจ้งยอดราคาค่าแปล และระยะเวลาแปล ทาง email หรือ Line (ที่แจ้งไว้ตามด้านล่าง)

เสนอราคาค่าแปล

เมื่อได้รับอีเมลหรือไลน์ ที่ลูกค้าส่งเอกสารมาประเมินราคาแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบทำการเสนอราคาแจ้งแก่ลูกค้าโดยไว (ตอบอีเมลและไลน์ในช่วงเวลา 09.00 – 17.00 น.)

*สำคัญ เราจะทำการเสนอราคาให้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์แสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร มาทางอีเมลหรือทางไลน์เท่านั้น กรณีไม่ส่งเอกสารมา เราไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้

ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าชำระค่าบริการแปลเพื่อเริ่มงาน เมื่อลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเข้ามาทางอีเมล หรือไลน์ที่ติดต่อ พร้อมกันนี้ ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  • ชื่อภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ตหรือตามบัตรประชาชน ของบุคคลในเอกสาร เพื่อเวลาแปลเราจะได้ใช้ให้ตรงกัน *กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้ง และให้ทางศูนย์แปลสะกดชื่อไปเอง หากมีความผิดพลาดและต้องการแก้ไขในภายหลัง มีค่าใช้จ่ายนะคะ
  • ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสาร

บริษัทจัดส่งงานแปล

เริ่มแปลและจัดส่งงานแปล เมื่อได้รับแจ้งการโอนจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้โดยทันที และจะจัดส่งเอกสารให้ภายในกำหนดตามที่แจ้งไว้ โดยจะมีการแจ้งเลขพัสดุในช่วงค่ำของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการจัดส่ง)


แปลสูติบัตรกับเรา ดียังไง?


#1. คำแปลสูติบัตรมีความถูกต้อง

รับแปลเอกสารราชการ.com เป็นบริษัทแปลเอกสาร ที่เน้นไปที่การให้บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น แปลสูติบัตร แปลใบเกิด และเอกสารราชการอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งในการแปลสูติบัตร แปลใบเกิด หรือแปลเอกสารราชการอื่นๆนั้น หากแปลไม่ถูกต้องจริง ก็ย่อมไม่สามารถผ่านการรับรองคำแปลจากกรมการกงสุลได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เอกสารของท่าน จะทำการแปล โดยผู้แปลที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

pic-รับแปลสูติบัตรพร้อมรับรองกงสุล-1-01

ตัวอย่างคำแปลใบสูติบัตรจากเรา

 

#2. ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลเอกสาร และรับรองคำแปลเอกสารโดยเฉพาะ เมื่อลูกค้าใช้บริการ แปลสูติบัตร แปลใบเกิด กับเรา ทางบริษัทจะประทับตรารับรองคำแปล และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป หรือจะให้ทางบริษัทดำเนินการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ด้วยก็ได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “บริการรับแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองกงสุล”

pic-รับแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล-1-01

ตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว

#3. ส่งงานตรงตามเวลานัดหมาย

บริการ รับแปลสูติบัตร แปลใบเกิด ของเรา สามารถจัดส่งงานให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1-2 วัน หลังการชำระค่าบริการแปล

ทางบริษัท เปิดให้บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซด์มาตั้งแต่ปี 2011 ให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาเสมอมา จนมีลูกค้าประจำและได้รับการบอกต่ออย่างมากมาย โดยตั้งแต่เปิดทำการมา ทางบริษัทไม่เคยส่งงานที่ด้อยคุณภาพ หรือส่งงานช้ากว่ากำหนดนัดหมายเลย แม้แต่ครั้งเดียว

“เพื่อเป็นการรับประกันการส่งงานตรงเวลาของเรา เรายินดีลดค่าแปลเอกสารให้ 30% ในกรณีที่บริษัทจัดส่งงานให้ช้ากว่าเวลานัดหมาย”

 

#4. แปลสูติบัตรเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี

จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี

กรณีที่ลูกค้าต้องการนำ สูติบัตร ใบเกิด ไปใช้ที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฯ ท่านจะต้องแปลสูติบัตร ใบเกิด เป็นภาษานั้นๆด้วย ทางบริษัทเรามีบริการ แปลสูติบัตร แปลใบกิด และแปลเอกสารราชการต่างๆ เป็นภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯ โดยนักแปลที่มีความสามารถในด้านแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะด้วย ทำให้งานของลูกค้าจบภายในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่แปลภาษาอื่นๆต่ออีก


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420