รับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ

รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ แปลเอกสารราชการภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ

จุดเด่นของบริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษของเรา

นักแปลมีความเชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษโดยเฉพาะ

ในการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษนั้น นอกจากผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดีแล้ว ยังจะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมากอีกด้วย

นักแปลภาษาญี่ปุ่นของเรา มีความเชี่ยวชาญในส่วนของเอกสารราชการภาษาญี่ปุ่น เช่นใบทะเบียนสมรส ใบทะเบียนบ้านญี่ปุ่น สลิปเงินเดือนภาษาญี่ปุ่น ใบจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ฯ ที่จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี โดยมีประสบการณ์ในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ เพื่อยื่นสถานทูต และหน่วยงานราชการอยู่เป็นประจำ และเอกสารที่แปลไปนั้น ก็ล้วนแต่ผ่านการรับรองด้วยดีทั้งสิ้น

มีการตรวจเช็คคำแปลก่อนจัดส่งงาน

ก่อนทำงานจัดส่งงานแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษให้แก่ลูกค้า เราจะทำการตรวจเช็คตัวสะกด ไวยากรณ์ และตัวเลขอีกครั้งเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการตกหล่นหรือผิดพลาดให้ดียิ่งขึ้น

ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัทฟรี

สำหรับเอกสารราชการ ที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ยื่นที่สถานทูต หรือกระทรวงต่างประเทศนั้น บริษัทจะทำการประทับตรารับรองความถูกต้องของงานแปลญี่ปุ่นให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

จัดรูปแบบตาราง กราฟ และรูปภาพต่างๆตรงตามต้นฉบับ

ในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษบางใบนั้น จะต้องมีการสร้างฟอร์มตารางด้วย เช่น หน้าสมุดบัญชี หน้างบการเงินบริษัท ใบเกรด ใบจบการศึกษา ฯ ซึ่งลูกค้าหลายท่านอาจเป็นห่วงในเรื่องการจัดรูปแบบเหล่านี้ ว่าแปลออกมาแล้วจะเหมือนกับต้นฉบับไหม เรามีพนักงานที่ชำนาญด้านโปรแกรม Microsoft Word และ Excel โดยเฉพาะ สามารถจัดรูปแบบตาราง ฟอร์มต่างๆ ได้ตรงตามต้นฉบับมากที่สุด

รับประกันส่งงานตรงเวลานัดหมาย

เรื่องความตรงต่อเวลานัดหมาย เป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ และรับผิดชอบเป็นอย่างดีเสมอมา ในประวัติการทำงานกว่า 10 ปีของเรานั้น ไม่เคยมีกรณีจัดส่งงานให้ลูกค้าช้าเลยแม้แต่ครั้งเดียว เราจึงกล้าที่จะรับประกันต่อลูกค้าว่า หากทางบริษัทจัดส่งงานช้ากว่าที่กำหนดไว้ เรายินดีคืนเงิน 30% ของค่าแปลให้แก่ลูกค้า

รับประกันความถูกต้องของงานแปล

สำหรับงานแปลเอกสารราชการภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษของเรานั้น เราดำเนินการแปลด้วยทีมงานมืออาชีพจริงๆ เราจึงกล้ารับรองความถูกต้องของงานแปลของเรา โดยหากงานแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ ที่ได้แปลจากเราไปนั้น อ่านไม่รู้เรื่อง หรือมีการแปลมั่ว จนไม่สามารถนำไปใช้งานได้ เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า

ท่านสามารถส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาค่าแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ ได้ที่ email pasacenter@gmail.com

หรือโทร 094-342-2420

Line Id ::  0943422420

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่น ของเรา