รับแปลภาษาเวียดนาม

รับแปลภาษาเวียดนาม-002

รับแปลภาษาเวียดนาม

รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลเอกสารราชการภาษาเวียดนาม และแปลงานภาษาเวียดนามทุกประเภท อาทิเช่น เอกสารเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เอกสารสัญญา แปลเว็บไซด์ แปลคู่มือ

"ดำเนินงานแปลโดยนักแปลชาวเวียดนาม ประสบการณ์ในการแปลกว่า 15 ปี"

แปลภาษาญี่ปุ่น-002

แปลภาษาเวียดนามกับเราดีกว่ายังไง?

ประสบการณ์แปลเอกสาร

"แปลโดยนักแปลชาวเวียดนาม"

นักแปลภาษาเวียดนามของบริษัทเรา เป็นชาวเวียดนามที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยเป็นอย่างดี สามารถแปลภาษาเวียดนามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รองรับเอกสารได้หลากหลายประเภท เช่น แปลเอกสารราชการภาษาเวียดนามเป็นไทย และ แปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม แปลภาษาเวียดนามเพื่อการโฆษณา การตลาด ฉลากสินค้า ฉลากยารวมไปถึง แปลภาษาเวียดนามด้านสัญญา และจดหมายภาษาเวียดนาม โดยทุกงานที่ผ่านมา ก็ล้วนได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด กรณีที่ลูกค้าต้องการแปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม ทางบริษัทจะให้นักแปลที่เป็นชาวเวียดนาม ที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยเป็นอย่างดี เป็นผู้ดำเนินการแปล ซึ่งจะทำให้งานแปลที่ออกมาเป็นภาษาเวียดนามนั้น มีภาษาและสำนวนที่ดี เหมาะสำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อธุรกิจ รวมไปถึงในการแปลสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างบริษัท ซึ่งจะต้องดำเนินการแปลด้วยความละเอียด รอบคอบ และมีการสื่อภาษาที่ดี ให้สามารถเข้าใจได้ทั้งสองฝ่าย

รับยื่นกงสุล

แปล+รับรองเอกสารจากบริษัท

รับแปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม-เวียดนามเป็นไทย พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท: ในกรณีที่เอกสารที่แปลจะต้องมีการรับรองจากบริษัทผู้แปล ทางบริษัทของเราก็มีบริการประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัทให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแปลเอกสารเวียดนามกับเราเท่านั้น และในกรณีที่ลูกค้าจะต้องนำงานแปลเอกสารราชภาษาเวียดนาม ไปใช้ที่สถานทูตเวียดนาม หรือไปยื่นที่ประเทศเวียดนามโดยตรง เช่น เอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวเวียดนาม ฯ เอกสารนั้นจะต้องทำการ แปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศเสียก่อน ซึ่งหากจะนำไปรับรองด้วยตนเองก็อาจจะต้องใช้เวลา และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างมาก ซึ่งทางบริษัทเองก็มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการแปลเอกสารภาษาเวียดนามกับเราด้วย ซึ่งเราก็จะจัดการดำเนินการรับรองให้จนเสร็จสิ้น และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆให้ลำบากเลย 

ตรงต่อเวลา2

รวดเร็วและตรงเวลา

รับแปลภาษาเวียดนามด่วน:บริการ รับแปลภาษาเวียดนาม ของเรานั้น นอกจากให้ความสำคัญกับความถูกต้องของงานแปลแล้ว ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความตรงต่อเวลาในการส่งงานแปลภาษาเวียดนามให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมากอีกด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานแปลภาษาเวียดนามของเรา ยังไม่เคยส่งงานให้ลูกค้าเกินกำหนดเวลานัดหมายแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า ท่านจะได้งานแปลภาษาเวียดนาม ตรงตามกำหนดนัดส่งงานแปลอย่างแน่นอน

เอกสารที่ให้บริการแปลเป็นภาษาเวียดนาม

รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทย --> ภาษาเวียดนาม เวียดนาม-->ไทย เอกสารดังต่อไปนี้

 • แปลทะเบียนบ้าน
 • แปลสูติบัตร ใบเกิด
 • แปลหนังสือรับรองโสด
 • Alternate Arrow Right
  ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • Alternate Arrow Right
  แปลบัตรประชาชน
 • Alternate Arrow Right
  แปลพาสปอร์ต (Passport)
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบมรณบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลทะเบียนสมรส
 • แปลใบหย่า
 • แปลใบเกรด transcript
 • แปลใบประกาศนียบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนพาณิชย์
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Alternate Arrow Right
  แปลวัตถุประสงค์บริษัท
บริการของเรา

ค่าแปลภาษาเวียดนาม

บริการ

ราคา

แปลเอกสารราชการไทยเป็นเวียดนาม

หน้าละ 500-700 บาท

แปลเอกสารราชการเวียดนามเป็นไทย

เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท

ใบเกรด ทรานสคริป โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ค่าบริการยื่นรับรองกงสุล

800 บาท รวมส่ง ems

ค่าธรรมเนียมรับรอง (ของกงสุล)

ฉบับละ 400 บาท

contact22

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการแปลเป็นภาษาเวียดนาม สามารถส่งมาเพื่อประเมินราคาค่าแปลได้ 2 ช่องทาง (กรณีต้องการให้รับรองกระทรวง รบกวนแจ้งมาด้วยนะคะ)

Email: pasacenter@gmail.com

Line ID: 0943422420

สำคัญ: กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารมา ขออนุญาตไม่แจ้งราคาใดๆ เนื่องจากว่าไม่เห็นเอกสาร และป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับเรา

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ "รับแปลเอกสารและรับรองเอกสาร" โดยเราให้ความสำคัญกับงานแปลเอกสารจะต้องมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้จริง และให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาในการจัดส่งงานแปลภาษาอังกฤษของเราแก่ลูกค้าเสมอมา โดยทางบริษัทเปิดให้บริการทั้งในส่วนของ รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า พร้อมรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยนอกจากจะรองรับคู่ภาษา ไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย แล้ว ยังมีบริการ รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศต่างๆ ได้แก่ แปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี แปลภาษาเขมร แปลภาษาลาว ฯ โดยแต่ละภาษา จะดำเนินการแปล โดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสารราชการในภาษานั้น ๆ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เราอาจจะไม่ใช่ที่บริการ รับแปลภาษาอังกฤษที่ราคาถูกที่สุด แต่เราเน้นการแปลเอกสารให้ถูกต้อง รับผิดชอบในทุก ๆ งานที่ได้รับ จัดส่งงานให้ตรงตามกำหนด ไม่มีเผา ไม่มีทำงานลวก ๆ โดยเน้นถึงการนำเอกสารไปใช้งานของลูกค้าเป็นที่สุด


รับแปลภาษาเวียดนาม-001

ศูนย์แปลภาษาเวียดนามอันดับ 1

ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ๆที่ภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากขึ้นเป็นอย่างสูง โรงงานและฐานการผลิตต่างๆได้ย้ายไปสู่ประเทศเวียดนามมากขึ้น และประเทศเวียดนามก็มีกำลังซื้อที่สูงมาก ดังนั้นคนไทยหลายๆคนจึงมักจะไปทำการค้า หรือนำสินค้าไปขายที่ประเทศเวียดนาม หนึ่งในงานสำคัญที่จะต้องใช้อยู่ตลอดก็คือในการแปลเอกสารภาษาเวียดนาม ไม่ว่าจะแปลจากภาษาเวียดนามเป็นไทยหรือแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม ทั้งในส่วนของการติดต่อธุรกิจหรือการติดต่อกับหน่วยงานราชการที่ประเทศเวียดนาม โดยทางศูนย์แปลภาษาเวียดนามของเรา ก็มีให้บริการในการแปลเอกสารราชการจากภาษาใดเป็นภาษาเวียดนาม และแปลจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย โดยสามารถรองรับงานแปลได้อย่างหลากหลาย ด้วยทีมงานแปลคุณภาพที่มีทั้งคณาจารย์ที่เป็นชาวเวียดนามโดยตรง และยังมีนักแปลคุณวุฒิชาวไทยที่เรียนจบเอกภาษาเวียดนามโดยเฉพาะ มาคอยบริการงานแปลให้กับทุกท่าน 

รับแปลภาษาเวียดนามโดยเจ้าของภาษา

การแปลภาษาเวียดนามของศูนย์แปลภาษาเวียดนามของเรา จะมีนักแปลทั้งชาวไทยและชาวเวียดนาม โดยงานแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนามนั้น คงจะดีกว่าถ้าให้นักแปลที่เป็นชาวเวียดนามผู้เป็นเจ้าของภาษาเป็นผู้รับผิดชอบงานแปลด้วยตนเอง ซึ่งก็คงเหมือนกับที่เราคนไทยสามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยได้ดีกว่าภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนจริงไหมละคะ นอกจากนี้เมื่องานแปลเสร็จแล้วเรายังมีการประทับตรารับรองคำแปลในเอกสาร โดยบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลงบนเอกสารที่แปลให้กับลูกค้าทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยท่านสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานราชการต่างๆ กรณีที่หน่วยงานราชการขอเอกสารที่รับรองจากกระทรวง ทางเราก็จะมีบริการยื่นรับรองกระทรวงต่างประเทศให้ด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของทั้งค่าแปรและค่ารับรอง

แปลภาษาเวียดนาม ที่ไหนดี?

ถ้าคุณกำลังมองหาที่แปลเอกสารเวียดนาม แต่ไม่รู้จะแปลที่ไหนดี รับแปลเอกสารราชการ.Com ขอเสนอตัวในการบริการแปลเอกสารภาษาเวียดนามให้แก่ท่าน โดยเราเป็นบริษัทที่เปิดให้บริการแปลเอกสารต่างๆมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว มีนักแปลหลากหลายภาษา ที่แต่ละท่านก็มีความชำนาญในด้านงานแปลโดยเฉพาะ และคอยให้บริการกับท่าน รับรองได้ว่าคำแปลที่ได้จะมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้ พร้อมทั้งมีการจัดรูปแบบตารางหรือ layout  ให้เหมือนตรงตามต้นฉบับ พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท

error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420