รับแปลภาษาญี่ปุ่น

japanese-translation-flag

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลเอกสารราชการ แปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น รับประกันงานแปล ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารส่งสถานทูตญี่ปุ่นและกงสุลกว่า 10 ปี การันตีด้วยผลงานแปลเอกสารเพื่อสมรสกับคนญี่ปุ่นไปแล้วกว่า 1,000 ท่าน

"ตรวจเช็คโดยนักแปลชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา ก่อนจัดส่งทุกงาน!!"

แปลภาษาญี่ปุ่น-002

ขั้นตอนการใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น และแปลเอกสารราชการอื่น ๆ กับเรา

ส่งเอกสารประเมินราคาค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าถ่ายรูปเอกสาร หรือแสกนไฟล์งาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการแปลภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ส่งมาเพื่อให้เราสรุปแจ้งยอดราคาค่าแปล และระยะเวลาแปล ทาง email หรือ Line

Email: pasacenter@gmail.com

Line ID: 0943422420

เสนอราคาค่าแปล

เมื่อได้รับอีเมลหรือไลน์ ที่ลูกค้าส่งเอกสารมาประเมินราคาแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบทำการเสนอราคาแจ้งแก่ลูกค้าโดยไว (ตอบอีเมลและไลน์ในช่วงเวลา 09.00 – 17.00 น.)

*สำคัญ เราจะทำการเสนอราคาให้ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งไฟล์แสกนหรือถ่ายรูปเอกสาร มาทางอีเมลหรือทางไลน์เท่านั้น กรณีไม่ส่งเอกสารมา เราไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้

ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

ลูกค้าชำระค่าบริการแปลเพื่อเริ่มงาน เมื่อลูกค้าตกลงแปล สามารถชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินเข้ามาทางอีเมล หรือไลน์ที่ติดต่อ พร้อมกันนี้ ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 • ชื่อภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ตหรือตามบัตรประชาชน ของบุคคลในเอกสาร เพื่อเวลาแปลเราจะได้ใช้ให้ตรงกัน *กรณีที่ลูกค้าไม่แจ้ง และให้ทางศูนย์แปลสะกดชื่อไปเอง หากมีความผิดพลาดและต้องการแก้ไขในภายหลัง มีค่าใช้จ่ายนะคะ
 • ชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสาร

บริษัทจัดส่งงานแปล

เริ่มแปลและจัดส่งงานแปล เมื่อได้รับแจ้งการโอนจากลูกค้าแล้ว ทางศูนย์แปลจะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้โดยทันที และจะจัดส่งเอกสารให้ภายในกำหนดตามที่แจ้งไว้ โดยจะมีการแจ้งเลขพัสดุในช่วงค่ำของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการจัดส่ง)

contact22

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่งมาเพื่อประเมินราคาค่าแปลได้ 2 ช่องทาง (กรณีต้องการให้รับรองกระทรวง รบกวนแจ้งมาด้วยนะคะ)

Email: pasacenter@gmail.com

Line ID: 0943422420

สำคัญ: กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารมา ขออนุญาตไม่แจ้งราคาใดๆ เนื่องจากว่าไม่เห็นเอกสาร และป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

เอกสารที่ให้บริการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น

รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทย --> ภาษาญี่ปุ่น เอกสารดังต่อไปนี้

 • แปลทะเบียนบ้าน
 • แปลสูติบัตร ใบเกิด
 • แปลหนังสือรับรองโสด
 • Alternate Arrow Right
  ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • Alternate Arrow Right
  แปลบัตรประชาชน
 • Alternate Arrow Right
  แปลพาสปอร์ต (Passport)
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบมรณบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลทะเบียนสมรส
 • แปลใบหย่า
 • แปลใบเกรด transcript
 • แปลใบประกาศนียบัตร
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนพาณิชย์
 • Alternate Arrow Right
  แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
 • Alternate Arrow Right
  แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Alternate Arrow Right
  แปลวัตถุประสงค์บริษัท
บริการของเรา

ค่าแปลภาษาญี่ปุ่น

บริการ

ราคา

แปลเอกสารราชการไทยเป็นญี่ปุ่น

หน้าละ 500-700 บาท

แปลเอกสารราชการญี่ปุ่นเป็นไทย

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ใบเกรด ทรานสคริป โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ค่าบริการยื่นรับรองกงสุล

800 บาท รวมส่ง ems

ค่าธรรมเนียมรับรอง (ของกงสุล)

ฉบับละ 400 บาท

แปลภาษาญี่ปุ่นกับเราดีกว่ายังไง?

ประสบการณ์แปลเอกสาร

"นักแปลชาวญี่ปุ่นตรวจเช็คเอกสารเอง"

เหตุผลที่เรากล้ารับประกันงานแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นของเรา ก็เพราะว่า ด้วยประสบการณ์ของนักแปล ที่แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นมาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี รวมทั้งในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจัดส่งงานให้ลูกค้า ยังมีการตรวจเช็คจากนักแปลที่เป็นชาวญี่ปุ่นโดยตรง เพื่อให้ได้งานแปลที่ถูกต้อง ให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ ดังนั้นเราจึงกล้าที่จะรับประกันงานแปลภาษาญี่ปุ่นของเรา ลูกค้าเกือบ 100% ที่ใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นจากเราไปแล้ว เอกสารสามารถยื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นได้จบในครั้งเดียว ไม่ต้องกลับมาแก้ไขใด ๆ เว้นแต่ในบางเขตที่อยากจะให้ใช้คำศัพท์ในแบบของเขา ทางเราก็จะแก้ไขให้จนจบเรียบร้อย โดยเรารับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการสมรส ท่องเที่ยว เรียนต่อ รวมถึงเอกสารทางการบัญชี ใบประกันสังคม ล้วนอยู่ในบริการแปลภาษาญี่ปุ่นของเราทั้งหมด ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามราคาโดยส่งเอกสารมาให้เราประเมินราคาค่าแปลได้ทางอีเมลหรือไลน์ด้านล่างนี้

รับยื่นกงสุล

รับแปลภาษาญี่ปุ่นด่วน พร้อมรับรองเอกสาร

รับแปลภาษาญี่ปุ่นด่วน: สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานเอกสารภาษาญี่ปุ่นด่วน เราสามารถให้บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นด่วน โดยเอกสาร 15 แผ่น ใช้เวลาการแปลไม่เกิน 1 ถึง 2 วันเท่านั้น (มีเพิ่มค่าบริการแปลด่วน) งานแปลเอกสารด่วน เป็นงานที่ถึงแม้จะมีความรีบมาก แต่ก็ยังต้องใช้ความละเอียด และการตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วน เพราะเจ้าหน้าที่ที่ตรวจเอกสาร ไม่ได้สนใจว่าเราจะใช้เวลาแปลเท่าไร แต่สนใจที่ความถูกต้องของตัวเอกสารมากกว่า เรียกว่าถึงจะรีบแต่ก็ต้องปราณีต นอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้รับรองคำแปลในเอกสาร ทางเราก็มีการประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัทให้ฟรี มีเพียงค่าจัดส่ง EMS 50 บาท ที่ลูกค้าจะต้องเสียเพิ่มเท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะใช้บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นด่วน จะต้องพร้อมที่จะโอนค่าแปลได้โดยเร็วด้วย กรณีที่เป็นงานแปลด่วนและไม่ได้โอนค่าแปลภาษาเข้ามาภายใน 1 ชั่วโมง ทางบริษัทจะถือว่าการเสนอราคาเป็นอันยกเลิกโดยปริยาย กรณีโอนเข้ามาช้างานแปลจะถูกเลื่อนออกไปตามคิวงาน ด้วยปริมาณนักแปลคุณภาพที่ไม่เพียงพอกับงานที่เข้ามาในแต่ละวัน จึงอยากให้ลูกค้ารับทราบและเข้าใจในส่วนนี้ด้วย 

ตรงต่อเวลา2

แปลภาษาญี่ปุ่นราคาถูก คุณภาพดี

รับแปลภาษาญี่ปุ่นราคาถูก:เราอาจจะการันตีไม่ได้ว่า "ราคาค่าแปลภาษาญี่ปุ่น" ของทางบริษัทเราถูกที่สุด แต่เราเชื่อว่า ในระดับงานมาตรฐานเดียวกัน ที่นักแปลมีประสบการณ์ในการแปลภาษาญี่ปุ่น แบบครั้งเดียวผ่าน มาเป็นระยะเวลาถึงกว่า 15 ปี และยังมีคนญี่ปุ่นเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้อีกครั้ง ก่อนจัดส่งนั้น ราคาค่าแปลภาษาญี่ปุ่นของเรา ถือว่า "ถูก" อย่างแน่นอน ซึ่งลูกค้าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมราคาค่าแปลภาษาญี่ปุ่นที่เราถึงได้ถูกกว่าที่อื่นทั้งๆที่มีคนญี่ปุ่นเป็นผู้ตรวจเอกสารซึ่งดูแล้วน่าจะราคาสูง คำตอบก็คือ  โดยลูกค้าประจำที่มีมากมาย ทำให้งานแปลภาษาญี่ปุ่นของเรามีมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงยืนยันคงราคาเดิมกับเมื่อ 10 ปีที่แล้วมาโดยตลอด โดยเรายึดถือคติที่ว่า "ลูกค้าอยู่ได้ เราอยู่ได้ และเน้นปริมาณของงานแทนที่จะเน้นราคาที่สูง" แต่ในงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแปลนาน เช่น เอกสารที่ต้องมีการสร้างฟอร์มตารางที่ละเอียด เอกสารที่มีคำศัพท์เฉพาะทางมาราคาก็อาจจะสูงกว่าเอกสารทั่วไป ลูกค้าสามารถสอบถามราคาก่อนตัดสินใจแปลได้ตามอีเมลหรือทาง Line  เมื่อได้รับรายงานจากลูกค้าแล้ว ทางเราจะรีบทำการแจ้งเสนอราคาโดยเร็ว

contact22

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา

ถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่งมาเพื่อประเมินราคาค่าแปลได้ 2 ช่องทาง (กรณีต้องการให้รับรองกระทรวง รบกวนแจ้งมาด้วยนะคะ)

Email: pasacenter@gmail.com

Line ID: 0943422420

สำคัญ: กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารมา ขออนุญาตไม่แจ้งราคาใดๆ เนื่องจากว่าไม่เห็นเอกสาร และป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับเรา

รับแปลเอกสารราชการ.com จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ "รับแปลเอกสารและรับรองเอกสาร" โดยเราให้ความสำคัญกับงานแปลเอกสารจะต้องมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้จริง และให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาในการจัดส่งงานแปลภาษาอังกฤษของเราแก่ลูกค้าเสมอมา โดยทางบริษัทเปิดให้บริการทั้งในส่วนของ รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า พร้อมรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยนอกจากจะรองรับคู่ภาษา ไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย แล้ว ยังมีบริการ รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศต่างๆ ได้แก่ แปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี แปลภาษาเขมร แปลภาษาลาว ฯ โดยแต่ละภาษา จะดำเนินการแปล โดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสารราชการในภาษานั้น ๆ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เราอาจจะไม่ใช่ที่บริการ รับแปลภาษาอังกฤษที่ราคาถูกที่สุด แต่เราเน้นการแปลเอกสารให้ถูกต้อง รับผิดชอบในทุก ๆ งานที่ได้รับ จัดส่งงานให้ตรงตามกำหนด ไม่มีเผา ไม่มีทำงานลวก ๆ โดยเน้นถึงการนำเอกสารไปใช้งานของลูกค้าเป็นที่สุด


thai-english-japan

รับแปลภาษาญี่ปุ่นด่วน

ถ้าคุณกำลังมองหาที่แปลภาษาญี่ปุ่นด่วน โดยต้องการรับงานภายใน 1-2 วัน เราสามารถช่วยคุณได้    บริษัทของเรามีทีมงานแปลภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพและมีความสามารถเฉพาะทาง ในการแปลเอกสารราชการต่างๆ จากภาษาไทยให้เป็นภาษาญี่ปุ่น โดยสามารถรองรับงานแปลด่วนได้เป็นอย่างดี มีความถูกต้องสูง มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของคำแปลก่อนจัดส่งให้ลูกค้าเสมอ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการแปลภาษาญี่ปุ่นด่วน ได้ตลอดเวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์ 9.00 น ถึง 17.00 น  เพื่อขอรับบริการแปลภาษาญี่ปุ่นด่วนทั้งนี้ลูกค้าจะต้องสแกนหรือถ่ายรูปไฟล์เอกสารที่ต้องการแปลส่งให้เราเพื่อประเมินราคาในการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและเพื่อดูระยะเวลาว่าเราจะสามารถรับงานได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ กรณีที่ไม่ได้ส่งเอกสารมา ทางเราไม่สามารถประเมินราคาค่าแปลภาษาญี่ปุ่นได้ เนื่องจากว่าไม่ได้สามารถเห็นเอกสาร หรือไม่เห็นความยากง่ายของงาน ซึ่งอาจจะทำให้การเสนอราคาไปมีความผิดพลาดและลูกค้าอาจจะมีปัญหากันในภายหลังได้

รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

เราให้บริการรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยรองรับเอกสารราชการเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการเพื่อใช้ในการสมรสกับชาวญี่ปุ่น ใบรับรองโสด ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ใบสูติบัตร บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ พาสปอร์ต ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม หรือจะเป็นเอกสารเพื่อการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการแปลใบเกรด ทรานสคริป หนังสือรับรองจบการศึกษา หนังสือรับรองการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมถึงรับแปลเอกสารของบริษัท จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท ใบผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม โดยทางเราจะแบ่งงานแปลตามความสามารถและความชำนาญของนักแปลแต่ละคน และสุดท้ายจะมีผู้แปลที่เป็นชาวญี่ปุ่น เป็นผู้ตรวจเช็คเอกสารก่อนจัดส่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเสมอ เพื่อให้ผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นของเรามีความถูกต้อง ลูกค้านำไปใช้งานได้โดยราบรื่น

แปลภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี?

ถ้าท่านกำลังมองหาที่แปลภาษาญี่ปุ่นที่ดี เชื่อใจได้ งานแปลไม่มั่ว ตรงต่อเวลา ราคาไม่แพง เราอยากให้ท่านได้ใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นกับเรา โดยที่ผ่านมามีลูกค้าที่ใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นกับเราแล้วกว่า 1,000 ราย อีกทั้งยังได้รับการแนะนำในกระทู้ของเว็บไซต์ pantip โดยมีการบอกปากต่อปากเสมอมา เราให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่ตัวผู้แปล ที่เป็นนักแปลภาษาญี่ปุ่นมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี มีทั้งประสบการณ์และความสามารถ ใช้สื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้ดี และเรายังมีความรับผิดชอบต่องาน เมื่อรับงานจากลูกค้ามาแล้วเราจะเน้นย้ำเสมอว่าจะต้องจัดส่งงานให้ตรงตามกำหนดนัด เพราะเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเอกสารของลูกค้าทุกคนล้วนมีความสำคัญและมีความเร่งรีบทั้งนั้น เราจึงคิดว่า ทางบริษัทของเรามีเพียงพอที่จะขอเสนอตัวให้ท่านได้ใช้บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นกับเรา อย่าลืมนะคะ ถ้าไม่รู้ว่าจะแปลภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี ขอแนะนำ รับแปลเอกสารราชการ.Com แล้วคุณจะไม่ผิดหวังค่ะ

สถาบันแปลภาษาญี่ปุ่น ที่เชื่อถือได้

เราเป็นสถาบันแปลภาษาญี่ปุ่นที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเปิดให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ผู้แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นของเรามีความชำนาญ สามารถแปลเอกสารราชการได้ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งยังมีการจัดฟอร์มคำแปลเอกสารให้ตรงตามต้นฉบับ ถ้าคุณกำลังมองหาสถาบันแปลภาษาญี่ปุ่น ที่มีคำแปลถูกต้อง มีความรับผิดชอบ ทำเป็นเอกสารใช้งานได้จริง และราคาไม่แพง นอกจากนี้เมื่อเอกสารได้ทำการแปลเสร็จแล้ว ทั้งสถาบันแปลภาษาญี่ปุ่นของเราจะมีการประทับตรารับรองคำแปลในเอกสาร เพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอีกด้วย

ค่าแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น

สำหรับท่านที่มีเอกสารแล้วอยากทราบราคาค่าแปลเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่น สามารถจัดส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการแปลทั้งหมด โดยการถ่ายรูปหรือสแกน แล้วส่งมาให้เราเพื่อประเมินราคาค่าแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น โดยทางเราจะรีบดำเนินการตรวจสอบเอกสารและเสนอราคากลับไปให้ท่านโดยเร็ว สำหรับท่านที่ยังไม่มีเอกสารแต่ต้องการทราบราคาค่าแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบราคาได้ตามตารางค่าแปลเอกสารด้านบน ซึ่งเป็นราคาประเมินเบื้องต้น ในกรณีที่ต้องการทราบราคาค่าแปลที่แท้จริง ทางเราจะเสนอราคาได้ต่อเมื่อลูกค้ามีเอกสารที่ต้องการจะแปลแล้วเท่านั้น
error: ติดต่องานแปล LineID: 0943422420