รับแปลภาษาลาวเป็นไทย

รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการรับแปลภาษาลาวเป็นไทย งานแปลคุณภาพ พร้อมประทับตรารับรองบริษัท

จุดเด่นของบริการรับแปลภาษาลาวเป็นไทยของเรา

นักแปลภาษาลาวมืออาชีพ

ในการแปลเอกสารภาษาลาวเป็นไทยนั้น นอกจากผู้แปลจะต้องมีความรู้และความชำนาญในภาษาลาวอย่างดีแล้ว จะต้องมีความสามารถที่จะถ่ายทอดและสื่อสารข้อความออกมาเป็นภาษาไทยได้ดีด้วย นักแปลของทางบริษัทเรา มีประสบการณ์ในการแปลภาษาลาวเป็นไทยมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งในประสบการณ์ทางด้านการแปลเอกสารราชการภาษาลาวเป็นภาษาไทย เช่นใบจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอกสารสัญญาระหว่างประเทศ และนอกจากนี้ยังเป็นล่ามประสานงานให้กับชาวลาวและไทยมากว่า 10 ปี ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านภาษาลาวอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถแปลงานได้อย่างรวดเร็ว เลือกใช้คำศัพท์ต่างๆให้เหมาะสมกับเนื้อหา โดยคงความหมายของต้นฉบับภาษาลาวเอาไว้ได้ดีที่สุด

มีการตรวจเช็คคำแปลก่อนจัดส่งงาน

ก่อนที่จะจัดส่งงานแปลภาษาลาวเป็นไทยให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทจะมีการตรวจสอบไวยากรณ์ และความถูกต้องของภาษาที่ใช้ทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความผิดพลาดของงานแปลน้อยที่สุด

ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัทฟรี

สำหรับเอกสารราชการ ที่แปลจากภาษาลาวเป็นไทย เพื่อนำไปใช้ยื่นที่สถานทูต หรือกระทรวงต่างประเทศนั้น บริษัทจะทำการประทับตรารับรองความถูกต้องของงานแปลให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

จัดรูปแบบตารางและรูปภาพตรงตามต้นฉบับ

ในการแปลภาษาลาวเป็นไทยบางใบนั้น จะต้องมีการจัดตารางด้วย เช่นหน้าสมุดบัญชี งบการเงิน ใบเกรด ฯ ซึ่งลูกค้าหลายท่านอาจเป็นห่วงในเรื่องการจัดรูปแบบตารางนี้ เรามีพนักงานที่ชำนาญด้านโปรแกรม Microsoft Word และ Excel โดยเฉพาะ สามารถจัดรูปแบบตาราง ฟอร์มต่างๆ ให้ตรงตามต้นฉบับมากที่สุด

รับประกันการส่งงานตรงเวลา

เรื่องความตรงต่อเวลา เป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญเสมอมา ในประวัติการทำงานกว่า 10 ปีของเรานั้น ไม่เคยจัดส่งงานช้าเลยแม้แต่ครั้งเดียว และเราให้การรับประกันแก่ลูกค้า ว่าหากเราจัดส่งงานช้ากว่าที่กำหนดไว้ เรายินดีคืนเงิน 30% ของค่าแปลให้แก่ลูกค้า

รับประกันการแก้ไขงานแปล

กรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการแปล เรายินดีแก้ไขให้จนจบงาน เว้นแต่กรณีที่ลูกค้าต้องการแก้ไขเนื้อหาของต้นฉบับ จะประเมินราคาค่าแก้ไขเพิ่มเติมตามจริง

วิธีใช้บริการแปลภาษาลาวเป็นไทย

 ส่งไฟล์งานเพื่อประเมินราคา

ท่านสามารถส่งไฟล์งานต้นฉบับภาษาลาว ที่ต้องการแปลเป็นไทย เพื่อประเมินราคาค่าแปล โดยถ่ายรูปหรือแสกนไฟล์ส่งมาที่
E-mail : pasacenter@gmail.com หรือ Line Id ::  0943422420

 ระบุรายละเอียดที่สำคัญ

รายละเอียดต่างๆที่ควรแจ้งมาพร้อมกับไฟล์งานได้แก่

1. ภาษาที่ต้องการแปล (เช่น แปลภาษาลาวเป็นไทย)

2. วันหรือเวลาที่ต้องการรับงาน

3. กรณีเป็นเอกสารราชการ หากมีชื่อ-นามสกุล ตามพาสปอร์ต หรือที่เคยสะกดไว้แล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งมาพร้อมกันได้เลย

4. ชื่อ และเบอร์โทรติดต่อ

 ชำระค่าบริการแปล

เมื่อทางบริษัทได้รับเอกสาร และข้อมูลต่างๆแล้ว จะทำการเสนอราคาไปให้ลูกค้าโดยเร็ว โดยหากลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระค่าบริการแปลได้ตามเลขบัญชีที่แจ้งไป และแจ้งการโอนเงินมาที่ E-mail : pasacenter@gmail.com หรือแจ้งทางโทรศัพท์ เบอร์ 094-342-2420 โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

– ยอดเงินที่โอนเข้ามา

– ธนาคารที่โอนเงินเข้ามา

– วันและเวลา ที่ทำการโอนเงิน

– กรณีต้องการให้จัดส่ง ems ให้ระบุชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารมาพร้อมกันได้เลย

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มงานแปล หลังได้รับการแจ้งชำระค่าบริการแปลแล้วเท่านั้น

 การจัดส่งงานแปล

เมื่อบริษัทได้รับยอดเงินโอนตามที่แจ้งแล้ว จะแจ้งการรับชำระเงินไปยังอีเมล และแจ้งกำหนดเวลาจัดส่งให้ทราบ และจะเริ่มดำเนินการแปลให้ทันที โดยเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งงานเป็นไฟล์ word หรือ pdf ไปตามอีเมลที่ลูกค้าแจ้งไว้
กรณีเป็นการจัดส่ง ems จะแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าทราบ ภายในวันที่จัดส่ง

 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียด เกี่ยวกับบริการแปลภาษาลาวของเราเพิ่มเติมได้ที่ –> บริการรับแปลภาษาลาว