รับแปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น

รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการรับแปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น แปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น

จุดเด่นของบริการรับแปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่นของเรา

นักแปลมีความเชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ในการแปลเอกสารสำคัญต่างๆ เช่นสัญญา หรือเอกสารราชการ จากภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่นนั้น ผู้แปลจะต้องมีความรู้ ความเข้า ในภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาต้น เป็นอย่างดีก่อน และจะต้องมีความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดีมาก พอที่จะเลือกใช้คำศัพท์ สำนวน ให้สอดคล้องและตรงตามความหมายของต้นฉบับให้มากที่สุดด้วย

นักแปลภาษาญี่ปุ่นของบริษัทเรา มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารราชการจากภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น เช่นใบสำคัญการสมรส (Eng) ใบจบการศึกษา ประวัติการศึกษา สัญญาต่างๆ ฯ ที่จะต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี โดยมีประสบการณ์ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น เพื่อใช้ในการยื่นสถานทูตญี่ปุ่น และหน่วยงานราชการ หรือระดับบริษัทอยู่เป็นประจำ และผลงานที่แปลไปนั้น ก็ได้รับการยอมรับที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอด

มีการตรวจเช็คคำแปลก่อนจัดส่งงาน

ก่อนทำงานจัดส่งงานแปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่นให้แก่ลูกค้า เราจะทำการตรวจเช็คตัวสะกด ไวยากรณ์ และตัวเลขต่างๆอีกครั้งเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการตกหล่นหรือข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด

ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัทฟรี

สำหรับเอกสารราชการ ที่แปลจากภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้ยื่นที่สถานทูต หรือกระทรวงต่างประเทศนั้น บริษัทจะทำการประทับตรารับรองความถูกต้องของคำแปลญี่ปุ่นให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

จัดรูปแบบตาราง เลย์เอ้าท์ และรูปภาพต่างๆตรงตามต้นฉบับ

ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่นบางใบนั้น จะต้องมีการสร้างฟอร์มตารางด้วย เช่น หน้าสมุดบัญชี หน้างบการเงินบริษัท ใบเกรด ใบจบการศึกษา ฯ ซึ่งเราเข้าใจดีว่าลูกค้าหลายๆท่านอาจจะเป็นห่วงในเรื่องการจัดรูปแบบเหล่านี้ ว่าแปลออกมาแล้วจะเหมือนกับต้นฉบับไหม? เรามีเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญด้านโปรแกรม Microsoft Word และ Excel โดยเฉพาะ สามารถจัดรูปแบบตาราง ฟอร์มต่างๆ ได้ตรงตามต้นฉบับ

รับประกันการส่งงานตรงกำหนดเวลา

เรื่องความตรงต่อเวลานัดหมาย เป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ และรับผิดชอบเป็นอย่างดีเสมอมา ในประวัติการทำงานกว่า 10 ปีของเรานั้น ไม่เคยมีกรณีที่จัดส่งงานให้กับลูกค้าช้าเลยแม้แต่ครั้งเดียว เราขอรับประกันกับลูกค้าว่า หากทางบริษัทจัดส่งงานช้ากว่าที่กำหนดไว้ เรายินดีชดเชยเป็นจำนวนเงิน 30% ของค่าแปลให้แก่ลูกค้า

รับประกันความถูกต้องของงานแปล

สำหรับงานแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่นของเรานั้น เราดำเนินการแปลด้วยทีมงานที่มีความรับผิดชอบสูง และมีความเป็นมืออาชีพจริงๆ เราจึงกล้ารับรองความถูกต้องของงานแปลของเรา โดยหากงานแปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น ที่ได้แปลจากเราไปนั้น อ่านไม่รู้เรื่อง หรือมีการแปลมั่ว จนไม่สามารถนำไปใช้งานได้ เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน

ท่านสามารถส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาค่าแปลภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น ได้ที่ email pasacenter@gmail.com

หรือโทร 094-342-2420

Line Id ::  0943422420

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ รับแปลภาษาญี่ปุ่น ของเรา